จุดอธิษฐานร่วมกับข้อพระคัมภีร์

2
21344

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานวิงวอนด้วยข้อพระคัมภีร์ การอธิษฐานแทนผู้อื่นนั้นไม่เหมือนกับการอธิษฐานรูปแบบอื่น ๆ ในกรณีส่วนใหญ่อาจเป็นไปได้ว่าบุคคลอื่นอ่อนแอในการสวดอ้อนวอนหรือคุณเพียงแค่รู้สึกว่าคุณเป็นหนี้หน้าที่ของผู้อื่นในการนมัสการเช่นเดียวกับคริสตจักรที่ทำเพื่ออัครสาวกปีเตอร์เมื่อเขาถูกโยนเข้าคุก

ในสมัยโบราณนักบวชทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการประสานระหว่างผู้คนกับพระเจ้า พวกเขายืนอยู่ในช่องว่างสำหรับผู้คนต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าและพวกเขาเจรจาในนามของผู้คนเพื่อพระเจ้า พลังของการอ้อนวอนไม่สามารถประเมินได้สูงเกินจริงเพราะมันสามารถเปลี่ยนหัวใจของพระเจ้าเกี่ยวกับปัญหาหรือผู้คนโดยเฉพาะ

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

จากการอ้างอิงจากพระคัมภีร์เราทุกคนสามารถยืนยันได้ว่าแผนเริ่มแรกของพระเจ้าคือการทำลายเมืองโซดอมและโกโมราห์ทั้งเมืองโดยไม่ทำลายจิตใจแม้แต่ดวงเดียว สำหรับพระเจ้าทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นช่างแสนสาหัสและพระเจ้าตัดสินใจที่จะทำลายเมืองโดยการส่งสิ่งของเข้ามาในเมืองเพื่อทำลายเมืองนั้น
อย่างไรก็ตามอับราฮัมสามารถซื้อเวลาให้กับโลตพี่ชายและครอบครัวของเขาผ่านการขอร้อง พระเจ้าตรัสว่าฉันจะซ่อนสิ่งที่ฉันกำลังจะทำจากอับราฮัมหรือไม่? สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอับราฮัมกับพระเจ้ามีมากน้อยเพียงใด อับราฮัมใช้โอกาสและขอร้องในนามของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เขาถามพระเจ้าว่าเขาจะยังทำลายเมืองนี้หรือไม่หากมีคนชอบธรรมเพียงห้าสิบคนและพระเจ้าตรัสว่าเขาจะไว้ชีวิตทั้งเมืองถ้าเขาสามารถหาคนชอบธรรมได้เพียงห้าสิบคน


หนังสือสวดมนต์ที่มีประสิทธิภาพ 
by ศิษยาภิบาล 
มีจำหน่ายแล้วที่ Amazonอับราฮัมยังคงดำเนินต่อไปและขอร้องต่อไปจนกว่าเขาจะมีเพียงแค่สิบคนและพระเจ้าสัญญาอีกครั้งว่าจะไม่ทำลายเมืองแม้ว่าเขาจะพบเพียงสิบคนชอบธรรม สมมติว่าชายคนหนึ่งสามารถยืนอยู่ในช่องว่างสำหรับคนทั้งชาติที่แสดงว่าพระเจ้าจะต้องการคนที่จะยืนอยู่ในช่องว่างสำหรับคนอื่น ๆ การสวดอ้อนวอนขอร้องช่วยชีวิต Apostle Peter จากการปฏิบัติที่อาจเกิดขึ้น แม้แต่เปโตรก็ให้และพร้อมที่จะตาย อย่างไรก็ตามพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าคริสตจักรอธิษฐานอย่างกระตือรือร้นเพื่อเขาและพระเจ้าตอบ

ในทำนองเดียวกันในชีวิตของเราเราจะต้องขอร้องผู้อื่นเท่าที่พวกเขาขอร้องเรา เราจะขอร้องให้ประเทศชาติของเราขอร้องให้ผู้นำของเราขอร้องให้คริสตจักรขอร้องให้ครอบครัวและเพื่อนของเรา มีอำนาจในการขอร้อง เราได้รวบรวมรายการจุดอธิษฐานวิงวอนพร้อมข้อพระคัมภีร์เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการประจำวันของเรา

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

จุดอธิษฐาน

ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ขอสวดอ้อนวอนให้ชายหญิงทุกคนที่ถูกทรมานโดยมารร้ายข้าพเจ้าขอประกาศให้ท่านทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อเห็นแก่พวกเขาและช่วยเหลือพวกเขาในนามของพระเยซู ในนามขององค์พระเยซูคริสต์ฉันใส่ทุกคนที่ต้องการการปลดปล่อยจากนิสัยไม่ดีบาปหรือการเสพติดที่เป็นอันตราย ฉันประกาศว่าสวรรค์แห่งความเมตตาจะเปิดเพื่อประโยชน์ของพวกเขาและพวกเขาจะพบความเมตตาในนามของพระเยซู
ฟิลิปปี 1:19 เพราะฉันรู้ว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันรอดพ้นจากคำอธิษฐานของคุณและการจัดหาพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์

ข้า แต่พระเยซูข้าพระองค์ยอมมอบอำนาจของท่านให้กับชายและหญิงทุกคนที่ต้องการการรักษาอันน่าอัศจรรย์จากความเจ็บป่วย เพราะมีคำเขียนไว้ว่าโดยเราได้รักษาให้หาย ฉันออกกฤษฎีกาโดยสิทธิอำนาจแห่งสวรรค์ว่าพระเจ้าจะทรงรักษาคนที่รักษาให้สมบูรณ์ในนามของพระเยซู ฉันมาต่อต้านพลังทุกอย่างที่สาบานไว้ว่าพวกเขาจะไม่ทำให้พ้นจากความเจ็บป่วยนั้น ฉันทำลายพลังดังกล่าวในนามของพระเยซู

ท่านพระเยซูได้ทนความเจ็บปวดและเพื่อเราจะได้เพลิดเพลินและพระคัมภีร์ทำให้เป็นที่รู้กันว่าพระเจ้าจะจัดหาทุกสิ่งที่เราต้องการตามความร่ำรวยของเขาในรัศมีภาพโดยพระเยซูคริสต์ ฉันอธิษฐานสำหรับชายหญิงทุกคนที่ขัดสน ฉันประกาศว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมให้พวกเขาในนามของพระเยซู ฉันขอประกาศว่าผู้ช่วยคนหนึ่งที่ชีวิตของพวกเขาต้องการเพื่อให้ได้รับการหันกลับมาจากพระเจ้าจะนำผู้ช่วยดังกล่าวมาในนามของพระเยซู
ฟิลิปปี 4:19 แต่พระเจ้าของฉันจะจัดหาความต้องการของคุณทั้งหมดตามความร่ำรวยของเขาในพระสิริโดยพระเยซูคริสต์

ท่านพระเจ้าเรามอบไนจีเรียประเทศอันเป็นที่รักให้กับมือของคุณ ฉันจะสวดอ้อนวอนต่อผู้นำของประเทศที่ยิ่งใหญ่นี้ เรารับเอาความปลอบใจในคำพูดของคุณที่ทำให้เราเข้าใจว่าหัวใจของมนุษย์และกษัตริย์อยู่ในมือของคุณและคุณกำกับมันเหมือนสายน้ำ ฉันมอบหมายผู้นำของเราให้อยู่ในมือของคุณ ฉันขอให้คุณให้หัวใจพวกเขารักคนของพวกเขา ขอให้พวกเขาทำสิ่งที่ถูกต้องฉันขออธิษฐานให้คุณมอบมันให้กับพวกเขาในนามของพระเยซู
เพลงสดุดี 122: 6 อธิษฐานเพื่อสันติสุขแห่งเยรูซาเล็มเขาจะเจริญผู้ที่รักเจ้า

ฉันยังอธิษฐานเผื่อเศรษฐกิจของประเทศของเรา (กล่าวถึงประเทศของคุณ) เราเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่เคยเป็นมา แต่ทันใดนั้นเวลาที่ดีก็กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่เรามีส่วนร่วมในสภาพที่ไม่พึงประสงค์ของเรา สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อพระเจ้าคืนเชลยของไซอันพวกเขาเป็นเหมือนคนที่ฝัน ข้า แต่พระเจ้าข้าขอภาวนาให้เจ้าจะฟื้นฟูโชคชะตาของประเทศนี้ ชายและหญิงทุกคนที่ได้นั่งอยู่บนโชคชะตาของประเทศนี้หรือใครก็ตามที่นำโชคลาภมาเพื่อตัวเองเพียงคนเดียวฉันขอประกาศว่าไฟของพระเจ้าผู้ทรงอำนาจจะกินพวกเขาและปลดปล่อยโชคลาภกลับคืนสู่ประเทศในนามของพระเยซู

เรามอบให้ประเทศชาติของเราอยู่ในมือของคุณลอร์ดพระเยซูแม้ในขณะที่คนทั้งโลกยังคงต่อสู้กับโรคระบาดที่น่าเกลียดนี้ ข้าขอประกาศว่าการแก้ปัญหาอย่างถาวรเพื่อการแพร่กระจายของ Covid-19 เกิดขึ้นในนามของพระเยซู ในนามของคนทั้งโลกเราได้ประกาศว่าวัคซีนจะมาอย่างรวดเร็วในนามของพระเยซู
2 พงศาวดาร 7:14 ถ้าชนชาติของเราซึ่งเรียกตามนามของเราจะถ่อมใจลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราและหันเสียจากทางชั่วของเขา เมื่อนั้นฉันจะได้ยินจากสวรรค์และจะให้อภัยบาปของพวกเขาและจะรักษาแผ่นดินของพวกเขา
ลอร์ดพระเยซูฉันขออธิษฐานสำหรับคริสตจักรที่คุณจะถือพวกเขาอย่างต่อเนื่องในความเชื่อในชื่อของพระเยซู เช่นเดียวกับที่พระคริสต์ได้ตรัสไว้ว่าบนก้อนหินนี้ฉันจะสร้างโบสถ์ของฉันและประตูแห่งนรกจะไม่ชนะมัน ลอร์ดพระเยซูเราอธิษฐานว่าจนกว่าคุณจะมาที่สองอย่าปล่อยให้คริสตจักรล้มเหลวในชื่อของพระเยซู

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้คำอธิษฐานเพื่อช่วยให้พ้นจากนิสัย
บทความต่อไปสวดมนต์สงครามจิตวิญญาณสำหรับครอบครัว
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

2 ความคิดเห็น

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.