ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ

0
20553

วันนี้เราจะมีส่วนร่วมในข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ คุณเข้าใจตำแหน่งผู้นำอย่างไร คุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณเพียงอย่างเดียวที่ให้คำสั่งและทำสิ่งต่าง ๆ ให้เสร็จในพริบตา? ความเป็นผู้นำเป็นมากกว่านั้น การใช้ชีวิตของพระคริสต์เป็นแบบอย่างพระเยซูทรงเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็ไม่มีใครสามารถจำแนกเขาในหมู่สาวกได้อย่างรวดเร็ว หนึ่งในคุณสมบัติโดยธรรมชาติของผู้นำที่ดีคือพวกเขาเป็นคนรับใช้ที่ต่ำต้อย

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

ความเป็นผู้นำไม่ใช่แค่การออกคำสั่งหรือทำให้คนอื่นกลัวคุณได้มากแค่ไหน ถึงกระนั้นก็ยังเป็นความพยายามที่คุณลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณด้วยเหตุนี้จึงทำให้ทุกคนพร้อม แม้ว่าหัวหน้าที่ดีจะไม่ส่งเสริมการทำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา แต่เขาก็ตีสอนด้วยความรักเท่านั้น ผู้นำให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนที่เขาจะตัดสินใจใด ๆ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ เราได้รวบรวมรายการข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำ บทความนี้จะช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่คุณต้องการเพื่อเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ มรดกของผู้นำที่ดีทิ้งร่องรอยไว้ในทรายแห่งกาลเวลา


กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

ข้อพระคัมภีร์:

อิสยาห์ 9:16 เพราะผู้นำของชนชาตินี้ทำให้พวกเขาหลงผิด และผู้ที่ถูกนำก็ถูกทำลาย

มัทธิว 20: 25-28 แต่พระเยซูทรงเรียกเขาทั้งหลายมาตรัสว่า "ท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าเจ้านายของคนต่างชาติใช้อำนาจเหนือพวกเขาและพวกเขาเหล่านั้นก็มีสิทธิอำนาจอันใหญ่หลวง
แต่จะไม่เป็นเช่นนั้นในหมู่พวกเจ้า แต่ผู้ใดในหมู่พวกเจ้าจะยิ่งใหญ่ให้เขาเป็นผู้รับใช้ของคุณ และผู้ใดก็ตามในหมู่พวกเจ้าจะเป็นหัวหน้าของพวกเจ้าจงให้เขาเป็นผู้รับใช้ของพวกเจ้าเหมือนอย่างที่บุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่เพื่อที่จะปรนนิบัติและเพื่อไถ่ชีวิตของเขา

สุภาษิต 16: 18-23 ความเย่อหยิ่งดำเนินไปก่อนการถูกทำลายและวิญญาณที่หยิ่งผยองก่อนการล้มลง ดีกว่าที่จะเป็นของวิญญาณที่อ่อนน้อมถ่อมตนกับคนต่ำต้อยกว่าที่จะแบ่งของเสียด้วยความภาคภูมิใจ บุคคลที่จัดการสิ่งที่ฉลาดจะพบของดีและผู้ใดวางใจในพระเยโฮวาห์ผู้นั้นก็เป็นสุข คนที่มีใจประกอบด้วยปัญญาจะเรียกว่าสุขุมและความหวานของริมฝีปากเพิ่มการเรียนรู้ ความเข้าใจเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตแก่ผู้ที่มีความเข้าใจ แต่คำสั่งสอนของคนเขลาเป็นความเขลา ใจของปราชญ์สอนปากของเขาและเพิ่มการเรียนรู้แก่ริมฝีปากของเขา

ยอห์น 13: 13-16 เจ้าเรียกข้าว่าเจ้านายและเจ้าและเจ้าพูดดีๆ เพราะงั้นฉันเอง ถ้าเช่นนั้นข้า แต่พระเจ้าและเจ้านายของเจ้าได้ล้างเท้าของเจ้าแล้ว เจ้าควรล้างเท้าของกันและกันด้วย เพราะฉันได้ยกตัวอย่างให้คุณแล้วว่าคุณควรทำตามที่ฉันได้ทำกับคุณ เราบอกความจริงแก่คุณว่าผู้รับใช้ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าเจ้านายของเขา ทั้งผู้ที่ถูกส่งมานั้นไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าผู้ที่ใช้เขามา

มัทธิว 20: 1-16 เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนชายเจ้าของบ้านที่ออกไป แต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานเข้ามาในสวนองุ่นของเขา และเมื่อเขาเห็นด้วยกับคนงานเพนนีวันเขาส่งพวกเขาไปที่ไร่องุ่น เมื่อเขาออกไปประมาณสามชั่วโมงก็เห็นคนอื่นยืนอยู่เปล่า ๆ กลางตลาดจึงพูดกับเขา เจ้าจงไปยังสวนองุ่นด้วยและเราจะให้สิ่งใดแก่เจ้า และพวกเขาก็ไปตามทางของพวกเขา อีกครั้งเขาก็ออกไปประมาณชั่วโมงที่หกและเก้าและทำเช่นเดียวกัน เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนเขาก็ออกไปและพบคนอื่นยืนอยู่เฉยๆแล้วถามเขาว่า "ทำไมเจ้าจึงยืนอยู่ที่นี่ตลอดวันเลย" พวกเขาพูดกับเขาเพราะไม่มีใครจ้างเรา พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จงไปยังสวนองุ่นด้วยเถิด และสิ่งใดที่ถูกต้องที่พวกเจ้าจะได้รับ เมื่อถึงเวลาแล้วเจ้านายแห่งสวนองุ่นจึงพูดกับคนต้นเรือนว่า "จงเรียกคนงานมาและให้ค่าจ้างตั้งแต่ต้นจนถึงคนที่หนึ่ง" และเมื่อพวกเขามาถึงที่ได้รับการว่าจ้างประมาณชั่วโมงที่สิบเอ็ดพวกเขาได้รับเงินทุกคน แต่เมื่อมาก่อนพวกเขาคิดว่าพวกเขาควรได้รับมากขึ้น และพวกเขาก็รับเงินเหมือนกันทุกคน เมื่อเขาได้รับแล้วก็บ่นต่อว่าที่บ้านว่ากันว่า "คนเหล่านี้คนสุดท้ายได้กระทำไปแล้วหนึ่งชั่วโมงและเจ้าทำให้พวกเขาเท่าเทียมกับเราซึ่งแบกภาระและความร้อนของวันนั้นมา" แต่เขาตอบคนหนึ่งในพวกเขาและพูดว่า "เพื่อนฉันไม่ทำผิดคุณ: คุณไม่เห็นด้วยกับฉันสำหรับเงิน? เจ้าจงไปตามทางของเจ้าแล้วไปทางของเจ้าเราจะให้สิ่งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกับเจ้า การทำสิ่งที่ฉันจะทำกับตัวเองเป็นเรื่องถูกกฎหมายหรือไม่? ตาของเจ้าชั่วเพราะข้าเป็นคนดีหรือ ดังนั้นคนสุดท้ายจะเป็นคนแรกและคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้าย: เพราะคนเป็นอันมากที่ได้รับเชิญ แต่น้อยคนนักที่จะเลือก

ลูกา 6:31 และตามที่ท่านต้องการให้มนุษย์ทำกับท่านท่านก็จงทำเช่นเดียวกัน

อพยพ 18:21 ยิ่งกว่านั้นอีกเจ้าจงจัดหาจากทุกชนชาติที่มีคุณสมบัติด้วยกันเช่นเกรงกลัวพระเจ้าคนแห่งความจริงเกลียดความโลภ และวางไว้เหนือเขาเหล่านั้นให้เป็นผู้ปกครองของคนเป็นพันและเป็นคนปกครองเป็นร้อยคนเป็นคนที่ห้าสิบและเป็นสิบ

ฟิลิปปี 2: 4 อย่ามองทุกคนตามสิ่งของของตัวเอง แต่ทุกคนก็สนใจสิ่งของของคนอื่นด้วย

1 ติโมเธียว 3: 2-9 อธิการต้องไม่มีที่ติสามีของภรรยาคนเดียวต้องระแวดระวังเป็นคนดีมีสติปัญญาประพฤติดีให้การต้อนรับ ไม่ได้ให้ไวน์ไม่มีกองหน้าไม่โลภ lucre สกปรก แต่ผู้ป่วยไม่ใช่นักวิวาทไม่ใช่เจ้าเล่ห์ คนที่ปกครองบ้านของตัวเองได้ดีโดยให้ลูก ๆ อยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงดึงดูดทั้งหมด (เพราะถ้าคนไม่รู้ว่าจะควบคุมบ้านของตัวเองได้อย่างไรเขาจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าได้อย่างไร) ไม่ใช่มือใหม่เพื่อไม่ให้ถูกยกขึ้นด้วยความหยิ่งยโสเขาตกอยู่ในการถูกลงโทษของมาร ยิ่งกว่านั้นเขาต้องมีรายงานที่ดีเกี่ยวกับคนที่อยู่ภายนอก เกรงว่าเขาจะถูกติเตียนและเป็นกับดักของมาร ในทำนองเดียวกันพระจะต้องเป็นหลุมฝังศพไม่พูดภาษาแปลก ๆ ไม่ได้ให้กับไวน์มากไม่โลภ lucre สกปรก ถือความลึกลับของความเชื่อในจิตสำนึกที่บริสุทธิ์

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการล้างบาป
บทความต่อไปข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความแตกต่าง
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.