สวดมนต์สัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับคู่รัก

0
6000
สวดมนต์สัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับคู่รัก

1 โครินธ์ 16:14 ฉบับคิงเจมส์ (KJV)

14 ให้ทุกสิ่งของคุณสำเร็จด้วยการกุศล

การอธิษฐานเพื่อตัวเราในความสัมพันธ์สามารถเป็นกำลังใจทางวิญญาณที่ดีที่สุดที่เราสามารถให้ซึ่งกันและกันได้ ในทุก ๆ ความสัมพันธ์คู่รักมีหน้าที่ดูแลซึ่งกันและกันและเราต้องเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านการสวดอ้อนวอน นอกจากนี้เพื่อน ๆ และครอบครัวและผู้ปรารถนาดีสามารถช่วยเหลือคู่รักด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเขา การเดินทางชั่วนิรันดร์นั้นนานเกินไปสำหรับทุกคนที่จะใช้กับคนผิด ดังนั้นเราต้องช่วยตัวเองในการอธิษฐาน ในบทความนี้เราจะไปดูการสวดอ้อนวอนสัมพันธ์ที่ทรงพลังสำหรับคู่รัก

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

สำหรับความสัมพันธ์ทุกครั้งพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับมัน อย่างไรก็ตามหากความสัมพันธ์ไม่ควรเกิดผลดีจุดประสงค์ของพระเจ้าก็อาจถูกขัดขวางได้ หากคู่รักจะมีความสุขตลอดไปในความสัมพันธ์ต้องมีรากฐานของความสัมพันธ์ดังกล่าวในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าจะต้องเป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ทุกอย่างที่ควรมีอยู่ระหว่างคู่รัก

พระเจ้าสนใจทุกความสัมพันธ์เช่นเดียวกับที่พระองค์สนใจในความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ จุดประสงค์ของการดำรงอยู่บนโลกของเราคือการมีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับพระเจ้า ดังนั้นพระเจ้าจึงมีใจชอบในทุกความสัมพันธ์

ก่อนที่ทุกคนจะมีความสัมพันธ์กันสิ่งสำคัญคือการแสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าสำหรับความสัมพันธ์นั้น มนุษย์จะต้องไม่อยู่ในความมืดเมื่อมีพระเจ้าที่สามารถแสดงความสว่างและบอกให้เราทราบถึงวัตถุประสงค์ของทุกสิ่ง แม้หลังจากที่ได้แสวงหาพระพักตร์ของพระเจ้าและคุณได้รับการอนุมัติจากพระองค์ให้เข้าสู่ความสัมพันธ์นั้นก็ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องอธิษฐานเสมอว่าความสัมพันธ์จะให้ผลดี

นอกจากนี้ในขณะที่พ่อแม่เป็นหนี้ลูก ๆ หรือมีหน้าที่อธิษฐานเมื่อใดก็ตามที่ลูกชายหรือลูกสาวของคุณพาคู่สมรสกลับบ้านในวันนั้นพวกเขาสมควรได้รับการอธิษฐานในฐานะพ่อแม่ คำอธิษฐานของผู้ปกครองมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตความสัมพันธ์ของลูก ๆ

นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องรู้บางประเด็นที่ควรเน้นเมื่ออธิษฐานขอความสัมพันธ์ของคู่รัก จุดสำคัญของความสัมพันธ์ของเราควรเน้นที่สิ่งต่อไปนี้:

  • การให้อภัย
  • ความสามัคคี
  • การสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ
  • ความรักที่ไม่เสื่อมสูญต่อพระเจ้าและกันและกัน
  • ความอดทน
  • ความอดทน
  • คำอธิษฐานทั่วไป

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

อธิษฐานเพื่อการให้อภัย

ลอร์ดพระเยซูฉันขอให้คุณสอนคู่สมรสของฉันและฉันจะให้อภัยกันได้อย่างไร ประทานพระคุณแก่เราสองคนที่จะให้อภัยตัวเองเมื่อเราข้ามกัน

ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์สอนเราถึงกระบวนการให้อภัยซึ่งกันและกัน ฉันรู้หลายครั้งมันก็ยากที่จะให้อภัยและลืมเกือบจะทันที แต่ฉันเชื่อด้วยความช่วยเหลือของคุณคุณสามารถสอนเราให้อภัยตัวเอง

ให้สันติสุขแก่เราเพื่อเราจะไม่ได้รับความทรมานจากความเจ็บปวดในอดีตในนามของพระเยซู

ฉันภาวนาให้คุณจะสอนเราในแบบของคุณในการจัดการกับความขัดแย้งระหว่างเราสอนเราถึงวิธีการให้อภัยซึ่งกันและกันและดำเนินชีวิตต่อไป ช่วยเราให้เชื่อใจกันและกันเมื่อเราบอกว่าเราเสียใจขอพระคุณให้เราให้อภัยตัวเองเช่นเดียวกับที่คุณให้อภัยบาปทั้งหมดของเรา

สวดมนต์เพื่อความสามัคคี / ความสามัคคี

พระบิดาในสวรรค์วันนี้ฉันมาต่อหน้าคุณเพื่อที่คุณจะสอนเราในแบบของคุณเพื่อให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่าทั้งสองจะอยู่ด้วยกันได้เว้นแต่จะเห็นด้วย พระเจ้าสอนเราเสมอว่าจะปล่อยให้วิญญาณแห่งความสามัคคีอยู่ท่ามกลางเราในนามของพระเยซูได้อย่างไร

ฉันทำลายทุกรูปแบบของปีศาจเพื่อทำลายความสัมพันธ์ของฉันโดยขาดเอกภาพในนามของพระเยซู ฉันสวดภาวนาให้คุณจะสอนเราถึงวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันสอนเราถึงวิธีการตัดสินใจร่วมกันในนามของพระเยซู

พ่อพระช่วยให้เราทำสิ่งที่สอดคล้องกันเพื่อให้ปีศาจจะไม่มีสถานที่ในท่ามกลางของเราในนามของพระเยซู

คำอธิษฐานเพื่อการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ

ลอร์ดพระเยซูฉันขอให้คุณสอนเราถึงวิธีการพูดด้วยความรักและความเมตตาแสดงวิธีการสื่อสารกับตัวเองอย่างสมบูรณ์ในนามของพระเยซู.

พระบิดาเจ้าสอนคู่สมรสของฉันและวิธีการพูดคุยกันด้วยช่วงเวลาที่ดีที่จะไม่เกิดความโกรธ สอนเราถึงวิธีตีสอนตัวเองด้วยความรักในนามของพระเยซู

อธิษฐานเพื่อความรักที่ไม่เสื่อมคลายเพื่อพระเจ้าและกันและกัน

ข้า แต่พระบิดาเจ้าพระวจนะของเจ้าพูดว่าเราควรรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง สอนเราถึงวิธีรักตนเองในนามของพระเยซู

ลอร์ดพระเยซูเราขอให้คุณจะสอนคู่สมรสของฉันและฉันวิธีที่สมบูรณ์แบบเพื่อแสดงความรักของเราในนามของพระเยซู ขอให้เรามีความเมตตาที่จะรักพระเจ้าอย่างสุดซึ้งในนามของพระเยซู

สวดมนต์เพื่อความอดทน

ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ขอให้เจ้าจะสอนคู่สมรสของข้าและข้าจะอดทนในช่วงเวลาที่ลำบากได้อย่างไร ช่วยให้เราเชื่อมั่นในตัวคุณมากขึ้นแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะยังเชื่อว่าคุณมีพลังที่จะช่วยเรา

ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ขอภาวนาขอให้คุณให้วิญญาณแห่งความสงบแก่เราเพื่อที่เราจะสามารถจัดการกับความรักในนามของพระเยซูได้

คำอธิษฐานเพื่อความอดทน

ท่านองค์พระเยซูฉันรู้ว่าความสัมพันธ์นั้นค่อนข้างน่าหงุดหงิดในบางจุด แต่ฉันขออธิษฐานให้คุณให้ความกรุณาเราในการอดทนต่อกันและกันในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระบิดาเจ้าเช่นเดียวกับที่เจ้าทนต่อความตะกละของเราทั้งหมดในหลอดเลือดดำเดียวกันข้าสวดภาวนาให้เจ้าจะสอนเราให้อดทนต่อความตะกละซึ่งกันและกัน คุณจะทำให้เรามีความสง่างามที่จะอดทนต่อตัวเองจนจบในนามของพระเยซู

คำอธิษฐานทั่วไป

ข้า แต่พระบิดาข้าพระองค์ทำลายพลังทุกอย่างที่วางแผนที่จะสร้างความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างคู่ครองของข้ากับข้าข้าทำลายพลังของพวกเขาในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ขออธิษฐานขอความก้าวหน้าทางการเงินสำหรับคู่สมรสของข้าในทุกสิ่งที่เขาทำฉันขออธิษฐานให้คุณจะอวยพรเขาในนามของพระเยซู

พระบิดาบนสวรรค์ฉันสวดอ้อนวอนขอพระคุณที่จะทำให้เราอยู่ด้วยกันด้วยความรักจนถึงที่สุดในนามของพระเยซู

ฉันขอประกาศว่าการคุ้มครองของคุณจะอยู่กับชีวิตของคู่สมรสของฉันในนามของพระเยซู แผนการทุกอย่างของศัตรูที่ทำให้ฉันโศกเศร้ากับเขา / เธอถูกทำลายในนามของพระเยซู

ท่านลอร์ดเราประกาศว่าผลไม้ของเราจะเป็นพรต่อโลก เราปฏิเสธที่จะเกิดคนจรจัดในนามของพระเยซู

พระคัมภีร์กล่าวว่าลูกหลานของเรามีหมายสำคัญและการมหัศจรรย์ลูกหลานทุกคนที่ออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นเครื่องหมายและสิ่งมหัศจรรย์ในพระนามของพระเยซู

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

 

 


ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.