Psalm100 ความหมายข้อโดยร้อยกรอง

Psalm100 ความหมายข้อโดยร้อยกรอง

วันนี้เราจะศึกษาบทเพลงสดุดี 100 ความหมายโดยข้อ บทเพลงสดุดี 100 เป็นที่รู้จักกันในชื่อเพลงสดุดี วันขอบคุณพระเจ้าและเตือนสติสรรเสริญพระเจ้า เพลงสรรเสริญนี้ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นคำพยากรณ์และใช้เป็นคำอธิษฐานสำหรับการมาถึงของเวลานั้นเมื่อทุกคนจะรู้ว่าพระเจ้าเขาเป็นพระเจ้าและจะกลายเป็นผู้นมัสการของเขาและแกะของทุ่งหญ้าของเขา เรามีกำลังใจอย่างมากในการนมัสการพระเจ้า ถ้าเมื่อเราหลงเหมือนแกะหลงเขานำเรากลับมาที่คอกของเขาอีกครั้งเรามีสาเหตุมากมายที่จะอวยพรชื่อของเขา

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

เรื่องของการสรรเสริญและแรงจูงใจที่มีต่อมันเป็นสิ่งสำคัญ เราต้องเรียนรู้ที่จะสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นไม่ใช่เพียงเพื่อสิ่งที่พระองค์ทรงทำ รู้ไว้; พิจารณาและนำไปใช้แล้วคุณจะเข้าใกล้และคงที่มากขึ้นในการนมัสการของคุณ พันธสัญญาแห่งพระคุณที่กำหนดไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พร้อมด้วยคำสัญญามากมายเพื่อเสริมสร้างศรัทธาของผู้เชื่อที่อ่อนแอทุกคนทำให้เรื่องของการสรรเสริญพระเจ้าและความชื่นชมยินดีของประชาชนของเขาเป็นไปอย่างแน่นอน ว่าวิญญาณของเราเคยเศร้าเพียงใดเมื่อเรามองดูตัวเอง แต่เราจะมีเหตุผลที่จะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเรามองถึงความดีและความเมตตาของพระองค์ และสิ่งที่เขาพูดในคำพูดของเขาเพื่อความสะดวกสบายของเรา

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

สดุดี 100 สอนเราถึงวิธีการและเหตุผลในการนมัสการพระเจ้า บางคนเชื่อว่าบทเพลงสดุดีนี้เป็นบทสรุปของบทสดุดีหกบทที่ใช้ในการนมัสการเมื่อเข้าใกล้พระวิหารและจึงร้องเมื่อสุดท้ายที่ชุมนุมก็เข้ามาในวัดที่เหมาะสม บางครั้งมันก็มาพร้อมกับข้อเสนอขอบคุณ ผู้นมัสการจะท่องร้องเพลงหรือสวดมนต์บทสวดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสรรเสริญ


สดุดี 100 ความหมายกลอนโดยร้อยกรอง

สดุดี 100: 1 “ สร้างเสียงที่น่ายินดีแด่พระเจ้าทั่วทั้งแผ่นดิน”

นี่เป็นข้อแรกของบทและกำลังพูดถึงการนมัสการของเราที่มีต่อพระเจ้าการนมัสการมีความกระตือรือร้นและความสนุกสนานในการสรรเสริญพระเจ้าเป็น "เสียงแห่งปีติ" การนมัสการไม่ควรอยู่เฉยๆ

สดุดีนี้เป็นการเรียกร้องให้สรรเสริญ นี่คือการเรียกร้องให้ทุกประเทศ พระเจ้าทรงได้ยินคำชมจากผู้ที่เรียกพระองค์อย่างเป็นปกติ เราทุกคนเป็นลูกของพระองค์และพระองค์ทรงได้ยินคำสรรเสริญของเรา เราได้รับการบอกกล่าวในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงสรรเสริญคนของพระองค์ทั้งหมด

สดุดี 100: 2 “ จงรับใช้พระเจ้าด้วยความยินดี! เข้ามาพร้อมกับการร้องเพลงของเขา”

นี่คือข้อสองและบอกให้เรารับใช้พระเจ้าด้วยความสุขไม่ใช่ด้วยความกลัวภายใต้วิญญาณแห่งความเป็นทาส แต่อยู่ในความใหม่ของพระวิญญาณ ด้วยความสุขทางจิตวิญญาณและอิสรภาพของจิตวิญญาณ เราเต็มใจรับใช้พระเจ้าด้วยความเต็มใจและร่าเริงโดยไม่ดูชั่วร้ายหรืออันตรายและเห็นแก่ตัว สละความสุขในตัวเขาและความสุขในการรับใช้ของเขาชื่นชมยินดีในตัวเขาโดยไม่ต้องมีความมั่นใจในเนื้อหนัง

“ จงเข้าเฝ้าพระองค์ด้วยการร้องเพลง”: สู่บัลลังก์แห่งพระคุณของพระองค์ด้วยความขอบคุณสำหรับความเมตตาที่ได้รับและวิงวอนผู้อื่น ถ้าเราไม่สนุกกับการรับใช้พระเจ้าอย่างแท้จริงเราก็ไม่ถูกต้องกับพระเจ้า การไปโบสถ์และสามัคคีธรรมกับพระเจ้าควรเป็นเรื่องที่น่ายินดี สิ่งหนึ่งที่ฉันเชื่อว่าทำให้โลกนี้หันไปนับถือศาสนาคริสต์คือเราไม่ได้แสดงให้พวกเขาเห็นความสุขในการนมัสการ เราควรเข้าไปในโบสถ์ด้วยซ้ำร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา หากเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์อย่างแท้จริง

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

สดุดี 100: 3 "รู้ว่าพระเจ้าคือพระเจ้า! เขาเป็นคนทำให้เราและเราเป็นของเขาเราเป็นคนของเขาและแกะและแกะแห่งความชั่วร้ายของเขา”

ข้อพระคัมภีร์นี้บอกให้เรารับรู้ในทุกทางที่เป็นไปได้ทั้งในที่สาธารณะและเป็นส่วนตัวว่าพระยะโฮวาทรงดำรงอยู่และดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์คือพระเจ้าพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์นั้นอยู่ในพันธสัญญากับมนุษย์ ในใจของเราไม่ควรมีคำถามว่าพระเจ้าเป็นใครหรือทำไมเราจึงนมัสการพระองค์ เราเป็นผู้สร้างของเขาและเป็นหนี้การดำรงอยู่ของเรามากกับเขา สดุดี 23 ให้เราเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการจัดเตรียมอันรุ่งโรจน์ที่คนเลี้ยงแกะผู้ยิ่งใหญ่ทำเพื่อแกะของเขา

สดุดี 100: 4 "เข้าสู่ประตูของเขาด้วยความขอบคุณและเข้าร่วมในหลักสูตรของเขาด้วยคำสรรเสริญขอขอบคุณสำหรับเขาและอวยพรชื่อของเขา”

ประตูและศาลเป็นของวิหารซึ่งเท้าของนักบุญยืนด้วยความยินดี ประตูแห่งปัญญาที่ซึ่งผู้ติดตามของเขาเฝ้าดูและรอ ประตูเข้าไปในบ้านของเขาโบสถ์ที่จะเข้าสู่ด้วยความขอบคุณ; สำหรับโอกาสและคำสอนของพระเยซูและพระกิตติคุณ ชาวยิวเข้าไปในประตูระหว่างทางไปพระวิหารและเข้าไปในศาลด้วยคำชมจากริมฝีปากของพวกเขา สิ่งนี้ยิ่งไปกว่านั้นต่อผู้เชื่อในขณะนี้ เราไม่ควรไปโบสถ์อย่างหงุดหงิดและค้นหาความผิดกับทุกคนและทุกสิ่ง มีใจร่าเริงพร้อมที่จะนมัสการพระองค์ผู้ช่วยให้รอด แสดงความขอบคุณโดยการเสียสละสรรเสริญจากปากของคุณมาจากหัวใจที่ขอบคุณ

สดุดี 100: 5 "สำหรับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีความเมตตาของเขามีอยู่ตลอดไปและความจริงของเขาจะยืนยาวไปทุกยุคทุกสมัย”

นี่เป็นข้อสุดท้ายและบอกเราว่าพระเจ้าของเราดีแค่ไหน พระเจ้าทรงเป็นแหล่งที่มาและเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของความดีความเมตตาความจริง คำว่า“ ความเมตตา” นั้นเกี่ยวข้องกับการไถ่ในพระคริสต์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเมตตาของเขาช่วยคนบาป วลีที่ว่า“ ความจริงของเขามีผลต่อทุกชั่วอายุคน” เป็นภาพที่คนรุ่นหลัง ๆ เกิดและใกล้ตายคนหนึ่งติดตามกันขณะที่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้ายังคงอยู่ ความจริงของเขาจะไม่มีวันหยุด พระเยซูทรงให้ความรอดแก่ทุกชั่วอายุในการเสียสละของพระองค์บนไม้กางเขน เขาเป็นคนดี. เขาจะดีเสมอ ไม่มีสิ่งใดที่ดีนอกจากพระเจ้า

เมื่อไหร่ที่คุณต้องการเพลงสดุดี 100

 • คุณสามารถใช้สดุดี 100 เมื่อคุณต้องการขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาของพระองค์
 • เมื่อคุณต้องการที่จะขยายพระเจ้าสำหรับการใจดีกับคุณ
 • เมื่อคุณต้องการชื่นชมยินดีต่อหน้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
 • เมื่อคุณต้องการสรรเสริญชื่อของพระเจ้า

หัวข้ออธิษฐานจากสดุดี 100

 • ข้า แต่พระเจ้าข้าขอภาวนาว่าข้าจะหาเหตุผลที่จะสรรเสริญพระนามของคุณในนามของพระเยซูเสมอ
 • พระคัมภีร์กล่าวว่าความเมตตาของคุณคงอยู่ตลอดกาลและฉันขอให้ความเมตตาของคุณพูดตลอดชีวิตในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอให้ท่านมอบพระคุณที่จะรับใช้ท่านจนถึงที่สุดในนามของพระเยซู
 • ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ปฏิเสธที่จะเดินจากคอกของเจ้า ฉันขอให้คุณจะให้ฉันพระคุณที่จะไม่กลายเป็นแกะที่หายไปในนามของพระเยซู

กรุณาสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับชมวิดีโอคำอธิษฐานที่ทรงพลัง

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้สดุดี 21 บทกวีที่มีความหมายตามข้อ
บทความต่อไปสวดมนต์เพื่อการรักษาอารมณ์สำหรับเพื่อน
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

1 COMMENT

 1. สวัสดีบาทหลวง
  ฉันเพิ่งพบคำอธิษฐานของคุณออนไลน์และฉันคิดว่าพวกเขาน่าทึ่ง! ขอบคุณที่ให้แนวทางแก่เราในการสวดอ้อนวอน ทำพันธกิจที่ยอดเยี่ยมต่อไปและขอบคุณอีกครั้ง
  นักรบแม่

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.