คะแนนการอธิษฐานในการแก้ไขด้วยข้อพระคัมภีร์

โจเอล 2:25 และเราจะให้ปีเดือนที่เจ้าตั๊กแตนวัยกินแล้วตั๊กแตนวัยบินตั๊กแตนวัยคลานและตั๊กแตนวัยบินมาเป็นกองทัพใหญ่ของเราซึ่งเราใช้ไปท่ามกลางพวกเจ้า 2:26 ท่านทั้งหลายจะได้รับประทานอิ่มหนำและพึงพอใจและสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้ได้กระทำการอัศจรรย์กับท่านและชนชาติของเราจะไม่ละอายเลย

วันนี้เราจะดูจุดอธิษฐานเพื่อแก้ไขด้วยข้อพระคัมภีร์ การบูรณะ กล่าวกันว่าเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเมื่อพระเจ้าทรงประทานพรและความสุขให้กับคุณสองเท่าซึ่งจะครอบงำคุณและทำให้คุณลืมความเศร้าโศกในอดีต การฟื้นฟูอาจไม่นำสิ่งที่คุณเสียไปกลับคืนมา แต่จะทำให้คุณได้รับสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่คุณเสียไปในอดีต พระคัมภีร์บอกเราว่าการสิ้นสุดของโยบในภายหลังดีกว่าจุดเริ่มต้นของเขามาก ฉันไม่รู้ว่าคุณสูญเสียอะไรไปวันนี้ แต่พระเจ้าของฉันจะให้การฟื้นฟูสองเท่าในนามของพระเยซู

เราไม่เพียง แต่รับใช้พระเจ้าแห่งการฟื้นฟูเท่านั้นเรารับใช้พระเจ้าแห่งการฟื้นฟูสองเท่าไม่ว่าคุณจะหลงทางไปนานเท่าไหร่หรือสิ่งที่คุณสูญเสียไปก็ตามพระเจ้าของเราจะทรงคืนให้คุณในนามของพระเยซู อิสยาห์ 61: 7 บอกเราว่าเพื่อความอัปยศของเราเราจะได้รับเกียรติสองเท่า ผู้คนอาจลบล้างคุณและคิดว่าไม่มีอะไรดีจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ แต่เมื่อคุณเข้าร่วมการสวดอ้อนวอนวันนี้พระเจ้าของคุณจะเปลี่ยนเรื่องราวของคุณและคืนค่าให้คุณสองเท่าในชื่อของพระเยซู เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการฟื้นฟูของพระเจ้าคุณต้องมีศรัทธาคุณต้องเชื่อในพระเจ้าแห่งการฟื้นฟูคุณต้องไม่ยอมแพ้ต่อพระเจ้าและยอมให้ศัตรูชนะการต่อสู้ คุณต้องยืนบนพระวจนะของพระเจ้ามันต้องใช้ความเชื่อในการดึงออกมาจากบ่อน้ำแห่งการฟื้นฟู จุดอธิษฐานเหล่านี้เกี่ยวกับการฟื้นฟูด้วยข้อพระคัมภีร์จะเพิ่มความเชื่อมั่นในการฟื้นฟูของคุณ ข้อพระคัมภีร์จะเปิดตาของคุณเพื่อดูจากพระคัมภีร์ว่าการฟื้นฟูคือมรดกของคุณในพระคริสต์ ฉันเห็นพระเจ้าคืนคุณ 100 เท่าในชื่อพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการฟื้นฟู

Amos 9: 14
เราจะให้ประชาชนอิสราเอลของเรากลับสู่การเป็นเชลยอีกครั้งเขาจะสร้างหัวเมืองที่ถูกทิ้งไว้เสียและอาศัยอยู่ และเขาจะปลูกสวนองุ่นและดื่มน้ำองุ่นของมัน พวกเขาจะทำสวนและกินผลไม้ของพวกเขาด้วย


พระธรรม 21: 34
เจ้าของบ่อต้องทำดีและให้เงินแก่เจ้าของ และสัตว์ร้ายนั้นจะเป็นของเขา

โยเอล 2: 25-26 - และฉันจะคืนให้คุณในปีที่ตั๊กแตนกินหนอนแคงเกอร์หนอนผีเสื้อและพยาธิหนอนพยาธิซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของฉันซึ่งฉันได้ส่งไปท่ามกลางพวกคุณ (อ่านเพิ่มเติม…)

เยเรมีย์ 30:17 - เพราะว่าเราจะฟื้นฟูสุขภาพแก่เจ้าและเราจะรักษาบาดแผลของเจ้าให้หาย เพราะพวกเขาเรียกเจ้าว่าคนขับไล่ [พูด] ว่านี่คือไซอันซึ่งไม่มีใครแสวงหา

สดุดี 51:12 - คืนความสุขของความรอดให้ฉัน และสนับสนุนฉัน [ด้วยจิตวิญญาณที่เสรี] ของคุณ

อิสยาห์ 61: 7 - สำหรับความอัปยศของคุณ [คุณจะ] สองเท่า; และ [เพื่อ] ความสับสนพวกเขาจะชื่นชมยินดีในส่วนของพวกเขาดังนั้นในดินแดนของพวกเขาพวกเขาจะได้ครอบครองสองเท่า: ความสุขชั่วนิรันดร์จะเป็นของพวกเขา

กิจการ 3: 19-21 - จงกลับใจและกลับใจใหม่เพื่อบาปของคุณจะถูกลบล้างเมื่อเวลาแห่งความสดชื่นจะมาจากที่ประทับของพระเจ้า (อ่านเพิ่มเติม…)

โยบ 42:10 - และพระเจ้าทรงเปลี่ยนการเป็นเชลยของโยบเมื่อเขาอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเขาพระเยโฮวาห์ก็ให้โยบเป็นสองเท่าของเขาก่อนหน้านี้

1 ยอห์น 5: 4 - เพราะสิ่งใดที่เกิดจากพระเจ้าก็เอาชนะโลกได้และนี่คือชัยชนะที่เอาชนะโลก [แม้] ความเชื่อของเรา

มาระโก 11:24 - เพราะฉะนั้นฉันบอกคุณว่าสิ่งใดที่คุณต้องการเมื่อคุณอธิษฐานเชื่อว่าคุณได้รับ [พวกเขา] และคุณจะมี [พวกเขา]

1 เปโตร 5:10 - แต่พระเจ้าแห่งพระคุณทุกอย่างผู้ทรงเรียกเราไปสู่พระสิรินิรันดร์ของพระองค์โดยพระคริสต์เยซูหลังจากนั้นคุณต้องทนทุกข์ทรมานสักพักหนึ่งจงทำให้คุณสมบูรณ์มั่นคงเข้มแข็งขึ้นตั้งถิ่นฐาน

เศคาริยาห์ 9:12 - ขอให้เจ้าหันกลับไปสู่ที่กักขังที่แข็งแกร่งนักโทษแห่งความหวัง: วันนี้ฉันประกาศ [ว่า] ฉันจะให้คุณเป็นสองเท่า

เยเรมีย์ 29:11 - เพราะฉันรู้ความคิดที่ฉันคิดต่อคุณพระเจ้าตรัสว่าความคิดแห่งสันติสุขไม่ใช่ความชั่วร้ายเพื่อให้คุณสิ้นสุดที่คาดหวัง

ยอห์น 14: 1 - อย่าให้ใจของคุณเป็นทุกข์: คุณเชื่อในพระเจ้าเชื่อในฉันด้วย

กาลาเทีย 6: 1 - พี่น้องทั้งหลายถ้าผู้ใดถูกครอบงำด้วยความผิดท่านที่มีจิตวิญญาณให้คืนชีพผู้นั้นด้วยจิตวิญญาณแห่งความอ่อนโยน เมื่อพิจารณาตัวเองเกรงว่าจะถูกล่อลวงด้วย

มัทธิว 6:33 - แต่จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน และสิ่งเหล่านี้จะถูกเพิ่มให้กับคุณ

จุดอธิษฐาน

1. ข้า แต่พระเจ้าขอขอบคุณสำหรับการกระจายศัตรูของโชคชะตาอันสูงส่งของฉัน

2. คาถาพิธีกรรมและเวทมนตร์คาถาต่อต้านชะตากรรมของฉันล้มลงและตายในนามของพระเยซู

3. ฉันแสดงผลไม่ว่างเปล่าและเป็นโมฆะอิทธิพลของโชคชะตา swallowers ในนามของพระเยซู

4. ความชั่วร้ายทุกครัวเรือนที่กำลังดิ้นรนเพื่อกำหนดชะตากรรมของฉันอีกครั้งล้มลงและตายในนามของพระเยซู

5. โชคชะตาของฉันยึดติดกับพระเจ้าดังนั้นฉันจึงประกาศว่าฉันจะไม่มีวันล้มเหลวในนามของพระเยซู

6. ฉันปฏิเสธที่จะตั้งโปรแกรมกับชะตากรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันในนามของพระเยซู

7. ฉันทำลายบันทึกชะตากรรมของฉันทุกครั้งในโลกใต้ทะเลในนามของพระเยซู

8. แท่นบูชาทุกแห่งยึดติดกับชะตากรรมของฉันในสวรรค์ถูกรื้อถอนในนามของพระเยซู

9. ฉันปฏิเสธทุกทางเลือกของซาตานสำหรับชะตากรรมของฉันในชื่อของพระเยซู

10. คาลตรอนชั่วร้ายเจ้าจะไม่ทำให้ชะตากรรมของฉันสิ้นเปลืองในนามของพระเยซู

11. ฉันทำลายหม้อต้มน้ำทุกคาถาและผสมกับชะตากรรมของฉันในนามของพระเยซู

12. พลังทั้งหมดของหม้อขนาดใหญ่ที่ยกขึ้นเพื่อจัดการกับชะตากรรมของฉันปล่อยฉันในนามของพระเยซู

13. โชคชะตา swallowers, อาเจียนโชคชะตาของฉันในนามของพระเยซู

14. ฉันกู้ยานพาหนะที่ถูกขโมยไปแห่งโชคชะตาในนามของพระเยซู

15. การประชุมแห่งความมืดทุกครั้งกับชะตากรรมของฉันกระจายในนามของพระเยซู

16. ข้า แต่พระเจ้า

17. ฉันประกาศว่าความล้มเหลวจะไม่ทำลายชะตากรรมของฉันในนามของพระเยซู

18. พลังอำนาจที่ทำสงครามกับโชคชะตาของฉันล้มลงและตายในนามของพระเยซู

19. จอมโจรแห่งโชคชะตาปล่อยฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

20. ฉันโค่นล้มทุกการจัดระเบียบใหม่ของซาตานที่กำหนดไว้กับชะตากรรมของฉันในนามของพระเยซู

21. ฉันมาถึงไซอันชะตาของฉันต้องเปลี่ยนในชื่อของพระเยซู

22. พลังทุกอย่างที่ทำให้โชคชะตาของฉันล้มลงและตายในนามของพระเยซู

23. ฉันปฏิเสธที่จะพลาดชะตาชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

24. ฉันปฏิเสธที่จะยอมรับการแทนที่ของซาตานเพื่อชะตากรรมของฉันในนามของพระเยซู

25. สิ่งใดก็ตามที่กำหนดชะตากรรมของฉันในสวรรค์ถูกทำลายลงในนามของพระเยซู

26. พลังทุกอย่างดึงพลังจากสวรรค์สู้ชะตากรรมของฉันล้มลงและตายในนามของพระเยซู

27. แท่นบูชาซาตานทุกรูปแบบตามชะตากรรมของฉันแตกตัวแยกออกในนามของพระเยซู

28. ข้า แต่พระเจ้าโปรดกำจัดชะตากรรมของข้าไปจากมือของมนุษย์

29. ฉันเพิกถอนกรรมสิทธิ์ของซาตานทุกอย่างในชะตากรรมของฉันในชื่อของพระเยซู

30. ซาตานคุณจะไม่ปักหลักในโชคชะตาของฉันในชื่อของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

6 ความคิดเห็น

  1. ขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานเหล่านี้ฉันไม่ทราบว่าจะอธิษฐานอย่างไรคำอธิษฐานเหล่านี้ช่วยให้ฉันรู้ว่าจะอธิษฐานอย่างไรขอบคุณฉันอยากทราบว่าคุณจะอธิษฐานขอให้ฉันได้รับของกำนัลในการพูดภาษาแปลก ๆ ไหม? ฉันถามและอธิษฐานและไม่มีอะไรเกิดขึ้น

    • สวัสดีนีน่าคุณคือนีน่าที่ฉันกำลังมองหานีน่าจากเดแลนด์ฉันเฟรดไม่สามารถติดต่อคุณได้ทางเน็ต แต่ฉันเจอคุณที่นี่ฉันก็ถูกโจมตีด้วยโรคภัยไข้เจ็บและครอบครัวของฉันด้วยเช่นกัน อยู่ในยุคสุดท้ายตัวร้ายกำลังจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อป้องกันเราจาก El -shadie การสะกดของฉันไม่ดีมองไปที่พระเยซูสำหรับคำตอบของคุณไม่ใช่ของขวัญพระองค์ทรงตอบทุกคำอธิษฐานที่ส่งถึงพระองค์ แต่ ไม่เสมอไปอย่างที่เราต้องการเขารู้ทั้งอดีตและอนาคตพระองค์ตรัสว่าจงอธิษฐานโดยไม่หยุดยั้งวางใจพระองค์อีกครั้งความต่อรองทั้งหมดความเชื่อที่เรียกว่า x.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.