การอดอาหาร 3 วันและการอธิษฐานเพื่อการช่วยครอบครัว

เอสเธอร์ 4:16 ไปหาพวกยิวทั้งสิ้นที่มีอยู่ในสุสาชุมนุมกันและอดอาหารเพื่อข้าและอย่ากินหรือดื่มสามวันกลางคืนหรือกลางวันข้ากับหญิงสาวของข้าจะอดอาหารด้วย ฉันจะเข้าไปหากษัตริย์ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายและถ้าฉันพินาศฉันก็พินาศ

หลายครอบครัวอยู่ภายใต้การล้อมของ ศัตรูปีศาจและปีศาจของเขาติดกับดักครอบครัวเหล่านั้นและขังพวกมันไว้ในคุกปีศาจ วันนี้มีหลายครอบครัวที่ไม่มีใครประสบความสำเร็จเพราะปีศาจขัดขวางความก้าวหน้าทั้งหมด สำหรับคนใด ครอบครัว เพื่อหลุดพ้นจากพันธนาการของศัตรูครอบครัวนั้นจะต้องมารวมกันเพื่อช่วยครอบครัว วันนี้เราจะมีส่วนร่วมใน 3 วันอดอาหารและสวดมนต์เพื่อการปลดปล่อยครอบครัว การอดอาหารและการสวดอ้อนวอนนี้จะต้องกระทำโดยทุกคนในครอบครัวในขณะที่การสวดอ้อนวอนมีทางออกจากการกักขังปีศาจ

ครอบครัว คำสาปแช่ง เป็นเรื่องจริงสิ่งเหล่านี้เป็นรูปแบบความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำซากซึ่งพบเห็นได้อย่างต่อเนื่องในหลายครอบครัว มีบางครอบครัวที่ผู้หญิงไม่ได้แต่งงานมี แต่ลูกนอกสมรสบางครอบครัวไม่มีใครไปไกลกว่าระดับมัธยมศึกษาบางครอบครัวป่วยด้วยโรคร้ายแรงในขณะที่บางครอบครัวต้องเผชิญกับความยากจน แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของ สาเหตุตามธรรมชาติพวกเขาเป็นลูกศรทางวิญญาณที่มุ่งเป้าไปที่ครอบครัวเพื่อให้พวกเขาอยู่ภายใต้อำนาจของ ความมืด. แต่วันนี้เมื่อคุณมีส่วนร่วมในการอดอาหาร 3 วันและสวดอ้อนวอนเพื่อการปลดปล่อยครอบครัวทั้งคุณและครอบครัวของคุณจะถูกปลดปล่อยในพระนามของพระเยซู เมื่อคุณและสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการอดอาหารและการสวดอ้อนวอนฐานที่มั่นชั่วร้ายทุกแห่งที่ถือครอบครัวของคุณจะถูกทำลายในพระนามของพระเยซู ฉันขอแนะนำให้คุณสวดอ้อนวอนนี้กับสมาชิกครอบครัวของคุณสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาและคุณจะเป็นพยานถึงอิสรภาพของคุณในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

จุดอธิษฐาน

1. ฉันกลับใจจากการบูชารูปเคารพบรรพบุรุษทั้งหมดในนามของพระเยซู


2. ผู้ที่เข้มแข็งทุกคนในบ้านพ่อของฉันสละชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

3. ผู้ที่เข้มแข็งทุกคนในบ้านพ่อของฉันตายในนามของพระเยซู

4. ฉันปิดเสียงร้องชั่วร้ายของพลังความชั่วร้ายในบ้านบิดาของฉันตามแบบของฉันในนามของพระเยซู

5. ผลที่ตามมาทั้งหมดจากการเคารพบูชาพลังชั่วร้ายของบ้านพ่อของฉันต่อชีวิตของฉันฉันเช็ดคุณด้วยโลหิตของพระเยซู

6. ไฟพระวิญญาณบริสุทธี้เผาสถานบูชาฝ่ายวิญญาณทั้งหมดในบ้านบิดาของฉันในนามของพระเยซู

7. วาระการกดขี่ของพลังความชั่วร้ายของบ้านบิดาของฉันตายในนามของพระเยซู

8. เลือดใด ๆ ที่พูดกับสายพันธุ์ของฉันจะเงียบไปด้วยโลหิตของพระเยซู

9. พลังชั่วทุกอย่างในบ้านบิดาของฉันพูดกับโชคชะตาของฉันกระจายในนามของพระเยซู

10. ฉันทำลายพันธสัญญาบรรพบุรุษทั้งหมดด้วยพลังชั่วร้ายของบ้านบิดาของฉันในนามของพระเยซู

11. น้ำขมทุกสายไหลในครอบครัวของฉันจากพลังชั่วร้ายของบ้านพ่อของฉันแห้ง ในนามของพระเยซู

12. เชือกใด ๆ ที่ผูกสายตระกูลของฉันเข้ากับพลังชั่วร้ายของบ้านพ่อของฉันทำลายในนามของพระเยซู

13. วิญญาณเจ้าของบ้านทุกคนที่ทำให้โชคชะตาของฉันเดือดร้อนเป็นอัมพาตในนามของพระเยซู

14. การรั่วไหลของชื่อครอบครัวซาตานทุกครั้งต้องตายในนามของพระเยซู

15. ฉันกู้คืนผลประโยชน์ทุกอย่างที่ถูกขโมยโดยพลังชั่วร้ายของบ้านบิดาของฉันในนามของพระเยซู

16. พระเจ้าของเอลียาห์อยู่ที่ไหนจงลุกขึ้นทำให้เสื่อมเสียอำนาจชั่วทุกประการในบ้านบิดาของข้าในนามของพระเยซู

17. นักบวชซาตานทุกคนที่ปรนนิบัติในสายตระกูลของฉันต้องถูกขัดเกลาในนามของพระเยซู

18. ลูกศรแห่งความทุกข์ซึ่งมาจากการไหว้รูปเคารพปล่อยมือของคุณในนามของพระเยซู

19. อิทธิพลของพลังชั่วร้ายทุกอย่างในบ้านบิดาของฉันที่มีต่อชีวิตของฉันตายในนามของพระเยซู

20. ทุกเครือข่ายของอำนาจชั่วร้ายของบ้านพ่อของฉันในสถานที่เกิดของฉันกระจายในนามของพระเยซู

21. โอ้พระเจ้าเปิดใช้งานการโทรสูงของคุณในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

22. โอ้พระเจ้าเจิมฉันเพื่อกู้คืนปีที่สูญเปล่าในทุกพื้นที่ของชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

23. โอ้พระเจ้าถ้าฉันได้ล้มลงในหลาย ๆ ด้านของชีวิตของฉันช่วยให้ฉันสามารถกู้คืนโอกาสที่สูญเสียและสูญเสียไปหลายปีในนามของพระเยซู

24. อำนาจใด ๆ ที่กล่าวว่าฉันจะไม่ก้าวไปข้างหน้าถูกจับในนามของพระเยซู

25. พลังใด ๆ ที่ต้องการให้ฉันต้องการในท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ตายในนามของพระเยซู

26. พลังใดที่ต้องการดึงฉันออกจากที่ประทับของพระเจ้าเพื่อทำลายฉันตายในนามของพระเยซู

27. ฉันจะได้รับมรดกที่ฉันสัญญาไว้ในนามของพระเยซู

28. พลังใด ๆ ที่ต้องการให้ฉันบรรลุชะตากรรมของฉันเพียงบางส่วนเท่านั้นตายในนามของพระเยซู

29. โอ้พระเจ้าเจิมฉันด้วยพลังที่จะทำลายพันธสัญญาพื้นฐานทั้งหมดในนามของพระเยซู

30. โอ้พระเจ้าใช้เนื้อหาของฉันเพื่อส่งเสริมพระกิตติคุณในนามของพระเยซู

31. โอ้พระเจ้าลุกขึ้นและอวยพรมรดกของฉันในนามของพระเยซู

32. คุณธรรมที่ถูกขโมยทั้งหมดของฉันจะถูกส่งกลับมาให้ฉันในนามของพระเยซู

33. ข้า แต่พระเจ้าขอปล่อยให้ฉันนำการฟื้นฟูในนามของพระเยซู

34. โอ้พระเจ้าเปิดเผยวิธีไม่รู้ทั้งหมดในตัวฉันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของคุณในนามของพระเยซู

35. วันนี้คุณคนวิญญาณของฉันคุณจะไม่หลงเสน่ห์ฉันในนามของพระเยซู

36. อำนาจในพระโลหิตของพระเยซูไถ่ชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

37. อาวุธทุกอย่างของซาตานก่อตัวขึ้นกับโชคชะตาของฉันย้อนกลับไปในนามของพระเยซู

38. ลูกศรแห่งการปลดปล่อยค้นหาจุดหมายปลายทางของฉันในนามของพระเยซู

39. ใยแมงมุมทางจิตวิญญาณทุกดวงบนชะตากรรมของฉันเผาไหม้ในนามของพระเยซู

40. งูทุกตัวในมูลนิธิของฉันกลืนโชคชะตาของฉันตายในนามของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

2 ความคิดเห็น

  1. ฉันต้องการให้คุณอธิษฐานขอให้งานรับใช้เติบโตฝ่ายวิญญาณ

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.