30 คะแนนการภาวนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์อันทรงพลัง

ฮีบรู 12:29 เพราะพระเจ้าของเราเป็นเพลิงที่เผาผลาญ.

พื้นที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไฟเป็นของจริง นั่นคือไฟของพระเจ้าที่ใช้งานทั้งหมดของปีศาจในชีวิตของคุณ วันนี้เราจะมีส่วนร่วมใน 30 คะแนนพลังอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จุดอธิษฐานนี้เป็นจุดอธิษฐานที่น่ารังเกียจซึ่งจะทำให้อาณาจักรของ ความมืด ในชีวิตคุณ. พระเจ้าของเราคือความรักและพระองค์อาบน้ำที่ไม่มีเงื่อนไขของเขา ความรัก พระองค์ยังทรงปกป้องผู้ที่ยอมรับพระองค์ด้วยความอิจฉา เมื่อเปาโลอัครสาวกเดินทางไปเพื่อกำจัดคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มพระเจ้าทรงจับกุมเขาและทำให้เขาตาบอดเมื่อกษัตริย์เฮโรดฆ่าเจมส์และทำการเคลื่อนไหวต่อเปโตรพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งเพื่อปลดปล่อยเปโตรและทูตสวรรค์องค์เดียวกันนั้น วันรุ่งขึ้น ผีสวดมนต์ไฟศักดิ์สิทธิ์นี้จะปล่อยทูตสวรรค์เข้ามาในค่ายของศัตรูเพื่อทำลายผลงานของพวกเขาทั้งหมดที่มีต่อชีวิตและโชคชะตาในนามของพระเยซู

เมื่อเราสวดอ้อนวอนจุดอธิษฐานไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะปล่อยทูตสวรรค์ที่ลุกเป็นไฟออกมาทำงานทูตสวรรค์ของพระเจ้าเป็นเปลวไฟฮีบรู 1: 7 บอกเรา ทูตสวรรค์เหล่านี้ถูกปล่อยออกมาในสนามรบเพื่อต่อสู้เพื่อเรา เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นคริสเตียนสวดอ้อนวอนและกรีดร้อง 'ไฟแห่งภูติผี' พวกเขาไม่ได้ล้อเล่นไฟของพระเจ้าที่ทำลายนั้นเป็นของจริงและทูตสวรรค์ที่ลุกเป็นไฟเหล่านี้ปล่อยออกมาเพื่อทำลายความชั่วร้ายทุกอย่างที่มารสร้างขึ้นในชีวิตของเรา วิธีที่ดีที่สุดในการทำลายหลักฐานคือด้วยไฟในทำนองเดียวกันไม่ว่าปีศาจจะปลูกในชีวิตของคุณเพื่อเป็นหลักฐานไฟวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าจะเผาผลาญเป็นเถ้าถ่านในนามของพระเยซู ฉันขอแนะนำให้คุณอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ด้วยศรัทธาและด้วยความโกรธอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้และคุณจะเห็นการต่อต้านของซาตานทั้งหมดที่ต่อต้านคุณเผาเป็นเถ้าถ่านด้วยไฟของพระเจ้าในนามของพระเยซู


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

จุดอธิษฐาน.

1. พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และพลังในนามของพระเยซู

2. พ่อฉันเข้าห้องบัลลังก์แห่งพระคุณและความเมตตาตอนนี้เพื่อรับความเมตตาและพระคุณเพื่อดำเนินการต่อในพระนามของพระเยซู

3. โอ้พระเจ้าลุกขึ้นและกระจายศัตรูและศัตรูของฉันทั้งหมดในนามของพระเยซู

4. ฉันปล่อยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับทุกแผนของมารต่อชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

5. ฉันปล่อยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ความลุ่มหลงของความมืดต่อชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

6. ฉันปล่อยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกกิจกรรมของคาถาต่อชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

7. ฉันปล่อยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับทุกสิ่งที่ต่อต้านซาตานต่อชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

8. ฉันปล่อยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามข้อ จำกัด ที่ชั่วร้ายต่อชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

9. ฉันปลดปล่อยไฟศักดิ์สิทธิ์จากพลังแห่งความมืดต่อสู้กับโชคชะตาการแต่งงานในนามของพระเยซู

10. ฉันปล่อยพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกมาต่อต้านกองกำลังทางทะเลทุกครั้งที่ต่อสู้การแต่งงานของฉันในชื่อของพระเยซู

11. ฉันปล่อยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ผู้แข็งแกร่งทุกคนที่ต่อสู้เพื่อความก้าวหน้าในนามของพระเยซู

12. ฉันปล่อยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับทุก ๆ wtchcraft ต่อสู้กับการแต่งงานของฉันในชื่อของพระเยซู

13. ฉันปล่อยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่วิญญาณทุกคนที่เป็นหมันในนามของพระเยซู

14. ฉันปล่อยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับทุกวิญญาณแห่งความตายโดยไม่สมควรในนามของพระเยซู

15. ฉันปล่อยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับวิญญาณทุกดวงที่ซบเซาต่อชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

16. ฉันปล่อยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณต่อการเชื่อมต่อของบรรพบุรุษทุกคนในบ้านบรรพบุรุษของฉันในชื่อพระเยซู

17. ฉันปล่อยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อพันธสัญญาชั่วร้ายทั้งหมดที่ทำงานกับชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

18. ฉันปล่อยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณต่อความซบเซาทุกรูปแบบของชีวิตฉันในนามของพระเยซู

19. ฉันปล่อยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ต่อคำพูดที่ชั่วร้ายทุกอย่างที่ทำงานกับชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

20. โดยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดกลับไปหาผู้ส่งลูกธนูทุกตัวของปีศาจที่ถูกโจมตีในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู

21. ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันใช้ความยากจนในชีวิตในชื่อพระเยซู

22. ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันใช้ความล้มเหลวในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู

23. ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันใช้ชีวิตอย่างไร้ความสุขในชื่อพระเยซู

24. ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันใช้ความเจ็บป่วยในชีวิตในชื่อพระเยซู

25. โดยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันใช้ความล้าหลังในชีวิตในชื่อพระเยซู

26. โดยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันใช้คำสาปแช่งทั่วๆไปในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

27. ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันใช้รูปแบบความชั่วร้ายในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

28. ด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันใช้ความสิ้นเปลืองในชีวิตฉันในนามของพระเยซู

29. ด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฉันกินความชั่วทุกอย่างของปีศาจในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

30 ขอบคุณพ่อเพราะแท้จริงเจ้าเป็นไฟที่เผาผลาญ

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้30 คะแนนการอธิษฐานสำหรับคนงานในคริสตจักร
บทความต่อไป30 คะแนนการอธิษฐานเพื่อไอเดียธุรกิจ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

3 ความคิดเห็น

  1. ฉันสงสัยว่าคุณเป็นคนที่ชื่อฮันนูมันเป็นอวตารของวิชนูฉันชื่อแดเนียลลีวอร์ด ... ฉันรู้สึกกังวลกับความชั่วร้ายมาก แต่ขอบคุณที่ฉันมาผ่านความสะอาดของพีชขอขอบคุณที่คุณมีความสุข ให้ทำงานที่ดีของพระเจ้าต่อไป…. ขอให้กองทัพอยู่กับคุณ…รักผู้หญิงผิวดำในสหรัฐอเมริกา… ..

  2. สวัสดีตอนเช้าครับอาจารย์

    ฉันชื่อ Merlene ฉันขอคำอธิษฐานเพื่อสุขภาพ แม่ ลูก หลานๆ และครอบครัว จะต้องต่อสู้ในที่ทำงานของฉันด้วย

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.