30 คะแนนการอธิษฐานที่ทรงพลังเพื่อสันติ

0
7773

จอห์น 14:27 สันติภาพฉันออกไปกับคุณความสงบสุขของฉันฉันให้กับคุณ: ไม่เป็นโลกที่ให้ฉันให้แก่คุณ อย่าให้ใจของคุณเป็นทุกข์อย่ากลัวเลย

โลกที่เราอาศัยอยู่ในทุกวันนี้เป็นโลกที่วุ่นวาย ข่าวร้ายได้กลายเป็นคำสั่งของวันเมื่อคุณเปิดทีวีวิทยุหรืออินเทอร์เน็ตสิ่งที่คุณเห็นคือข่าวเชิงลบทุกที่ ในฐานะผู้เชื่อในความสงบสุขของพระเจ้าสามารถให้ความสะดวกสบายแก่เราในโลกนี้ ท่ามกลางความโกลาหลที่ไม่อาจควบคุมได้ในโลกทุกวันนี้เรายังสามารถรักษาความสงบในพระเยซูคริสต์ วันนี้เราจะดูที่ 30 คะแนนการอธิษฐานที่ทรงพลังเพื่อความสงบสุข นี้ จุดอธิษฐานที่ทรงพลัง จะให้คุณพักผ่อนท่ามกลางพายุแห่งชีวิต ฉันขอแนะนำให้คุณสวดภาวนาด้วยสุดใจของคุณในวันนี้

สันติภาพคืออะไร ความสงบในบริบทนี้หมายถึงการพักผ่อนภายในโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณ มันเป็นความเชื่อมั่นภายในที่พระเจ้ายังคงควบคุมชีวิตของคุณ พระเยซูในยอห์น 14:27 สนับสนุนให้เหล่าสาวกของพระองค์สงบสุขแม้ท่ามกลางปัญหา สันติภาพคือการกระทำของ ความเชื่อในพระเจ้าเพราะเมื่อคุณมีความสงบหมายความว่าคุณไม่ได้เคลื่อนไหวและเมื่อคุณไม่ได้เคลื่อนไหวนั่นหมายถึงคุณมีศรัทธา และความศรัทธานั้นใช้ได้ผลเสมอ คะแนนการอธิษฐานที่ทรงพลังนี้เพื่อสันติภาพจะทำให้คุณเข้มแข็งทั้งในและนอกจิตใจมันจะทำให้จิตวิญญาณของคุณสดชื่นและให้ความหวังและความมั่นใจแก่คุณว่าคุณจะออกมาจากการท้าทายครั้งนี้ ในขณะที่คุณมีส่วนร่วมในจุดอธิษฐานนี้ฉันเห็นพระเจ้าทรงฟื้นฟูสันติสุขในชีวิตแต่งงานธุรกิจความสัมพันธ์อาชีพนักวิชาการชีวิตฝ่ายวิญญาณ ฯลฯ ในชื่อของพระเยซู อธิษฐานด้วยความเชื่อวันนี้และรับสันติสุขอันยั่งยืนของคุณ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

จุดอธิษฐาน

1. พ่อขอขอบคุณสำหรับความสงบสุขของคุณที่เกินความเข้าใจของมนุษย์ในนามของพระเยซู

2. พ่อมีเมตตาต่อฉันและยกโทษให้ฉันสำหรับการร้องเรียนทั้งหมดของฉันในชื่อของพระเยซู

3. โอ้ท่านทำให้ฉันจบด้วยวิญญาณแห่งสันติในนามของพระเยซู

4. อาบน้ำให้ฉันด้วยความสงบสุขของคุณในท่ามกลางการทดลองของฉันในชื่อของพระเยซู

5. ฉันปฏิเสธวิญญาณแห่งความสับสนในชื่อของพระเยซู

6. ฉันปฏิเสธวิญญาณแห่งความเศร้าโศกในชื่อของพระเยซู

7. ฉันปฏิเสธการบ่นและบ่นในนามของพระเยซู

8. ฉันปฏิเสธวิญญาณแห่งความกลัวในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

9. ฉันจะไม่มีวันสงบสุขในชีวิตของฉันอีกครั้งในชื่อของพระเยซู

10. ฉันได้รับพระคุณที่จะสงบสุขท่ามกลางพายุแห่งชีวิตในนามของพระเยซู

11. ความล้มเหลวทางการเงินและความอับอายที่ผู้อื่นกลัวจะไม่เกิดขึ้นกับฉันในนามของพระเยซู

12. ความกลัวการกลับเป็นซ้ำฉันได้เลี้ยงดูหรือเลี้ยงดูในชีวิตของฉันจะไม่มาหาฉันในนามของพระเยซู

13. ความกลัวที่จะไม่เป็นฝ่ายวิญญาณจะไม่งอกในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

14. ปล่อยให้ความกลัวที่จะเป็นคนแคระจากภาพของฉันในนามของพระเยซู

15. ขอให้ความกลัวการทำบาปที่ไม่อาจยกโทษให้ได้นั้นต้องชำระโดยพระโลหิตของพระเยซู

16. ให้ความกลัวว่าจะไม่สามารถเอาชนะจุดอ่อนใด ๆ ในตัวฉันจนแห้งไปถึงรากของมันในนามของพระเยซู

17. ให้ความกลัวการหายสาบสูญไปที่ก้นบ่อในนามของพระเยซู

18. ฉันผูกพันและขับไล่ความกลัวทุกอย่างที่ทำให้ความศรัทธาของฉันสูญสิ้นไปในนามของพระเยซู

19. ฉันผูกมัดและขับไล่ความกลัวทุกครั้งที่สูญเสียการเจิมและความรอดของฉันในนามของพระเยซู

20. ฉันทำลายพันธสัญญาชั่วร้ายที่ทำให้เกิดความกลัวในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

21. ตอนนี้ฉันมีความสงบสุขในชีวิตแต่งงานของฉันในชื่อพระเยซู

22. ฉันได้รับความสงบสุขในธุรกิจของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

23. ฉันได้รับความสงบสุขในครอบครัวตอนนี้ในนามของพระเยซู

24. ตอนนี้ฉันได้รับความสงบสุขจากผู้ดูแลในนามของพระเยซู

25. ฉันได้รับสันติสุขในสุขภาพตอนนี้ในนามของพระเยซู

26. ฉันได้รับความสงบสุขในชีวิตทางวิญญาณของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

27. ฉันขอประกาศว่าพระเยซูคริสต์ยังคงเป็นผู้ควบคุมชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

28. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ต้องกังวลกับความท้าทายของฉันในชื่อของพระเยซู

29. ฉันมีความสงบสุขที่พระคริสต์สามารถให้ในนามของพระเยซูเท่านั้น

30. พ่อฉันขอขอบคุณที่ให้บัพติศมาฉันด้วยสันติสุขในสวรรค์ในนามของพระเยซู

 


ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.