50 การสนับสนุนข้อพระคัมภีร์

2
10647
ส่งเสริมข้อพระคัมภีร์

สดุดี 119:105:

พระวจนะของพระองค์เป็นโคมไฟสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นแสงแก่วิถีของข้าพระองค์

คำพูดของวันนี้เป็นที่มาของการให้กำลังใจ วันนี้เราจะศึกษาการสนับสนุนข้อพระคัมภีร์ เหล่านี้ ข้อพระคัมภีร์ จะยกระดับจิตวิญญาณของเราเมื่อเราผ่านการเดินทางของชีวิต ต้องใช้ความรู้เพื่อให้เรามีอิสระในชีวิตและพระคำของพระเจ้าเป็นแหล่งความรู้ทั้งหมด คุณกำลังเผชิญกับความท้าทายที่ท้อใจในชีวิตของคุณ? คุณรู้สึกอยากยอมแพ้หรือยอมแพ้หรือไม่? คุณคิดว่าความหวังทั้งหมดได้หายไปและคุณไม่สามารถก้าวหน้าต่อไปในชีวิตได้หรือไม่ถ้าคำตอบของคำถามนี้คือใช่แล้วจงชื่นชมยินดีเพราะข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจเหล่านี้จะนำชีวิตของคุณกลับมาสู่วิญญาณของคุณ หวังและเปิดตาของคุณเพื่อแก้ปัญหาความท้าทายของคุณ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

พระวจนะของพระเจ้าเป็นประทีปกับเท้าของเรามันชี้นำเรามันนำทางเราและสั่งสอนเรา มันยกระดับจิตวิญญาณของเราและแสดงให้เราเห็นถึงทางออกของทุกสถานการณ์ที่เราพบตัวเอง จุดประสงค์ของข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจเหล่านี้คือเพื่อช่วยให้คุณสำรวจการทดลองผ่านพระวจนะของพระเจ้า ทุกสิ่งที่คุณจะต้องทำในชีวิตสามารถพบได้ในพระวจนะของพระเจ้า พระคัมภีร์เป็นหนังสือภูมิปัญญาทุกรอบที่ดำเนินการแก้ปัญหาที่รู้จักและไม่รู้จักทุกปัญหา คำอธิษฐานของฉันสำหรับคุณคือสิ่งนี้ในขณะที่คุณศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจในทุกวันนี้ขอให้พระเจ้าลืมตาคุณเพื่อดูว่าเขากำลังพูดอะไรในพระนามของพระเยซู

5 เหตุผลว่าทำไมเราต้องการการสนับสนุนข้อพระคัมภีร์

1) เพื่อเติบโตในพระคุณ: กิจการ 20:32 บอกเราว่าพระวจนะของพระเจ้ามีความสามารถที่จะสร้างเราขึ้นมา ยิ่งเราศึกษาคำศัพท์มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น

2) เพื่อความเข้มแข็งจากภายใน: ดาวิดสนับสนุนตนเองในองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านสดุดีสดุดีมากมายในพระคัมภีร์เราเห็นว่าในสดุดี 27 บทเพลงสดุดี 103 และสดุดีบทอื่น ๆ การให้กำลังใจนำไปสู่ความแข็งแกร่งภายใน พระวจนะของพระเจ้าเป็นแหล่งเดียวของความแข็งแกร่งภายใน

3) เพื่อเพิ่มศรัทธาของเรา: พระวจนะของพระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนศรัทธาเมื่อคุณศึกษาข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจมันจะสร้างศรัทธาของคุณและทำให้คุณยังคงเป็นลูกของพระเจ้า พระวจนะของพระเจ้าเป็นเชื้อเพลิงที่สร้างความเชื่อมั่นของคุณ

4) สำหรับ การเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ: 1 เปโตร 2: 2 บอกเราว่าเราควรปรารถนานมที่จริงใจของพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะเติบโตในความรอดที่นั่น พระวจนะของพระเจ้าคืออาหารฝ่ายวิญญาณของเรายิ่งเราศึกษามากเท่าไหร่เรายิ่งเติบโตฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเท่านั้น ผู้เชื่อที่แข็งแกร่งฝ่ายวิญญาณต้องเอาชนะความท้าทายของชีวิต

5) สำหรับ ไฟสด: พระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนไฟที่วิญญาณของเรา ข้อพระคัมภีร์ที่ให้กำลังใจเหล่านี้จะจุดประกายจิตวิญญาณของคุณ เมื่อคนวิญญาณของคุณเต็มไปด้วยคำว่าคุณจะผ่านพ้นไม่ได้

การเสริมสร้างความเชื่อในคัมภีร์ไบเบิล

1) 2 ทิโมธี 1:7:
เพราะว่าพระเจ้าทรงไม่ได้ให้เราจิตวิญญาณของความกลัว; แต่อำนาจและเรื่องความรักและจิตใจเสียง

2) ฟิลิปปี 4: 13:
ฉันจะทำทุกสิ่งโดยพระคริสต์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

3) เอเฟซัส 6: 10:
ในที่สุดพวกพี่น้องของเรามีความแข็งแรงในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์

4) เอเฟซัส 3: 16:
ว่าเขาจะให้คุณตามความมั่งคั่งแห่งความรุ่งโรจน์ของเขาจะได้รับการเสริมสร้างด้วยพลังโดยวิญญาณของเขาในคนภายใน;

5) 2 โครินธ์ 12:9:
และเขาพูดกับฉันว่า `` พระคุณของฉันเพียงพอแล้วสำหรับเธอเพราะความแข็งแกร่งของฉันนั้นสมบูรณ์ในความอ่อนแอ ดังนั้นฉันจึงยินดีอย่างยิ่งที่จะยกย่องในความอ่อนแอของฉันเพื่ออำนาจของพระคริสต์จะอยู่กับฉัน 12:10 ดังนั้นฉันจึงมีความสุขในความอ่อนแอในการตำหนิในความจำเป็นการข่มเหงในความทุกข์ทรมานเพราะเห็นแก่พระคริสต์เพราะเมื่อฉันอ่อนแอฉันก็เข้มแข็งแล้ว

6) 2 โครินธ์ 4:16:
ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่ย่อท้อ แต่ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังทรุดโทรม แต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน

7) กิจการ 1: 8:
แต่เจ้าจะได้รับอำนาจหลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาเหนือเจ้าแล้วและเจ้าจะเป็นพยานต่อเราทั้งในเยรูซาเล็มและทั่วแคว้นยูเดียและสะมาเรียและจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
8) มาระโก 12:30:
และเจ้าจะรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของเจ้านี่เป็นพระบัญญัติข้อแรก

9) มัทธิว 19:26:
แต่พระเยซูทอดพระเนตรเขาแล้วตรัสกับเขาว่า "คนนี้เป็นไปไม่ได้ แต่กับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้

10) มัทธิว 6:34:
เหตุฉะนั้นอย่าคิดพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้จะนึกถึงสิ่งของของตน พอถึงวันนี้เป็นความชั่วร้ายของมัน

11) ฮาบากุก 3: 19:
พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็นกำลังของฉันและพระองค์จะทรงทำให้เท้าของฉันเป็นเหมือนเท้าหลังและพระองค์จะทรงให้ฉันเดินบนที่สูงของฉัน ถึงหัวหน้านักร้องด้วยเครื่องสายของฉัน

12) อิสยาห์ 40:28:
เจ้าไม่รู้หรือ เจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่าพระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์พระเยโฮวาห์ผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกไม่หวั่นไหวและไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่มีการค้นหาความเข้าใจของเขา 40:29 พระองค์ประทานฤทธิ์อำนาจแก่ลม และสำหรับผู้ที่ไม่มีกำลังเขาก็เพิ่มพละกำลัง 40:30 แม้เด็ก ๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและคนหนุ่มก็จะล้มลงอย่างสิ้นเชิง 40:31 แต่ผู้ที่รอคอยพระเยโฮวาห์จะทรงเสริมกำลังของเขาอีก เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี พวกเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย และพวกเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

13) อิสยาห์ 12:2:
ดูเถิดพระเจ้าทรงเป็นความรอดของฉัน ฉันจะไว้วางใจและไม่กลัวเพราะพระเยโฮวาห์ JEHOVAH เป็นกำลังและเพลงของฉัน เขายังเป็นความรอดของฉันด้วย

14) สดุดี 138: 3:
ในวันที่ข้าร้องพระองค์ทรงตอบข้าและทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ด้วยความกล้าหาญ

15) สดุดี 119: 28:
จิตวิญญาณของฉันละลายไปเพราะความหายนะ: เสริมกำลังฉันตามคำพูดของเจ้า

16) สดุดี 71:16:
ฉันจะไปด้วยความเข้มแข็งขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า: ฉันจะเอ่ยถึงความชอบธรรมของเจ้าแม้แต่ของเจ้าเท่านั้น

17) สดุดี 46: 1:
พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและพละกำลังของเราความช่วยเหลือในปัจจุบันที่มีปัญหา 46: 2 เหตุฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไปแม้ว่าภูเขาทั้งหลายจะถูกยกขึ้นไปกลางทะเล 46: 3 ถึงแม้ว่าน้ำทะเลก็ครวญครางและไม่สบายแม้ว่าภูเขาก็สั่นสะเทือนด้วยความเจ็บปวด เซลาห์

18) สดุดี 37: 39:
แต่ความรอดของคนชอบธรรมมาจากพระเจ้าเขาเป็นกำลังของเขาในเวลายากลำบาก

19) สดุดี 27: 1:
พระเจ้าคือแสงสว่างและความรอดของฉัน ฉันจะกลัวใคร พระเจ้าคือพลังแห่งชีวิตของฉัน ฉันจะกลัวใคร

20) สดุดี 18: 1:
ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์จะทรงรักท่าน 18: 2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิลาของเราและเป็นป้อมปราการของเราและเป็นผู้ช่วยให้พ้น พระเจ้าของฉันกำลังของฉันซึ่งฉันจะไว้วางใจ ผู้มีโล่ของเราและเขาแห่งความรอดของเราและหอคอยสูงของเรา

21) สดุดี 8: 2:
พระองค์ทรงวางกำลังออกมาจากปากของทารกและเด็กที่ยังดูดนมเพราะศัตรูของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้เป็นศัตรูและผู้ล้างแค้น

22) เนหะมีย์ 8:10:
พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า "ไปเถิดไปรับประทานอาหารและดื่มน้ำหวานแล้วส่งส่วนที่ไม่มีสิ่งเตรียมไว้ให้เขาเพราะวันนี้เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ของเราอย่าเสียใจเลย เพราะความชื่นชมยินดีของพระเยโฮวาห์ก็เป็นกำลังของเจ้า

23) Zephaniah 3: 17:
ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านทรงสถิตท่ามกลางท่าน เขาจะช่วยให้รอดเขาจะเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความยินดี เขาจะพักผ่อนในความรักของเขาเขาจะดีใจมากกว่าคุณด้วยการร้องเพลง

24) 1 พงศาวดาร 29:12:
ทั้งความมั่งคั่งและเกียรติมาจากเจ้าและเจ้าปกครองอยู่เหนือทุกสิ่ง และในมือของเจ้าคือพลังและอานุภาพ และในมือของเจ้าก็คือการทำให้ใหญ่โตและให้กำลังแก่ทุกคน

25) อพยพ 15:2:
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกำลังและบทเพลงของฉันและพระองค์ทรงเป็นความรอดของฉันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของฉันและฉันจะเตรียมที่อยู่ให้เขา พระเจ้าของบิดาของฉันและฉันจะยกย่องเขา

26) โยชูวา 1: 9:
ฉันไม่ได้บัญชาเจ้า? จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรืออย่าตกใจเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปไหน

27) คร่ำครวญ 3:22:
เป็นความเมตตาของพระเยโฮวาห์ที่เราไม่ถูกเผาผลาญเพราะความเมตตาของพระองค์ไม่ล้มเหลว 3:23 เป็นของใหม่ทุกเช้าความสัตย์ซื่อของพระองค์ยิ่งใหญ่

28) สุภาษิต 3:5:
จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง 3: 6 จงยอมรับเขาในทางทั้งหลายของเจ้าและเขาจะชี้แนะทางของเจ้า

29) สุภาษิต 18:10:
พระนามของพระเยโฮวาห์เป็นหอคอยเข้มแข็งคนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย

30) สดุดี 16: 8:
ฉันได้ตั้งพระเยโฮวาห์ต่อหน้าฉันเสมอเพราะเขาอยู่ทางขวามือของฉันฉันจะไม่หวั่นไหวเลย

31) สดุดี 23: 3:
พระองค์ทรงฟื้นฟูจิตวิญญาณของฉันพระองค์ทรงนำฉันไปในเส้นทางแห่งความชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์

32) สดุดี 31: 24:
จงกล้าหาญเถิดและเขาจะเพิ่มพูนจิตใจของเจ้าบรรดาท่านที่หวังในพระเยโฮวาห์

33) สดุดี 46: 7:
พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเรา พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของเรา เซลาห์

34) สดุดี 55: 22:
จงมอบภาระของท่านไว้กับพระเยโฮวาห์และพระองค์จะทรงค้ำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย

35) สดุดี 62: 6:
เขาเป็นเพียงหินของฉันและความรอดของฉัน: เขาคือการป้องกันของฉัน; ฉันจะไม่ถูกย้าย

36) สดุดี 118: 14:
พระเจ้าทรงเป็นกำลังและเพลงของฉันและเป็นความรอดของฉัน 118: 15 เสียงแห่งความชื่นชมยินดีและความรอดอยู่ในพลับพลาของคนชอบธรรมมือขวาของพระเยโฮวาห์กระทำอย่างกล้าหาญ 118: 16 พระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์เป็นที่ยกย่องเชิดชูที่มือขวาของพระเยโฮวาห์

37) สดุดี 119: 114:
พระองค์ทรงเป็นที่ซ่อนและเกราะของข้าพระองค์ข้าพระองค์หวังใจในพระวจนะของพระองค์ 119: 115 ท่านผู้ออกไปจากข้าเสียแล้วเพราะข้าจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าของข้า

38) สดุดี 119: 50:
นี่คือความสะดวกสบายของฉันในความทุกข์ของฉันเพราะคำของเจ้าได้ทำให้ฉันเร่ง

39) สดุดี 120: 6:
จิตวิญญาณของฉันได้อยู่กับเขาผู้เกลียดชังมานาน

40) อิสยาห์ 40:31:
แต่คนที่รอคอยพระเยโฮวาห์จะเสริมเรี่ยวแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี พวกเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย และพวกเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย

41) อิสยาห์ 41:10:
อย่ากลัวเลย สำหรับฉันอยู่กับคุณ: อย่าใจหาย; เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า: เราจะเสริมกำลังเจ้า ใช่ฉันจะช่วยเธอ ฉันจะรักษาเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของฉัน

42) อิสยาห์ 43:2:
เมื่อเจ้าลุยน้ำฉันจะอยู่กับเจ้า และแม่น้ำจะไม่ท่วมเจ้าเมื่อเจ้าลุยไฟเจ้าจะไม่ถูกเผาไหม้ เปลวไฟจะไม่จุดบนเจ้า

43) มัทธิว 11:28:
ท่านทั้งหลายผู้ทำงานหนักและรับภาระหนักมาหาเราและเราจะให้คุณหยุดพัก

44) มาระโก 10:27:
พระเยซูทอดพระเนตรพวกเขาว่า "เป็นไปไม่ได้กับมนุษย์ แต่ไม่ใช่กับพระเจ้าเพราะว่าทุกสิ่งเป็นไปได้กับพระเจ้า"

45) จอห์น 16:33:
สิ่งเหล่านี้เราได้พูดกับเจ้าทั้งหลายเพื่อเจ้าจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นบาน ฉันได้เอาชนะโลก

46) 2 โครินธ์ 1:3:
สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาแห่งความเมตตาและพระเจ้าแห่งการปลอบประโลมทุกประการ 1: 4 ผู้ที่ปลอบประโลมเราในความยากลำบากทั้งหลายของเราเพื่อเราจะได้ปลอบโยนคนที่มีปัญหาใด ๆ โดยการปลอบประโลมซึ่งเราเองได้รับการปลอบประโลมจากพระเจ้า

47) 1 เธสะโลนิกา 5:11:
เหตุฉะนั้นจงปลอบใจตัวท่านด้วยกันและทำให้เกิดแก่กันและกันเหมือนอย่างที่ท่านทำ

48) ฟิลิปปี 4: 19:
แต่พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงสนองทุกความต้องการของท่านตามความมั่งคั่งของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์

49) 1 เปโตร 5: 7:
แคร์ทุกสิ่งที่คุณห่วงใยเขา เพราะเขาห่วงใยคุณ

50) เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6:
จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวหรืออย่าครั่นคร้ามเขาเลยเพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นผู้ที่ไปกับท่าน เขาจะไม่ล้มเหลวหรือละทิ้งเจ้า

 

 


บทความก่อนหน้านี้จุดสวดมนต์เพื่อความเมตตาและความเมตตา
บทความต่อไปMorning Devotion: มันจะทำให้คุณเสียเกียรติ
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

2 ความคิดเห็น

 1. คำอธิษฐานมีพลังมาก! ไตร่ตรองข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เกี่ยวกับการอธิษฐานและให้พระสัญญาของพระเจ้ากระตุ้นให้คุณสวดอ้อนวอนถึงพระบิดาบนสวรรค์และแบ่งปันความหวังและความต้องการของคุณกับพระองค์วันนี้ ยากอบ 1: 5 ถ้าคนใดในพวกคุณขาดสติปัญญาคุณควรทูลขอพระเจ้าผู้ทรงประทานความกรุณาแก่ทุกคนโดยไม่พบความผิดและจะประทานสิ่งนั้นให้กับคุณ

 2. Bạnơi, cómộtsốcâu Kinh Thánhbị sai hoàntoànởnghĩatiếngViệt
  ตัวอย่างเช่น
  ธีธีน 120: 6
  Linh hồn con phảiở chung quálâu
  Vớikẻghéthòabình.
  Nếu admin đọcđượcbìnhluậncủamình vui lòngchỉnhsửalại!
  Muốnthậthếtlòng

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.