60 คำอธิษฐานประจำวันสำหรับคำแนะนำอันศักดิ์สิทธิ์

สดุดี 5:8:
ข้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า 8 ขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมเพราะศัตรูของข้าพระองค์ ทำทางของเจ้าตรงหน้าฉัน

ลอร์ดเป็นผู้เลี้ยงแกะของฉันฉันจะไม่ต้องการผู้ที่คำพูดของผู้ประพันธ์สดุดีในพระธรรมสดุดี 23: 1 พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระองค์จะไม่มีวันนำเราไปสู่ความโกลาหลของชีวิต แต่พระองค์จะทรงนำเราให้อยู่ข้างน้ำนิ่งแห่งชีวิต วันนี้เราจะมีส่วนร่วม 60 คำอธิษฐานทุกวันสำหรับคำแนะนำจากสวรรค์ ศักดิ์สิทธิ์ คำแนะนำ เป็นจริงและพระเจ้ายังคงอยู่ในธุรกิจของการเป็นผู้นำเด็ก ๆ ของเขา ไม่สามารถขยายผลิตภัณฑ์ได้หากไม่มีคู่มือของผู้ผลิต คู่มือผู้ผลิตคือสิ่งที่จะนำเราไปสู่จุดประสงค์สูงสุดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่เราซื้อ ในทำนองเดียวกันพระเจ้าทรงเป็นผู้ผลิตของเราและพระวจนะของพระองค์เป็นคู่มือของเราและเราเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาหรือตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าเป็นฝีมือของเขาเอเฟซัส 2:10 ดังนั้นเราต้องปรึกษาผู้ผลิตของเราเสมอเพื่อบอกเราเกี่ยวกับจุดประสงค์ในชีวิตของเรา วิธีที่ดีที่สุดในการรับการชี้นำจากเบื้องบนและทิศทางจากเบื้องบนก็คือ สวดมนต์ทุกวัน และพระวจนะของพระเจ้า

คำอธิษฐานประจำวันเพื่อขอการนำทางจากสวรรค์สำหรับผู้ที่กำลังมองหาการนำทางจากพระเจ้าเกี่ยวกับประเด็นชีวิตที่นั่น ประเด็นต่างๆเช่นการแต่งงานธุรกิจอาชีพการโทรลูกครอบครัว ฯลฯ พระเจ้าจะไม่ทิ้งเราไว้ในความมืดมนเกี่ยวกับชีวิตของเรา แต่เราต้องเรียนรู้ที่จะเรียกร้องพระองค์ในการสวดอ้อนวอน มัทธิว 7: 7-8 เป็นเพียงผู้ที่ร้องขอการชี้นำเท่านั้น เราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าอย่าทำตามขั้นตอนที่สำคัญหรือสนทนาที่สำคัญเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตของคุณโดยไม่ขอการชี้นำจากพระเจ้า เมื่อคุณสวดอ้อนวอนทุกวันเพื่อขอการนำทางจากสวรรค์ในวันนี้ฉันเห็นว่าพระเจ้ายุติความสับสนและความไม่แน่นอนในชีวิตของคุณในนามของพระเยซู


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

เรารับใช้พระเจ้าผู้รู้ความลับทั้งหมดเฉลยธรรมบัญญัติ: 29: 29 ไม่มีสิ่งใดถูกซ่อนไว้จากพระองค์ไม่มีอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคุณที่สามารถนำพระเจ้าด้วยความประหลาดใจเขารู้ผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะสุ่ม ถ้าคุณต้องการ ทิศทาง ในชีวิตของคุณพระเจ้าเป็นแหล่งเดียวของคุณ เขาเป็นผู้สร้างของคุณและเช่นเดียวกับที่เขาบอกกับผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ในเยเรมีย์ 1: 5 เขาบอกว่าก่อนที่คุณจะเกิดฉันรู้วัตถุประสงค์และชะตาชีวิตของคุณแล้ว (ถอดความ) นี่เป็นการบอกเราว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถบอกเราได้ว่าทิศทางในการดำเนินชีวิตไม่ใช่ครูของเราไม่ใช่พ่อแม่ของเราและไม่ใช่เพื่อนของเรา แต่เป็นพระเจ้าและพระเจ้าเท่านั้น เราต้องเรียนรู้ที่จะมีส่วนร่วมในการสวดอ้อนวอนทุกวันสำหรับทิศทางของเขาเราต้องเรียนรู้ที่จะปรึกษากับเขาเสมอในการสนทนาทั้งหมดของเราเราต้องปฏิเสธชีวิตแห่งการทดลองและความผิดพลาด ฉันเห็นพระเจ้าเปิดตาของคุณเพื่อดูเส้นทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตของคุณในชื่อของพระเยซู อธิษฐานด้วยความเชื่อและรับคำแนะนำในนามของพระเยซู

อธิษฐาน

1. สรรเสริญพระเจ้าในเพลงประมาณ 10 นาทีขึ้นไป

2. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพลังแห่งการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์

3. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพลังอันบริสุทธิ์ของไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์

4. ฉันปกปิดตัวเองด้วยเลือดขององค์พระเยซู

5. พ่อขอให้ไฟของคุณที่เผาไหม้ศัตรูของฉันตกลงมาในนามของพระเยซู

6. ไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงบ่มเพาะข้าพเจ้าในนามของพระเจ้าพระเยซูคริสต์

7. ฉันปฏิเสธตราประทับหรือตราประทับใด ๆ ที่ชั่วร้ายซึ่งวางอยู่บนฉันโดยวิญญาณบรรพบุรุษในนามของพระเยซู

8. ฉันปลดปล่อยตัวเองจากการเจิมในแง่ลบในนามของพระเยซู

9. ประตูแห่งการรั่วไหลฝ่ายวิญญาณทุกประตูปิดในนามของพระเยซู

10. ฉันท้าทายอวัยวะทุกส่วนของร่างกายด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (วางมือขวาบนส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มจากศีรษะ) ในนามของพระเยซู

11. วิญญาณมนุษย์ทุกคนโจมตีวิญญาณของฉันปลดปล่อยฉันในนามของพระเยซู

12. ฉันปฏิเสธวิญญาณทุกหางในนามของพระเยซู

13. ร้องเพลง:“ ไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์ไฟตกใส่ฉัน”

14. เครื่องหมายชั่วร้ายทั้งหมดในร่างกายของฉันเผาไหม้ด้วยไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู

15. การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์จงล้มลงที่ฉันและทำลายแอกด้านลบในนามของพระเยซู

16. เสื้อผ้าแห่งอุปสรรคและความสกปรกทุกชิ้นจะถูกละลายด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู

17. พระพรที่ถูกล่ามโซ่ทั้งหมดของฉันไม่ถูก จำกัด ในนามของพระเยซู

18. กรงขังจิตวิญญาณทั้งหมดขัดขวางความก้าวหน้าของฉันย่างโดยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู

19. ข้า แต่พระเจ้าขอประทานวิญญาณแห่งการเปิดเผยและสติปัญญาในความรู้ของท่าน

20. ข้า แต่พระเจ้าโปรดบอกให้ชัดเจนก่อนที่จะพบกับปัญหานี้

21. ข้า แต่พระเจ้ากำจัดต้อกระจกฝ่ายวิญญาณจากสายตาของฉัน

22. ข้า แต่พระเจ้าโปรดยกโทษให้ฉันจากแรงจูงใจหรือความคิดผิด ๆ ที่เกิดขึ้นในใจตั้งแต่วันที่ฉันเกิดมา

23. ข้า แต่พระเจ้าโปรดยกโทษให้ฉันจากการโกหกใด ๆ ที่ฉันเคยบอกกับบุคคลระบบหรือองค์กรใด ๆ

24. ข้า แต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าด้วยการเป็นทาสและบาปแห่งความขี้เกียจทางวิญญาณ

25. ข้า แต่พระเจ้าเปิดตาของฉันที่จะเห็นทุกสิ่งที่ฉันควรจะเห็นในเรื่องนี้

26. ข้า แต่พระเจ้าเปิดตาของฉันที่จะเห็นทุกสิ่งที่ฉันควรจะเห็นในเรื่องนี้

27. ข้า แต่พระเจ้าสอนสิ่งที่ลึกซึ้งและลับให้ข้า

28. ข้า แต่พระเจ้าโปรดนำทุกสิ่งที่วางแผนไว้มาต่อต้านข้าในความมืด

29. ข้า แต่พระเจ้าจุดชนวนและฟื้นฟูศักยภาพที่เป็นประโยชน์ของฉัน

30. ข้า แต่พระเจ้าขอประทานสติปัญญาอันสูงส่งให้ฉันเพื่อใช้ชีวิตของฉัน

31. ข้า แต่พระเจ้าขอให้ม่านทุกอันปิดบังข้าไม่ให้มองเห็นทางวิญญาณที่ชัดเจน

32. ข้า แต่พระเจ้าขอประทานวิญญาณแห่งการเปิดเผยและสติปัญญาในความรู้ของท่าน

33. ข้า แต่พระเจ้าเปิดความเข้าใจทางวิญญาณของข้า

34. ข้า แต่พระเจ้าขอให้ข้ารู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้

35. ข้า แต่พระเจ้าเปิดเผยความลับเบื้องหลังปัญหานี้ให้ฉันเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือไม่

36. ข้า แต่พระเจ้าโปรดกำจัดความไม่พอใจใด ๆ ที่ยังคงฝังอยู่ออกจากฉันเป็นปฏิปักษ์ต่อใครและทุกสิ่งอื่น ๆ

37. ข้า แต่พระเจ้าสอนให้ฉันรู้ว่าอะไรควรค่าแก่การรู้และรักในสิ่งที่มีค่าควรแก่การรักและไม่ชอบสิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็นที่โปรดปรานแก่เจ้า

38. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงสร้างเรือให้ข้าพระองค์สามารถรู้ความลับของพระองค์ได้

39. พ่อในนามของพระเยซูฉันขอทราบความคิดของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์ (ในสถานการณ์ที่เหมาะสม)

40. คุณวิญญาณแห่งการพยากรณ์และการเปิดเผยตกอยู่กับจำนวนทั้งสิ้นของฉันในนามของพระเยซู

41. พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสิ่งที่ลึกและลับให้ฉันเกี่ยวกับ (พูดถึงปัญหา) ในนามของพระเยซู

42. ฉันผูกปิศาจทุกตัวที่ทำให้วิสัยทัศน์และความฝันของฉันเป็นมลทินในนามของพระเยซู

43. ทุกสิ่งสกปรกปิดกั้นท่อสื่อสารของฉันกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ล้างด้วยโลหิตของพระเยซูในนามของพระเยซู

44. ฉันได้รับพลังในการดำเนินงานด้วยดวงตาทางวิญญาณที่เฉียบคมซึ่งไม่สามารถหลอกลวงได้ในนามของพระเยซู

45. คุณสง่าราศีและฤทธิ์เดชของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจงล้มลงในชีวิตของเราในทางที่ยิ่งใหญ่ในนามของพระเยซู

46. ​​ฉันลบชื่อของฉันออกจากหนังสือของคนที่คลำและสะดุดในความมืดในนามของพระเยซู

47. การเปิดเผยอันศักดิ์สิทธิ์วิสัยทัศน์ทางจิตวิญญาณความฝันและข้อมูลจะไม่กลายเป็นสิ่งที่หายากในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

48. ฉันดื่มให้อิ่มหนำจากบ่อแห่งความรอดและการเจิมในนามของพระเยซู

49. พระเจ้าที่ไม่มีความลับซ่อนอยู่ให้ฉันรู้ว่า (พูดถึงชื่อของสิ่งที่) เป็นทางเลือกของคุณสำหรับฉันในนามของพระเยซู

50. ไอดอลทุกตัวที่อยู่ในใจของฉันมีสติหรือไม่รู้ตัวเกี่ยวกับปัญหานี้ละลายไปโดยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู

51. ฉันปฏิเสธที่จะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของวิญญาณแห่งความสับสนในนามของพระเยซู

52. ฉันปฏิเสธที่จะทำผิดพลาดพื้นฐานในการตัดสินใจในนามของพระเยซู

53. พ่อลอร์ดชี้แนะและชี้นำให้ฉันรู้ถึงความคิดของคุณในเรื่องนี้ในนามของพระเยซู

54. ฉันยืนหยัดต่อสู้กับเอกสารแนบของซาตานทั้งหมดซึ่งอาจทำให้สับสนในการตัดสินใจของฉันในนามของพระเยซู

55. ถ้า . . (พูดถึงชื่อของสิ่งที่) ไม่ได้สำหรับฉันโอท่านเปลี่ยนเส้นทางของฉัน

56. ฉันผูกกิจกรรมการจัดการปีศาจในความฝันและนิมิตในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

57. ข้า แต่พระเจ้าเจ้าผู้เปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับทำให้ข้ารู้ว่าพระองค์ทรงเลือกสิ่งนี้ไว้ในนามของพระเยซู

58. พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดตาของฉันและช่วยฉันในการตัดสินใจที่ถูกต้องในนามของพระเยซู

59. ขอบคุณพระเยซูสำหรับการมีอยู่ของคุณและประจักษ์พยานที่ดีที่จะตามมา

60. อธิษฐานด้วยจิตวิญญาณอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเข้านอน

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.