สวดมนต์เพื่อความสำเร็จในฐานะศิษยาภิบาล 70 คืน

2 ทิโมธี 4:18:
18 และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงช่วยเราให้พ้นจากการชั่วร้ายทุกอย่างและจะรักษาเราไว้ในอาณาจักรสวรรค์ของเขา สาธุ

ศิษยาภิบาลทุกคนเป็นเป้าหมายของปีศาจ พลังจิตงานของพันธกิจเป็นภัยคุกคามต่อประตูนรกเสมอ เพื่อจะประสบความสำเร็จในงานรับใช้คุณต้องได้รับการอธิษฐานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คุณต้องเป็นศิษยาภิบาลที่ภาวนาเข้าและออกนอกฤดู ไม่มีอะไรที่คุกคามมารมากกว่าอย่างคริสตจักร คริสตจักรของพระเยซูคริสต์เป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดของเทพเจ้าในการลดทอนนรกและศิษยาภิบาลเป็นตัวแทนแห่งการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้า วันนี้เราจะมีส่วนร่วมในการสวดมนต์ตอนกลางคืนเพื่อความสำเร็จในฐานะศิษยาภิบาล ทุกๆ บาทหลวง ที่จะต้องประสบความสำเร็จในการปฏิบัติศาสนกิจต้องได้รับการสวดมนต์ตอนกลางคืน

ศัตรูมักจะโจมตีเวลาที่ผู้ชายกำลังนอนหลับคุณไม่สามารถนอนเป็นศิษยาภิบาลและคาดหวังให้คริสตจักรของคุณเติบโต ศิษยาภิบาลหลายคนล้มเหลวในการเรียกของพวกเขาเพราะความเกียจคร้านในเรื่องฝ่ายวิญญาณ สองสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานรับใช้ ได้แก่ พระวจนะของพระเจ้าและคำอธิษฐาน ด้วยสองสิ่งนี้คุณจะผ่านพ้นไม่ได้ วันนี้เราจะสวดอ้อนวอนต่อต้านกองกำลังที่ต่อสู้กับศิษยาภิบาล กองกำลังนี้มาจากตัวแทนของมนุษย์และพลังทางวิญญาณด้วย มีบางคริสตจักรในปัจจุบันที่ไม่ว่าศิษยาภิบาลจะเทศนาอย่างไรก็ไม่มีใครให้ใจกับพระคริสต์ นอกจากนี้ยังมีคริสตจักรบางแห่งที่ไม่เติบโตปีต่อปีพวกเขายังคงเหมือนเดิมหรือแย่ที่สุด มารยังสร้างความผิดหวังให้กับศิษยาภิบาลหลายคนด้วยการล่อลวงพวกเขาให้ทำบาปบาปแห่งการผิดประเวณีการผิดประเวณีความอิจฉาความโกรธการเผาผลาญ ฯลฯ อันเป็นผลมาจากบาปนี้อาณาจักรแห่งนรกได้เข้ายึดครองพันธกิจของพวกเขา

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

หากคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นคุณจะต้องเกิดขึ้นและรับค่าจ้าง สงครามฝ่ายวิญญาณ. ใช้ประโยชน์จากเวลากลางคืนเข้าร่วมในการอธิษฐานตอนกลางคืนวันนี้และเห็นพระเจ้าเปลี่ยนเรื่องราวของคุณ ใช้คำอธิษฐานคืนนี้อย่างจริงจังมีส่วนร่วมในการอธิษฐานด้วยสุดใจของคุณและดูพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ในชีวิตและการปฏิบัติศาสนกิจของคุณ


คำอธิษฐานนี้มีไว้สำหรับศิษยาภิบาลที่ต้องการเห็นพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของพวกเขา ศิษยาภิบาลที่กำลังดิ้นรนในงานรับใช้และต้องการเห็น ความสำเร็จของพระเจ้า ในชีวิตและพันธกิจของพวกเขา ฉันอธิษฐานว่าเมื่อคุณมีส่วนร่วมในการอธิษฐานเพื่อความสำเร็จในฐานะศิษยาภิบาลในวันนี้คุณจะเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในการประกาศในพระเยซู

อธิษฐาน

1. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิทธิพิเศษในการโทรของคุณ

2. ขอบคุณพระเจ้าที่ให้การปลดปล่อยจากทาสทุกรูปแบบ

3. สารภาพบาปและบรรพบุรุษของคุณโดยเฉพาะบาปที่เชื่อมโยงกับพลังชั่วร้าย

4. ทูลขอการอภัยจากพระเจ้า

5. ฉันปกปิดตัวเองด้วยโลหิตของพระเยซู

6. คุณมีอำนาจในพระโลหิตของพระเยซูแยกฉันออกจากบาปของบรรพบุรุษของฉัน

7. โลหิตของพระเยซูถอดป้ายกำกับที่ไม่ก้าวหน้าออกจากทุกแง่มุมของชีวิตฉัน

8. ข้า แต่พระเจ้าโปรดสร้างจิตใจที่สะอาดด้วยพลังของเจ้า

9. ข้า แต่พระเจ้าขอต่ออายุวิญญาณที่ถูกต้องภายในตัวข้า

10. ข้า แต่พระเจ้าสอนข้าให้ตายเพื่อตนเอง

11. ข้า แต่พระเจ้า

12. ข้า แต่พระเจ้าโปรดเจิมให้ฉันอธิษฐานโดยไม่หยุด

13. ข้า แต่พระเจ้าโปรดสร้างผู้บริสุทธิ์ให้ฉัน

14. ข้า แต่พระเจ้าโปรดฟื้นฟูดวงตาและหูจิตวิญญาณของฉันในนามของพระเยซู

15. ข้า แต่พระเจ้าขอให้ผู้ที่ได้รับการเจิมไว้เป็นศิษย์ในชีวิตฝ่ายวิญญาณและฝ่ายเนื้อหนังของข้า

16. ข้า แต่พระเจ้าโปรดสร้างพลังในการควบคุมตนเองและความอ่อนโยนในตัวข้า

17. ข้า แต่พระเจ้าขอให้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำลายแอกแห่งความล้าหลังในชีวิตของฉัน

18. พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมความสามารถของฉันในการกำหนดกรอบคำพูดของฉันในนามของพระเยซู

19. พระวิญญาณบริสุทธิ์หายใจฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

20. ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์จุดชนวนให้ฉันได้รับสง่าราศีของพระเจ้า

21. การกบฏทุกรูปแบบหนีจากใจฉันในนามของพระเยซู

22. การปนเปื้อนทางจิตวิญญาณทุกครั้งในชีวิตของฉันได้รับการชำระโดยโลหิตของพระเยซู

23. คุณแปรงถ้าลอร์ด, ขจัดความสกปรกในท่อจิตวิญญาณของฉันในชื่อของพระเยซู

24. ทุก ๆ จิตวิญญาณท่อสนิมในชีวิตของฉันได้รับทั้งหมดในนามของพระเยซู

25. พลังทุกอย่างกัดกินท่อทางจิตวิญญาณของฉันย่างในนามของพระเยซู

26. ฉันละทิ้งการอุทิศชั่วร้ายใด ๆ ที่มีต่อชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

27. ฉันทำลายคำสั่งและการบวชทุกอย่างในนามของพระเยซู

28. ฉันละทิ้งและละทิ้งตัวเองจากการอุทิศตัวเชิงลบทุกครั้งที่มีต่อชีวิตในนามของพระเยซู

29. ปิศาจทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการอุทิศตนในแง่ลบออกไปในตอนนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์

30. ฉันหลุดพ้นจากการเป็นทาสในนามของพระเยซู

31. ฉันหลุดพ้นจากพันธสัญญาชั่วร้ายที่สืบทอดในนามของพระเยซู

32. ฉันหลุดพ้นจากคำสาปชั่วที่สืบทอดมาในนามของพระเยซู

33. ผู้แข็งแกร่งพื้นฐานทั้งหมดที่ติดอยู่กับชีวิตของฉันเป็นอัมพาตในนามของพระเยซู

34. ฉันยกเลิกผลที่ตามมาของชื่อท้องถิ่นชั่วร้ายที่แนบมากับคนของฉันในชื่อของพระเยซู

35. ฉันผูกอาณาเขตและอำนาจแห่งความมืดทั้งหมดไว้ในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

36. ฉันผูกมัดพลังทุกอย่างดึงสิ่งใด ๆ ในร่างกายของฉันไปสู่ความชั่วร้ายโดยใช้พลังงานที่ดึงมาจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวในนามของพระเยซู

37. ฉันผูกมัดพลังทั้งหมดดึงสิ่งใด ๆ ในร่างกายของฉันไปสู่ความชั่วร้ายโดยใช้พลังงานที่ดึงมาจากดาวเคราะห์กลุ่มดาวและโลกในนามของพระเยซู

38. ฉันผูกมัดพลังทั้งหมดดึงสิ่งใด ๆ ในร่างกายของฉันไปสู่ความชั่วร้ายโดยใช้พลังงานที่ดึงมาจากพลังแห่งอากาศในนามของพระเยซู

39. ฉันห้ามไม่ให้มีการถ่ายโอนวิญญาณเข้ามาในชีวิตของฉันจากเพื่อนและคนในครอบครัวของคุณในนามของพระเยซู

40. แท่นบูชาทุกแห่งที่พูดกับชะตากรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันถูกรื้อถอนในนามของพระเยซู

41. ห่วงโซ่แห่งเวทมนตร์คาถาที่สืบทอดมาทั้งหมดในครอบครัวของฉันถูกทำลายในนามของพระเยซู

42. ไร่ชั่วร้ายในชีวิตของฉัน: จงถอนรากของเจ้าออกในนามของพระเยซู!

43. (เอามือข้างหนึ่งวางไว้บนหัวของคุณและอีกข้างบนท้องหรือสะดือแล้วเริ่มสวดภาวนาแบบนี้): ไฟศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากยอดศีรษะของฉันไปถึงเท้าของฉัน เริ่มพูดถึงอวัยวะทุกส่วนในร่างกายของคุณ ไตตับลำไส้ ฯลฯ คุณจะต้องไม่รีบเร่งในระดับนี้เพราะไฟจะมาจริงและคุณอาจเริ่มรู้สึกถึงความร้อน

44. ฉันตัดขาดจากทุกวิญญาณของ . . (พูดถึงชื่อสถานที่เกิดของคุณ) ในนามของพระเยซู

45. ฉันตัดขาดจากวิญญาณและคำสาปของชนเผ่าทุกคนในนามของพระเยซู

46. ​​ฉันตัดตัวเองออกจากทุกวิญญาณและคำสาปในดินแดนในนามของพระเยซู

47. กุญแจคล้องวิญญาณและโซ่ชั่วร้ายทั้งหมดขัดขวางการเติบโตทางจิตวิญญาณของฉันย่างในนามของพระเยซู

48. ฉันตำหนิวิญญาณแห่งความหูหนวกทางจิตวิญญาณและตาบอดในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

49. ฉันส่งไฟของพระเจ้าไปที่ดวงตาและหูของฉันเพื่อละลายเงินฝากของซาตานในนามของ
พระเยซู

50. คุณสายตาทางวิญญาณและแก้วหูของฉันรับการรักษาในนามของพระเยซู

51. คุณวิญญาณแห่งความสับสนทำให้คุณยึดติดกับชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

52. โดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าฉันจะไม่เรียกชื่อฉันในนามของพระเยซู

53. ฉันปฏิเสธวิญญาณของหาง ฉันเลือกวิญญาณของหัวในนามของพระเยซู

54. ฉันปฏิเสธข้อ จำกัด ของปีศาจในความก้าวหน้าของฉันในนามของพระเยซู

55. ฉันปฏิเสธการเจิมที่ไม่สำเร็จในงานฝีมือในนามของพระเยซู

56. ฉันประกาศว่าฉันถูกเรียกจากพระเจ้า ไม่มีอำนาจชั่วใดจะตัดเราในนามของพระเยซู

57. ข้า แต่พระเจ้าขอมอบพลังที่จะซื่อสัตย์ต่อการเรียกของฉันในนามของพระเยซู

58. ฉันได้รับการเจิมอย่างมั่นคงมุ่งมั่นและสม่ำเสมอในชีวิตรัฐมนตรีในนามของพระเยซู

59. ฉันจะไม่ถูกล่อลวงเข้าสู่การเมืองการแข่งขันคริสตจักรหรือการกบฏในนามของพระเยซู

60. ข้า แต่พระเจ้าขอให้สติปัญญาแก่ข้าในการเคารพอาจารย์และผู้อาวุโสที่ได้ฝึกฝนข้าในนามของพระเยซู

61. ข้า แต่พระเจ้าโปรดมอบหัวใจของข้ารับใช้ของข้าเพื่อข้าจะได้สัมผัสกับพรของคุณทุกวันในนามของพระเยซู

62. ฉันได้รับพลังเพื่อลุกขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีในนามของพระเยซู

63. ศัตรูจะไม่ทำให้การเรียกของฉันสิ้นเปลืองในนามของพระเยซู

64. มารจะไม่กลืนโชคชะตารัฐมนตรีในนามของพระเยซู

65. พลังสำหรับการพัฒนาทางอารมณ์ในการเรียกของฉันมาหาฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

66. ฉันประกาศสงครามต่อต้านความเขลาจิตวิญญาณในนามของพระเยซู

67. ​​ฉันผูกพันและขับไล่วิญญาณที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดในนามของพระเยซู

68. ฉันได้รับการเจิมเพื่อความสำเร็จในงานรับใช้ในนามของพระเยซู

69. ฉันจะไม่เป็นศัตรูของความซื่อสัตย์ในนามของพระเยซู

70. ฉันจะไม่ชิงเงินของพระเจ้าในนามของพระเยซู

พ่อฉันขอบคุณสำหรับการตอบคำอธิษฐานของฉันในชื่อของพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.