คำอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ

1
23215

มาระโก 11:24:
24 เหตุฉะนั้นเมื่อเราสวดอ้อนวอนขอท่านเชื่อว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับ

การอธิษฐาน สามารถกำหนดให้เป็นการสื่อสารโดยตรงกับพระเจ้าโดยความเชื่อเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตของคุณ การอธิษฐานเป็นสื่อที่เชื่อมโยงเรากับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยการอธิษฐานเราบอกพระเจ้าเกี่ยวกับปัญหาชีวิตที่ทำให้เราลำบาก การสวดอ้อนวอนไม่เพียงเกี่ยวกับการขอความต้องการเท่านั้น แต่เรายังสรรเสริญพระเจ้าผ่านการสวดอ้อนวอน แต่เรายังนมัสการพระองค์ผ่านการอธิษฐาน ในฐานะผู้เชื่อในพระคริสต์เราต้องเข้าใจว่าเราไม่รับใช้พระเจ้าที่เก็บคำอธิษฐาน แต่เรารับใช้พระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐาน พระเจ้าทรงสดับคำอธิษฐานของเราและเมื่อเราอธิษฐานต่อพระองค์ด้วยความศรัทธาพระองค์ก็ตอบเรา

การอธิษฐานเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของผู้ได้รับการไถ่ เป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของเรากับพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ของเรา อย่างไรก็ตามน่าเสียดายที่หลายคนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษหรือเข้าใกล้มันอย่างผิด ๆ ไม่น่าแปลกใจที่คุณได้ยินพวกเขาพูดว่า“ ฉันสวดอ้อนวอนมาหลายเดือนแล้ว แต่ก็ยังไม่มีคำตอบจากพระเจ้า” ยากอบ 4: 2-3 บอกเราถึงสาเหตุของความล้มเหลว: เจ้าตัณหาและไม่ได้: เจ้าฆ่าและปรารถนาที่จะมีและหาไม่ได้: เจ้าต่อสู้และทำสงคราม แต่เจ้ายังไม่มีเพราะเจ้าไม่ขอเจ้าขอและไม่รับเพราะเจ้าขอผิด ...
จนกว่าคุณจะรู้ความหมายของการอธิษฐานและวิธีการอธิษฐานอย่างถูกต้องคุณจะไม่มีวันได้รับแรงกดดัน

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

เพื่อให้คำอธิษฐานของคุณได้รับคำตอบคุณต้องเข้าหาการสวดอ้อนวอนด้วยวิธีการที่ถูกต้อง มีวิธีที่ถูกต้องในการอธิษฐานอยู่เสมอ และเมื่อคุณทำตามวิธีที่ถูกต้องคำอธิษฐานของคุณไม่สามารถหลบหนีคำตอบได้ทันที มัทธิว 6: 9-13 พระเยซูทรงให้แบบจำลองการอธิษฐานอย่างมีประสิทธิผล เราเรียกมันว่า คำอธิษฐานของพระเจ้า. หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสวดอ้อนวอนโดยใช้แบบจำลองการอธิษฐานของพระเจ้าโปรดคลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม. หากคุณศึกษาคำอธิษฐานของพระเจ้าคุณจะเห็นว่าทุกคำอธิษฐานต้องเริ่มต้นด้วย วันขอบคุณพระเจ้าเราต้องยอมรับอำนาจสูงสุดของพระเจ้าเหนือสถานการณ์ของเราอย่างที่สองเราต้องยอมรับและสวดอ้อนวอนขอให้อาณาจักรของพระเจ้าชนะในโลกของเรา การอธิษฐานเพื่ออาณาจักรกำลังสวดอ้อนวอนเพื่อนำข่าวประเสริฐไปทั่วโลกดังนั้นนำไปสู่ความรอดของวิญญาณทั่วโลกประการที่สามตอนนี้เราขอนำเสนอส่วนตัวของเราต่อพระเจ้าเราต้องเฉพาะในคำอธิษฐานของเราบอกพระเจ้าว่า เราต้องการให้พระองค์ทำในชีวิตของเราประการที่สี่เราต้องสวดอ้อนวอนขอความเมตตาทั้งตัวเราเองและคนที่ทำผิดเราต้องเรียนรู้ในการสวดอ้อนวอนให้อภัยแม้ในขณะที่พระคริสต์ทรงให้อภัยในที่สุดเราก็จบคำอธิษฐานด้วย ขอบคุณพระเจ้าซาบซึ้งพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานของเรา โปรดทราบว่าหากไม่มีความเชื่อมั่นในตัวคุณแล้วคำตอบสำหรับการสวดอ้อนวอนของคุณจะไม่ได้รับการพิจารณา คุณต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่คุณขอนั้นจะได้รับ


การอธิษฐานไม่จำเป็นต้องได้รับการปฏิบัติใด ๆ ในสวรรค์นอกจากคำตอบ พระเจ้าไม่มีสมุดบันทึกสำหรับการอธิษฐานและพระองค์ไม่มีห้องเก็บของสำหรับพวกเขา พวกเขาจะตอบหรือส่งกลับไปยังผู้ส่ง นั่นคือเหตุผลที่หลายคนไม่เคยได้รับคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของพวกเขา แต่ต่อจากนี้ไปฉันเห็นคุณใช้คู่มือการสวดมนต์มหัศจรรย์เหล่านี้เพื่อที่ทุกครั้งที่คุณยืนต่อหน้าพระเจ้าด้วยการอธิษฐานคุณจะได้รับคำตอบเสมอ

การอธิษฐานคือลมหายใจของวิญญาณที่สร้างใหม่ เช่นเดียวกับความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งทุกครั้งที่เชื่อมโยงการสื่อสารที่ดีระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการอธิษฐานไม่เพียง แต่เป็นเครื่องมือในการทำให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงกิจการของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ด้วย ในวิธีที่เราคบหาสมาคมกับพระองค์ การสวดอ้อนวอนไม่ใช่ทางเลือกสำหรับผู้เชื่อเพราะเป็นหนึ่งในพันธสัญญาที่สำคัญของเรา นั่นคือเหตุผลที่พระวจนะของพระเจ้าทรงเตือนว่าเราอธิษฐานเสมอลุค 18: 1, 1 เธสะโลนิกา 5:17

พลังแห่งการอธิษฐาน

การอธิษฐานคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังในชีวิตของผู้เชื่อ ด้วยการอธิษฐานเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ การอธิษฐานเป็นวิธีเดียวที่คริสเตียนสร้างและเผยแพร่พลัง หากคุณต้องการเห็นพลังของพระเจ้าในที่ทำงานให้อธิษฐานถ้าคุณต้องการที่จะต่อต้านมารภาวนาหากคุณต้องการปราบพลังของ อาณาเขต และ กองกำลังแห่งความมืดอธิษฐานถ้าคุณต้องการที่จะสนุกกับพระเจ้า สุขภาพ และความเป็นทั้งหมดอธิษฐานถ้าคุณต้องการที่จะเห็น การเติบโตทางจิตวิญญาณอธิษฐานถ้าคุณต้องการที่จะเต็มไปด้วย พระวิญญาณบริสุทธิ์ อธิษฐาน การอธิษฐานคือกุญแจสู่ความเหนือธรรมชาติ

คริสเตียนที่อธิษฐานทุกคนจะกดขี่มารและตัวแทนของพระองค์เสมอ ในหนังสือสดุดี 68: 1 พระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า "ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้นและปล่อยให้ศัตรูของพระองค์กระจัดกระจาย" ความจริงก็คือพระเจ้านี้จะไม่เกิดขึ้นในสถานการณ์ของคุณจนกว่าคุณจะลุกขึ้นในการอธิษฐาน พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งหลักการพระองค์จะไม่เข้ามาแทรกแซงชีวิตของคุณจนกว่าคุณจะเรียกหาพระองค์ด้วยศรัทธาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง แต่การปรากฏตัวของพระองค์จะปรากฏให้เห็นและมีประสบการณ์เฉพาะที่ซึ่งพระองค์ทรงเรียกด้วยการอธิษฐานการอธิษฐานแห่งศรัทธา . การอธิษฐานเป็นอาวุธทำลายล้างสูงในมือของผู้เชื่อเมื่อคุณเป็นคริสเตียนที่อธิษฐานคุณจะเป็นอันตรายต่อปีศาจและอาณาจักรแห่งความมืด ดังนั้นวันนี้ฉันจึงเรียกเก็บเงินจากคุณไม่ว่ามันจะอยู่ในชีวิตของคุณก็ตามที่ปีศาจกำลังต่อสู้กับคุณไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาในวันนี้ฉันขอแนะนำให้คุณลุกขึ้นในการสวดอ้อนวอนตำหนิปีศาจและขับไล่เขาออกจากชีวิตและครอบครัวของคุณ ตลอดไปในนามของพระเยซู ที่นี่ที่ ทุกวันเรามีพลัง จุดอธิษฐาน ที่สามารถช่วยให้คุณได้ค่าจ้าง สงครามฝ่ายวิญญาณ ที่จะทำให้คุณมีอำนาจเหนือปีศาจ

8 ประโยชน์ของการอธิษฐาน

เรากำลังจะดูที่ 10 ประโยชน์ของการสวดมนต์สิ่งที่ผู้ศรัทธายืนหยัดเพื่อประโยชน์เมื่อเขาหรือเธอมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตของการสวดมนต์

1) ความช่วยเหลือจากด้านบน:

สดุดี 121: 1-2:
1 ฉันจะแหงนหน้าขึ้นสู่เนินเขาจากความช่วยเหลือของฉัน 2 ความช่วยเหลือของฉันมาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก

คำอธิษฐานให้ความช่วยเหลือจากเบื้องบน เมื่อเราสวดอ้อนวอนเราขอให้กองกำลังแห่งสวรรค์มาช่วยเหลือเรา ไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้โดยปราศจากความช่วยเหลือไม่มีคริสเตียนคนใดที่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้หากไม่มีคำอธิษฐาน การสวดอ้อนวอนเป็นวิธีที่เร็วที่สุดและแน่นอนว่าเราสามารถช่วยให้ความช่วยเหลือจากพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าช่วยคุณไม่มีใครสามารถหยุดคุณได้ในชีวิต

2) รับความเมตตา:

ฮีบรู 4: 16:
เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายกล้าหาญเถิดเพื่อพระที่นั่งของพระคุณเพื่อเราจะได้รับความเมตตาและหาพระคุณเพื่อช่วยในยามยากลำบาก

บนแท่นบูชาเราได้รับความเมตตาความเมตตาของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไข แต่จะได้รับเฉพาะบนแท่นสวดมนต์เท่านั้น หากคุณต้องการที่จะเพลิดเพลินไปกับความรักของพระเจ้าและความเมตตาของพระองค์ต่อไปนั่นคือสิ่งใหม่ทุกเช้าให้ไปพบพระองค์ในคำอธิษฐาน ใช้เวลาที่มีคุณภาพกับพระเจ้าในที่ประทับของพระองค์เสมอและความดีงามและความเมตตาของพระองค์จะติดตามคุณตลอดเวลาตลอดชีวิตของคุณ ทุกครั้งที่เรามาถึงบัลลังก์ของพระเจ้าในการสวดอ้อนวอนความเมตตาและพระคุณของพระองค์จะมีให้เราเสมอ ฉันอธิษฐานเผื่อคุณวันนี้เพื่อชีวิตการอธิษฐานของคุณจะไม่แห้งในพระนามของพระเยซู

3) Angelic Intervention:

กิจการ 12: 5-11:
5 เปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก แต่การอธิษฐานก็ทำโดยไม่ต้องขาดคริสตจักรถวายแด่พระเจ้าสำหรับเขา 6 และเมื่อเฮโรดจะนำเขาออกมาในคืนเดียวกันนั้นเปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองนายถูกล่ามโซ่ไว้ด้วยโซ่สองเส้นและผู้เฝ้าประตูก่อนที่จะขังคุกไว้ 7 และดูเถิดทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาหาเขาและมีแสงสว่างส่องอยู่ในคุกแล้วเขาก็โจมตีเปโตรอยู่ข้างๆและเขาก็ยกตัวขึ้นพูดว่า "ลุกขึ้นเร็ว" โซ่ของเขาหล่นจากมือของเขา 8 ทูตสวรรค์นั้นจึงพูดกับเขาว่า "คาดตัวเองและสวมรองเท้าแตะของเจ้าไว้" และเขาก็ทำเช่นนั้น เขาจึงพูดกับเขาว่า 9 เขาจึงออกไปติดตามเขา และไม่รู้ว่าเป็นความจริงที่ทูตสวรรค์ทำ แต่คิดว่าเขาเห็นนิมิต 10 เมื่อพวกเขาผ่านวอร์ดที่หนึ่งและที่สองพวกเขามาถึงประตูเหล็กที่นำไปสู่เมือง; ซึ่งเปิดให้พวกเขาด้วยความยินยอมของเขา: และพวกเขาก็ออกไปและผ่านไปบนถนนสายหนึ่ง; แล้วทูตสวรรค์ก็พรากจากเขาไป 11 เมื่อเปโตรมาถึงตนเองแล้วเขาพูดว่า "ข้ารู้แน่แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาและทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากเงื้อมมือของเฮโรดและจากความคาดหวังของชาวยิวทั้งปวง"

แองเจิลมักจะตอบคำอธิษฐานของเราเมื่อใดก็ตามที่เราสวดมนต์ทูตสวรรค์ก็จะทำงานทันที เห็นได้ชัดว่าการสวดมนต์เป็นวิธีที่แน่นอนที่จะเห็นการแทรกแซงของนางฟ้า เทวดาของพระเจ้าเป็นสัตว์ที่ร้อนแรงพวกเขามีพลังอันตรายและไม่สามารถหยุดยั้งได้เมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะดำเนินการทันที ทั่วทั้งพระคัมภีร์เราเห็นการแทรกแซงของทูตสวรรค์อันเป็นผลมาจากการสวดมนต์ด้านล่างเป็นตัวอย่าง:

i) ปีเตอร์กิจการ 12: 5-8

ii) คอร์นีเลีย กิจการ 10: 3

สาม). เฮเซคียา 2 กษัตริย์ 19:35

iv) ดาเนียล ดาเนียล 10:13

โวลต์) จาค็อบ ปฐมกาล 32: 22-31

4) การปลดปล่อยจากความทุกข์:

ยากอบ 5:13:
13 มีผู้ใดในพวกท่านทุกข์ใจบ้างหรือ ให้เขาอธิษฐาน มีความสุขไหม ให้เขาร้องเพลงสดุดี

เราได้รับการสนับสนุนจากพระคัมภีร์ให้สวดอ้อนวอนเมื่อเราทุกข์ใจ มีใครในพวกคุณทุกข์ใจไหม? ให้เขาอธิษฐาน” ไม่ใช่“ …ปล่อยให้เขาร้องไห้…” หรือ“ ให้เขาดู…” นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ถูกทารุณทรมานหรือหดหู่จะต้องสวดอ้อนวอนขอการช่วยให้รอด หากคุณต้องการเห็นแอกที่ชีวิตของคุณหักคุณต้องอธิษฐาน หากคุณต้องการให้กองกำลังที่บดบังโชคชะตาของคุณแตกเป็นเสี่ยง ๆ คำอธิษฐานคือพลังแห่งอาณาจักรที่แนะนำสำหรับการปลดปล่อยของคุณ

คุณไม่ได้เกิดมาจากความทุกข์ คุณถูกสร้างขึ้นเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพระสิริของพระเจ้าและการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในการบังคับใช้การสำแดงของคุณ การอธิษฐานคือสิ่งที่คุณใช้เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ยากของศัตรูและเพื่อฟื้นฟูความงามของคุณในพระคริสต์ เมื่อฮันนาห์ทุกข์ทรมานจากความแห้งแล้งเธอไปที่วัดและสวดอ้อนวอน พระเจ้าได้ยินเธอและให้ลูกชายเธอ (1 แซม. 1: 9-20) เหตุฉะนั้นความทุกข์ใจใด ๆ ที่มารวางไว้ในร่างกายของท่านจงลุกขึ้นและอธิษฐานในนามของพระเยซู

5) การปฏิบัติตามคำพยากรณ์:

1 ทิโมธี 1:18:
18 ทิโมธีบุตรชายที่เราได้มอบให้เจ้าคือคำพยากรณ์ซึ่งมาก่อนหน้าเจ้าเพื่อเจ้าจะได้สงครามที่ดี

การทำสงครามอธิษฐานเป็นวิธีที่แน่นอนในการทำให้คำพยากรณ์เป็นจริง หากคุณต้องการเห็นคำพยากรณ์เป็นจริงในชีวิตคุณต้องทำสงครามฝ่ายวิญญาณ คุณต้องอธิษฐานเพื่อให้คำพยากรณ์เป็นจริง ที่พระเจ้าบอกว่ามันไม่ได้หมายความว่าคุณควรจะนอนหลับ แต่คริสเตียนจำนวนมากเสียเวลาไปกับการรอคอยคำพยากรณ์ที่จะสำเร็จ คุณไม่ต้องรอคอยคำพยากรณ์คุณวิ่งตามคำพยากรณ์และคุณดำเนินตามคำพยากรณ์อย่างไรโดยการสวดอ้อนวอน คุณต้องอธิษฐานต่อไปเพื่อการยืนยันพระวจนะของพระเจ้าในชีวิตของคุณเพื่อให้มันผ่านพ้นไป

6) ทิศทางของพระเจ้า:

สดุดี 16:11:
11 พระองค์จะทรงแสดงวิถีแห่งชีวิตแก่ข้าพระองค์ในเมื่อเจ้ามีความบริบูรณ์ด้วยความยินดี ที่มือขวาของเจ้ามีความสุขตลอดไป

ทิศทางของพระเจ้า เป็นมรดกของผู้ไถ่ แต่คุณต้องแสวงหามันเพื่อที่จะสนุกกับมัน เมื่อคุณพบเส้นทางของชีวิตคุณจะมีความสุขและความสุขอย่างเต็มที่ตลอดไป แต่สิ่งเหล่านี้สามารถหาได้ในที่ประทับของพระเจ้าเท่านั้นซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราในการอธิษฐาน โดยการสวดอ้อนวอนเราสามารถขอให้พระเจ้าแสดงทิศทางที่พระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิต การอธิษฐานเป็นวิธีที่แน่นอนในการค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตของคุณ พระเจ้าทรงเป็นผู้สร้างของคุณพระองค์เป็นผู้ผลิตและไม่มีใครรู้จุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ได้ดีไปกว่าผู้ผลิตด้วยพระองค์เองดังนั้นหากคุณต้องการทราบเส้นทางที่คุณถูกสร้างขึ้นเพื่อดำเนินตามชีวิตหากคุณต้องการค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิต ก่อนอื่นและเพื่อให้ผู้สร้างของคุณสวดอ้อนวอน ขอพระเจ้าทรงนำคุณ
เมื่อพระเจ้าทรงนำคุณคุณจะไม่สามารถมีความโดดเด่นในชีวิตได้ บางคนไม่ได้ถูกตัดขาดจากธุรกิจ แต่เลือกที่จะทำไม่ว่าจะเป็นเพราะอิทธิพลทางสังคมหรือความรักส่วนตัว คนอื่น ๆ มีอาชีพทุกประเภทที่ดาวของพวกเขาอาจไม่เคยส่องแสงเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง พวกเขาเพียงแค่คลำไปรอบ ๆ แต่คุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตเพื่อทำสิ่งที่เหมาะสมกับคุณ มันเสี่ยงเกินไป! ขอให้พระเจ้าทรงนำคุณในวันนี้และเส้นทางของคุณจะเป็นแสงสว่างส่องแสงตลอดไป

7) ถวาย:

การได้รับการถวายหมายถึงการถูกยึดไปสู่ชีวิตศักดิ์สิทธิ์ เมื่อคุณดำเนินชีวิตด้วยการอธิษฐานคุณจะมีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ คุณไม่สามารถใช้เวลาคุณภาพกับพระเจ้าเสมอไปและยังคงสบายใจกับบาป การสวดอ้อนวอนช่วยให้เราสร้างความสามารถทางวิญญาณในการดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งเราสวดอ้อนวอนมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้รับการถวายมากขึ้นและยิ่งได้รับการถวายมากขึ้นเราก็จะเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเท่านั้น

บทบาทของคำในการอธิษฐาน

อธิษฐานโดยปราศจากพระวจนะของพระเจ้าเป็นเพียงการพูดที่ว่างเปล่า มันเป็นพระวจนะของพระเจ้าในคำอธิษฐานของคุณที่ให้พลังในการอธิษฐานเพื่อตอบคำสั่ง พระเจ้าไม่ตอบสนองต่อภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ที่คุณใช้ในการสวดอ้อนวอนพระองค์ตอบสนองต่อพระคำของพระองค์เท่านั้น สวรรค์และโลกจะผ่านไป แต่พระวจนะของพระองค์จะไม่มีวันล่วงไป

การสวดอ้อนวอนก็เหมือนกับการนำเสนอคดีของคุณต่อหน้าผู้พิพากษาในห้องพิจารณาคดีคุณจะไม่ขยิบคดีเพราะคุณรู้วิธีเล่าเรื่องคุณชนะคดีเพราะเรื่องราวของคุณได้รับการสนับสนุนด้วยการพิสูจน์ที่เป็นเอกสารอย่างหนัก เช่นเดียวกับการสวดมนต์ ไม่ว่าคุณจะเรียกร้องอะไรจากพระเจ้าในการสวดอ้อนวอนคุณต้องค้นหาพระคัมภีร์และค้นหาพระวจนะของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณและนำเสนอต่อพระเจ้าในคำอธิษฐานของคุณ ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังสวดอ้อนวอนขอให้พระเจ้าเกิดผลคุณจะเตือนพระองค์ถึงพระวจนะของพระองค์ในอพยพ 23:25 ว่าคนที่รับใช้คุณจะไม่เป็นหมันคุณยังเตือนพระองค์ถึงพระวจนะของพระองค์ในปฐมกาลที่ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้มนุษย์เป็น มีผลและทวีคูณ เมื่อคุณเตือนพระเจ้าถึงพระวจนะของพระองค์ในระหว่างการสวดอ้อนวอนของคุณคุณกำลังเสนอกรณีที่หนักแน่นต่อหน้าพระเจ้าผู้พิพากษาทุกคนและเนื่องจากพระเจ้าไม่สามารถปฏิเสธพระวจนะของพระองค์พระองค์จึงไม่สามารถปฏิเสธคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของคุณได้

กรุณาอย่าอธิษฐานโดยไม่ศึกษาพระวจนะอย่างถูกต้อง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้ไม่ว่าคุณจะอธิษฐานอะไรก็ตามให้ค้นคว้าในพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่นั้น ตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการอธิษฐานคำอธิษฐานเพื่อการรักษาให้ไปออนไลน์และค้นหาข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการรักษาใน Google คัดลอกข้อเหล่านั้นอ่านและใช้เพื่อเตือนพระเจ้าในคำอธิษฐาน อ้างพระวจนะของพระองค์กลับมาหาพระองค์บอกพระองค์ว่า "พ่อถ้าคุณพูดและทำสิ่งนี้ในคำพูดของคุณมาและทำสิ่งเดียวกันในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู" การอธิษฐานด้วยพระวจนะทำให้คำอธิษฐานของคุณเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะเพิกเฉย ฉันเห็นคำอธิษฐานของคุณทั้งหมดในวันนี้ตอบในนามของพระเยซู

วิธีเข้าหาห้องบัลลังก์แห่งการอธิษฐาน

สำหรับกิจการที่ประสบความสำเร็จทุกครั้งมีความรู้อยู่เสมอและนั่นรวมถึงการสวดอ้อนวอน เรากำลังมองหาวิธีที่จะเข้าหาบัลลังก์แห่งการอธิษฐานอย่างรวดเร็ว

1) ศรัทธาในพระนามของพระองค์

ทุกสิ่งในอาณาจักรนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยความศรัทธา หากไม่มีความเชื่อเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าฮีบรู 11: 6 ศรัทธานั้นต้องพึ่งพิงพระเจ้าอย่างแน่นอน เมื่อเราอธิษฐานด้วยการพึ่งพาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เราจะเห็นความสัตย์ซื่อของพระองค์ในชีวิตของเรา ในการเข้าใกล้ห้องสวดอ้อนวอนเราต้องเชื่อเราต้องเชื่อในพระเจ้าที่เราสวดอ้อนวอน หากเราพลาดขั้นตอนความเชื่อทุกย่างก้าวก็ไร้ประโยชน์ ศรัทธาของเราต้องอยู่ในนามของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเข้าใกล้แท่นบูชาแห่งการสวดอ้อนวอน คำอธิษฐานของเราต้องเริ่มต้นในนามของพระเยซูและสิ้นสุดในชื่อของพระเยซู

2) วันขอบคุณพระเจ้า:

ขอบคุณพระเจ้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเข้าร่วมการปรากฏตัวของพระเจ้า การอธิษฐานต่อพระเจ้าควรเริ่มต้นด้วยการขอบพระคุณ ขอบคุณพระเจ้ากำลังซาบซึ้งพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครและทำในสิ่งที่เขาทำในชีวิตของเรา เมื่อเราเห็นคุณค่าของพระเจ้าความดีงามของพระองค์ยังคงแข็งค่าในชีวิตของเรา

3) ความกล้าหาญ:

ฮีบรู 4:16 บอกให้เรามาที่แท่นสวดมนต์ด้วยความกล้าหาญ เราต้องกล้าหาญต่อหน้าพระเจ้าในการอธิษฐานเขาเป็นพ่อของเราและเขารักเราในวิธีที่เราไม่สามารถจินตนาการได้ ดังนั้นเราจะต้องไม่ขี้อายต่อพระพักตร์พระเจ้าแม้ว่าคุณจะทำบาปเพียงแค่ได้รับความเมตตาและพระคุณของพระองค์เพื่อดำเนินการต่อในพระคริสต์ พระเจ้าจะตอบสนองต่อคำขอที่กล้าหาญของเราในนามของพระเยซูเสมอ

4) มีความเฉพาะเจาะจงในคำขอของคุณ:

การอธิษฐานยังไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะได้ทูลขอต่อพระเจ้า ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาญฉลาดมากที่เราจะอธิษฐานอย่างเจาะจง บอกพระเจ้าว่าเราต้องการให้พระองค์ทำอะไรในชีวิตของคุณ อย่าเดินเตร่หรือพูดพล่ามเพียงตรงไปตรงประเด็นหากคุณต้องการการรักษาขอการรักษาจากเขาหากคุณต้องการสติปัญญาเพียงแค่ขอสติปัญญาจากเขาหากคุณต้องการเส้นทางเพียงแค่ขอเส้นทางจากพระองค์ เฉพาะเจาะจงและชัดเจนในคำขอของคุณ

5) ความคาดหวัง:

ความเชื่อของคุณจะไม่ยั่งยืนหากปราศจากความคาดหมาย ความคาดหวังนั้นง่ายรอเออร์เนสต์สำหรับคำตอบของคุณเป็นที่เชื่อว่าพระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของคุณแล้ว ความคาดหวังคือสิ่งที่เชื่อมโยงศรัทธาของเราเข้ากับปาฏิหาริย์ของเรา สำหรับการอธิษฐานทุกครั้งที่เราอธิษฐานเราต้องคาดหวังคำตอบของเรา เป็นเพียงความคาดหวังของคนชอบธรรมที่จะเกิดขึ้นในที่สุด การอธิษฐานก็เหมือนกับการโทรหาเพื่อนของคุณทางโทรศัพท์เพื่อขอให้เธอมาที่ออฟฟิศของคุณและเธอก็บอกคุณว่าเธอจะไปที่นั่นในอีกหนึ่งชั่วโมงการอธิษฐานนั้น แต่ความคาดหวังคือคุณรอเธออยู่ในห้องทำงานของคุณ คุณเห็นเนื่องจากความคาดหวังของคุณคุณจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพราะคุณคาดหวังคำตอบของคุณ ในทำนองเดียวกันเมื่อเราอธิษฐานต่อพระเจ้าเราไม่ควรหยุดสวดอ้อนวอนเราต้องคาดหวังคำตอบของเราเพราะคนที่คาดหวังคำตอบจะเห็นพวกเขาเท่านั้น มันง่ายที่จะพลาดผู้เข้าชมเมื่อคุณไม่ได้คาดหวังเขาหรือเธอ

สวดมนต์ดีเด่น

ผู้สวดอ้อนวอนเป็นกิจกรรมทางวิญญาณที่เสริมพลังชีวิตคำอธิษฐานของเรา กิจกรรมทางจิตวิญญาณนี้ทำให้ไฟลุกไหม้คำอธิษฐานของเรา ด้านล่างคือ 2 boosters การสวดมนต์ที่สำคัญ:

1) การถือศีลอด:

การถือศีลอดคือการทำให้ร่างกายหรือร่างกายอยู่ภายใต้การควบคุมเพื่อพัฒนาจิตวิญญาณของคุณผ่านการอธิษฐานและคำพูด ระหว่างอดอาหารเรางดอาหารเครื่องดื่มและสิ่งอื่นใดที่สามารถให้ความสุขกับเนื้อเพื่อเราจะได้แสวงหาพระเจ้า การอธิษฐานคือพลัง แต่การอดอาหารเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เร่งปฏิกิริยาการอธิษฐานของคุณ กล่าวคือการอดอาหารทำให้การอธิษฐานของคุณมุ่งเน้นและมีพลังยิ่งขึ้น การกินดื่มและดูทีวีอาจเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไขว้เขวได้ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณควรอดอาหาร การอดอาหารในตัวของมันเองไม่ได้เพิ่มชีวิตทางวิญญาณของคุณ แต่เมื่อเราสวดอ้อนวอนในการอดอาหารและการศึกษาในการอดอาหาร การอดอาหารสามารถทำได้ 3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 12 ชั่วโมงและอื่น ๆ ตามที่วิญญาณนำพาคุณ ต่อไปนี้เป็นข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการอดอาหารมัทธิว 17:21 ลูกา 4:14 มัทธิว 6: 16-18 อิสยาห์ 58: 6-8

2) อธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราสวดอ้อนวอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการให้ชีวิตการอธิษฐานของคุณติดไฟหรือไม่? จากนั้นความปรารถนาที่จะเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ การถูกเติมเต็มด้วย Ho! y Ghost เป็นหลักฐานโดยการอธิษฐานเป็นภาษาต่างๆ เมื่อเราอธิษฐานเป็นภาษาแปลก ๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสวดอ้อนวอนผ่านเราและตามที่จูด 1:20 นั่นคือรูปแบบการอธิษฐานสูงสุด

กองกำลังต่อต้านเราเป็นฝ่ายวิญญาณดังนั้นเราต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาจากอาณาจักรวิญญาณเนื่องจากเนื้อหนังไม่มีกำลังเพียงพอที่จะจัดการกับพวกมัน นั่นคือเหตุผลที่พระเยซูทรงสัญญากับเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ปลอบโยนและผู้ช่วยเหลือของเราจะช่วยให้เราก้าวข้ามขอบเขตทางกายภาพไปสู่สวรรค์จนกว่าคุณจะสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการอธิษฐานคุณอาจไม่เคยสัมผัสกับความก้าวหน้าที่แท้จริงในคริสเตียนของคุณ ชีวิต. เพื่อที่จะส่งเสริมชีวิตการอธิษฐานของคุณไปสู่จุดแห่งคำตอบอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณเสมอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานผ่านและคุณจะเห็นชัยชนะเหนือธรรมชาติเสมอ

ตัวอย่างคำอธิษฐาน:

ฉันเชื่อว่าในตอนนี้คุณคุ้นเคยกับวิธีการสวดอ้อนวอนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปดูตัวอย่างคำอธิษฐาน ฉันเรียกพวกมันว่าเป็นตัวอย่างเพราะมันทำหน้าที่เป็นแนวทาง เรามีไดอารี่คำอธิษฐานขนาดใหญ่บนเว็บไซต์ของเราดังนั้นฉันจะแบ่งปันจุดอธิษฐานกับคุณเพื่อให้คุณเริ่มต้นการเดินทางไปสู่การอธิษฐานที่มีประสิทธิภาพ ด้านล่างนี้เป็นลิงก์คำอธิษฐานที่จะช่วยให้ชีวิตการอธิษฐานของคุณ:

1) สวดมนต์เพื่อการบำบัดคลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2) สวดมนต์เพื่อความสำเร็จคลิก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3) .Prayer สำหรับครอบครัวคลิก Here

4) อธิษฐานเพื่อผลไม้แห่งครรภ์คลิก Here

5) คลิกเพื่ออธิษฐานสำหรับเด็ก Here

6) สวดมนต์เพื่อการคุ้มครองคลิก Here

7) สวดมนต์เพื่อการพัฒนาคลิก Here

8) สวดมนต์ตอนเช้าคลิก Here

9) คลิกอธิษฐานตอนเที่ยงคืน Here

10) การอดอาหารและอธิษฐานคลิก Here

11) คลิกคำอธิษฐานเพิ่มเติม Here

สรุป

ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณ หัวข้อของการอธิษฐานในชีวิตของคริสเตียนไม่สามารถเน้นหนักเกินไปได้ การอธิษฐานเป็นเส้นลวดชีวิตของคริสเตียนทุกคน ฉันสวดอ้อนวอนขอให้พระคุณมั่นคงบนแท่นอธิษฐานจงอยู่กับคุณอย่างต่อเนื่องในนามของพระเยซู ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้สวดมนต์เพื่อการรักษาความเจ็บป่วยที่แปลก
บทความต่อไป30 คำอธิษฐานช่วยกู้จากพระวิญญาณที่คุ้นเคย
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

1 COMMENT

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.