30 คะแนนการอธิษฐานตอนเช้าอันทรงพลัง

18
70615

สดุดี 63: 1-2:

ข้า แต่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ฉันจะแสวงหาเจ้าเร็ว: วิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาเจ้าเนื้อของข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งและกระหายน้ำไม่มีน้ำ 2 เพื่อดูพลังและสง่าราศีของเจ้าอย่างที่ฉันเห็นในสถานศักดิ์สิทธิ์

พื้นที่ ตอนเช้า เวลาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในอาณาจักรแห่งวิญญาณ พลังของ ความมืด มักจะยึดเวลาเช้าตรู่ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 3.00 น. เพื่อดำเนินการชั่วของพวกเขา พระคัมภีร์พูดใน แมทธิว 13:25:25 แต่ขณะที่ผู้ชายนอนหลับศัตรูของเขามาหว่านข้าวสาลีท่ามกลางข้าวสาลีและไปตามทางของเขา ในฐานะบุตรของพระเจ้าคุณต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการสวดอ้อนวอนตอนเช้าหากคุณนอนหลับในเวลาเช้าตรู่ของวันคุณจะไม่สามารถควบคุมเวลาที่เหลือของวันได้ คริสเตียนที่หลับใหลจำนวนมากในวันนี้เป็นเหยื่อของการโจมตีของศัตรู แต่วันนี้เราจะไม่บอกปีศาจอีกต่อไป !!! ฉันได้รวบรวม 30 คะแนนคำอธิษฐานตอนเช้าอันทรงพลังเพื่อควบคุมวันนั้น เฉพาะผู้ที่ใช้ประโยชน์จากเช้าตรู่ของพวกเขา เวลาละหมาดสามารถควบคุมส่วนที่เหลือของวันนั้นได้

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

นี่เป็นบทเรียนที่สำคัญในโรงเรียน สงครามฝ่ายวิญญาณชั่วโมงตอนเช้าเป็นเวลาเปลี่ยนผ่านเป็นเวลาที่อุดมสมบูรณ์สำหรับมารที่จะโจมตี นอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่อุดมสมบูรณ์
สำหรับผู้เชื่อเพื่อปลดอาวุธพลังแห่งความมืดและพยากรณ์พระพรมาจนถึงสมัยของพวกเขา เมื่อเราสวดอ้อนวอนในตอนเช้า เรายกเลิกลูกศรทั้งหมดของมารที่บินในตอนกลางวันและโรคระบาดทั้งหมดที่เดินเตร่ในความมืดและความพินาศทั้งหมดที่สูญเสียไปในตอนกลางวัน สดุดี 91:5-6 เมื่อเราแสวงหาพระเจ้าแต่เช้าตรู่ เราพบพระองค์ตั้งแต่เช้า เมื่อเราอธิษฐานในตอนเช้า เราสั่งทั้งวันของเราไปตลอด ฉันขอแนะนำให้คุณวันนี้ใช้ประโยชน์จากการสวดมนต์ตอนเช้าเสมอ


ใช้เวลาช่วงเช้าตรู่นี้เพื่อประกาศพรในแต่ละวันของคุณ สรรเสริญพระเจ้า ตำหนิมือของศัตรูเหนือชีวิตของคุณและในที่สุดก็ประกาศสิ่งที่คุณต้องการเห็นในชีวิตของคุณในแต่ละวัน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการละหมาดแบบนี้ระหว่างเวลา 12.00 น. ถึง 3.00 น. เขตเวลาที่แตกต่างกันนำไปใช้กับประเทศต่างๆ แต่เพิ่งรู้ว่าเป็นตั้งแต่เที่ยงคืนถึงสามชั่วโมงของวัน ในขณะที่คุณมีส่วนร่วมกับจุดอธิษฐานตอนเช้าอันทรงพลังนี้เพื่อสั่งการวันนั้นฉันเห็นว่าคุณสั่งวันของคุณในชื่อของพระเยซู

บทสวดมนต์

1. ฉันมีอำนาจเหนือวันนี้ในนามของพระเยซู

2. วันนี้ฉันใช้ทรัพยากรจากสวรรค์ในนามของพระเยซู

3. ฉันยอมรับว่านี่คือวันที่พระเจ้าได้ทรงสร้างฉันจะชื่นชมยินดีและชื่นชมยินดีในพระนามของพระเยซู

4. ฉันประกาศว่าองค์ประกอบทั้งหมดของวันนี้จะร่วมมือกับฉันในนามของพระเยซู

5. ฉันประกาศว่ากองกำลังธาตุเหล่านี้จะปฏิเสธที่จะร่วมมือกับศัตรูของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

6. ฉันพูดกับคุณดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวคุณจะไม่ทำร้ายฉันและครอบครัวของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

7. ฉันดึงพลังด้านลบทุกอย่างลงวางแผนที่จะต่อสู้กับชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

8. ฉันรื้ออำนาจใด ๆ ที่กำลังสวดมนต์คาถามาจับในวันนี้ในนามของพระเยซู

9. ฉันแสดงความว่างเปล่าและโมฆะเช่นคาถาและคำอธิษฐานชั่วร้ายเหนือฉันและครอบครัวในนามของพระเยซู

10. ฉันเรียกคืนวันนี้จากมือของพวกเขาในนามของพระเยซู

11. การต่อสู้ในสวรรค์ทุกครั้งจะได้รับชัยชนะจากทูตสวรรค์ที่ถ่ายทอดพรของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

12. พระบิดาของฉันขอให้ทุกสิ่งที่คุณไม่ได้ปลูกในสวรรค์ถูกถอนออกในนามของพระเยซู

13. ข้า แต่พระเจ้าขอให้ความชั่วร้ายถูกเขย่าออกจากสวรรค์ของฉันในนามของพระเยซู

14. โอ้พระอาทิตย์ขณะที่คุณกำลังจะออกมาวันนี้ กำจัดความชั่วร้ายทุกอย่างที่มีเป้าหมายในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

15. ฉันตั้งชื่อพรให้กับดวงอาทิตย์สำหรับชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

16. โอ้ฉันได้ลุกขึ้นต่อหน้าคุณยกเลิกโปรแกรมความชั่วทุกอย่างที่ฉายเข้ามาหาคุณโดยใช้อำนาจชั่วร้ายในนามของพระเยซู

17. คุณวันนี้คุณจะไม่ทำลายความเจริญรุ่งเรืองของฉันในนามของพระเยซู

18. O ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวนำความทุกข์ทรมานของคุณกลับไปยังผู้ส่งและปลดปล่อยพวกเขาต่อเขาในนามของพระเยซู

19. ข้า แต่พระเจ้าลุกขึ้นและถอนรากถอนโคนทุกสิ่งที่คุณไม่ได้ปลูกในสวรรค์ที่กำลังต่อต้านฉันในนามของพระเยซู

20. ข้า แต่พระเจ้าขอให้คนชั่วร้ายถูกเขย่าออกจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกในพระนามของพระเยซู

21. ขณะที่คุณออกมาดวงอาทิตย์ทำลายความชั่วร้ายทั้งหมดที่เข้ามาในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

22. ฉันเขียนโปรแกรมอวยพรในดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวสำหรับชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

23. โอ้ยกเลิกโปรแกรมชั่วทุกวันที่สร้างขึ้นเพื่อต่อต้านฉันในนามของพระเยซู

24. ดวงอาทิตย์ทรมานศัตรูของอาณาจักรของพระเจ้าในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

25. โอพระอาทิตย์ทิ้งผู้ที่ใช้เวลาทั้งคืนเพื่อดึงฉันลงในพระนามของพระเยซู

26. องค์ประกอบ O คุณจะไม่ทำร้ายฉันในนามของพระเยซู

27. สวรรค์คุณจะไม่ขโมยชีวิตของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

28. ฉันสร้างพลังของพระเจ้าเหนือสวรรค์ในนามของพระเยซู

29. O ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวต่อสู้กับฐานที่มั่นของคาถาที่กำหนดเป้าหมายมาที่ฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

30. โอสวรรค์ทรมานศัตรูที่ไม่สำนึกผิดทุกคนให้ยอมจำนนในนามของพระเยซู

ขอบคุณพระเยซู

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

18 ความคิดเห็น

 1. ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านศิษยาภิบาลท่านโปรดสวดอ้อนวอนขอให้ฉันบรรพบุรุษของฉันและฉันถือคำสาปแช่งทั่วๆไปของความยากจนความทุกข์ความล่าช้าการตายก่อนวัยอันควร ความล้มเหลวฉันไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสงบสุขในรอบกว่า 20 ปีที่ฉันสวดอ้อนวอนขอการปลดปล่อยในชื่ออันยิ่งใหญ่ของพระเยซูขอบคุณศิษยาภิบาลสำหรับการอธิษฐานทางจิตวิญญาณใด ๆ ที่คุณสามารถช่วยฉันได้

  • วันนี้ฉันสวดภาวนาว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อต่อต้านคุณเป็นครอบครัวของคุณที่จะเจริญรุ่งเรือง เพราะคุณเป็นมากกว่าผู้พิชิตเช้าของคุณจะเต็มไปด้วยความสุขและถูกแทนที่ด้วยพรและความโปรดปรานของพระเจ้าในชื่อพระเยซูฉันขออธิษฐาน สาธุ

 2. สวัสดีตอนเช้าโปรดภาวนาให้ฉันและฉันแต่งงานเพื่อผลของครรภ์ฉันแต่งงานมา 10 ปีแล้วไม่มีลูกที่เราต้องการคำอธิษฐานของคุณไม่มีอะไรที่จะรักเราไม่ก้าวหน้าในสิ่งที่เราเคยทำ

  • สวัสดี ทาทา วางใจพระเจ้าต่อไป ข้าพเจ้าจะระลึกถึงท่านในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าด้วย ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่รู้จักท่านที่ใด ให้พระเจ้าของอับราฮัม อิสอัค และยาโคบมาเยี่ยมครรภ์ของคุณในวันนี้ในชื่อพระเยซูผู้ทรงอำนาจ

 3. สวัสดี!

  โปรดเห็นด้วยกับฉันในการอธิษฐานว่าพระเจ้าของเราจะทำการอัศจรรย์ในหลานชายของฉัน Kobi หมอบอกว่าเขามีปัญหาทางจิต….พระเจ้าบอกว่าเขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดโดยรอยบนเจ้านายและผู้ช่วยให้รอดของฉัน Yeshua ฉันเชื่อสิ่งนี้ …. วันนี้ฉันจะเห็นปาฏิหาริย์สัญญาณและความมหัศจรรย์จากบัลลังก์ของพ่อที่เขาทำ โคบีสมบูรณ์และสมบูรณ์ด้วยเลือดที่มีชีวิต อาเมน

 4. ฉันรู้ว่าคำอธิษฐานนี้อยู่ในหนังสือ

  คำสั่งตอนเช้า โดย Dr DK Olukoya ภูเขาแห่งไฟและพันธกิจปาฏิหาริย์

  ฉันเชื่อว่าทุกคนที่ต้องการสามารถสั่งซื้อจาก Amazon หรือซื้อจากร้านหนังสือได้เสมอ

  คุณยังสามารถรับคำอธิษฐาน RAIN มีส่วนในนั้นด้วย

  ฉันเป็นผู้สนับสนุนการสวดอ้อนวอนและฝ่าฟันตัวเอง ศิษยาภิบาลเป็นมนุษย์และต้องการการอธิษฐานด้วย แม้ว่าบางครั้ง คุณสามารถถูกชี้นำไปยังพวกเขาได้ แต่ให้มองที่พระเจ้าเพื่อชีวิตของคุณเอง

  • Que le Seigneur vous bénisse.
   ยืนยัน que ces points de prière sont tirés de l'ouvrage COMMANDER LE MATIN par le Dr DK Olukoya des Ministères de la Montagne de Feu et des Miracles.

   Les livres de Dr Olukoya แปลงโฉม ma vie de prière et ma vie spirituelle

 5. โซเยซ เบนิส โฮมเม เดอ เดียอู!
  je réclame votre prière pour moi et ma maison . ได้
  0n veux voir la main agissante de Dieu sur notre vie, รัฐมนตรี
  et que nos filles marchent dans leur destinée, au nom de Jésus
  Que les écluses des cieux ผู้มั่งคั่งเทียบกับ vous aussi au nom de Jésus

 6. Que le Seigneur vous bénisse.
  ยืนยัน que ces points de prière sont tirés de l'ouvrage COMMANDER LE MATIN par le Dr DK Olukoya des Ministères de la Montagne de Feu et des Miracles.

  Les livres de Dr Olukoya แปลงโฉม ma vie de prière et ma vie spirituelle

 7. ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ชินดำ มากๆครับ ฉันได้รับพรอย่างแท้จริงด้วยการสวดมนต์ตอนเช้าที่ทรงพลัง โปรดช่วยอธิษฐานขอให้ฉันหายจากโรคความดันโลหิตสูง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปวดรอบเอวและท้องของฉัน
  อธิษฐานเผื่อฉันด้วยว่าองค์กรที่กำลังทำงานอยู่จะอยู่ในบัญชีเงินเดือน ฉันไม่ได้รับเงินเดือน

 8. สิ่งเหล่านี้เป็นจุดอธิษฐานที่ทรงพลัง ในฐานะคริสเตียน เราควรตื่นแต่เช้าเพื่อสั่งการวันนั้น

  เมื่อนั้นเราจึงจะได้รับความดีและพระพรที่พระเจ้าประทานให้ในแต่ละวันอย่างเต็มที่

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.