100 คำอธิษฐานเพื่อความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติ

เฉลยธรรมบัญญัติ 28: 13:
13 และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงกระทำให้ท่านเป็นหัวไม่ใช่เป็นหาง และเจ้าจะอยู่เหนือเท่านั้นและเจ้าจะไม่อยู่ข้างล่าง ถ้าเจ้าเชื่อฟังพระบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าซึ่งเราบัญชาเจ้าในวันนี้ให้สังเกตและปฏิบัติตาม

โดยการไถ่ถอนบุตรของพระเจ้าทุกคนมีสิทธิ์เหนือธรรมชาติ นวัตกรรม. พระเจ้าทรงกำหนดให้เราเป็นหัวหน้าเสมอไม่ใช่หาง อย่างไรก็ตามมารมักจะต่อสู้กับตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ของเราในพระคริสต์ วันนี้เราจะมาดูคำอธิษฐาน 100 ครั้งสำหรับการค้นพบที่เหนือธรรมชาติ ด้วยคำอธิษฐานนี้เราจะทำลายทุกการต่อต้านของซาตานต่อการพัฒนาของเรา พลังแห่งการอธิษฐานคือพลังแห่งการพัฒนา พระเยซูพูดถึงการอธิษฐานในมาระโก 11: 22-24 พระองค์ตรัสว่า "คุณจะมีอะไรก็ได้ที่คุณพูด" ในขณะที่คุณสวดอ้อนวอนเพื่อการพัฒนาที่เหนือธรรมชาติฉันเห็นว่าคุณขึ้นสู่จุดสูงสุดในนามของพระเยซู

Breakthroughs เหนือธรรมชาติคืออะไร? มันสามารถนิยามได้ว่าประสบความสำเร็จโดยพระหัตถ์ของพระเจ้า มันหมายถึงการสร้างความเป็นเลิศในด้านความพยายามของคุณ การค้นพบที่เหนือธรรมชาติสามารถนิยามเพิ่มเติมได้ว่าเป็นการเพลิดเพลินกับความโปรดปรานที่แปลกประหลาดเกินกว่าความเข้าใจและความเข้าใจของมนุษย์ อับราฮัมบิดาแห่งพันธสัญญาของเรามีความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติปฐมกาล 13: 1-2 ยาโคบมีความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติปฐมกาล 30: 31-43 อิสอัคมีความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติปฐมกาล 26: 1-14 คริสตจักรยุคแรกมีความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติพระคัมภีร์กล่าวว่าไม่มีใครในคริสตจักรยุคแรกกิจการ 4:34 ในฐานะที่เป็น เกิดอีกครั้ง บุตรของพระเจ้าคุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติ ความปรารถนาสูงสุดของพระเจ้าสำหรับลูก ๆ ของพระองค์คือความเจริญรุ่งเรืองโดยรอบทั้งหมด 3 ยอห์น 1: 2 มันเป็นความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเมื่อคุณมีส่วนร่วมในการสวดอ้อนวอนนี้เพื่อความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติคุณจะต้องอยู่ในอันดับสูงสุดในชื่อพระเยซู เจอกันที่ด้านบนสุด

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

 


100 คำอธิษฐานเพื่อความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติ

1. ข้า แต่ท่านข้าขอขอบคุณสำหรับมืออันทรงพลังของท่านที่มีต่อชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

2. ข้า แต่พระเจ้าข้าขอประกาศว่าพลังอันยิ่งใหญ่ของเจ้านั้นมีอยู่ในธุรกิจและอาชีพของฉันในนามของพระเยซู

3. ข้า แต่พระเจ้า

4. ข้า แต่พระเจ้าขอให้พลังที่น่าประหลาดใจของคุณปิดประตูนรกทุกครั้งในชีวิตของฉัน

5. ฉันตำหนิผู้กินทุกคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินของฉันในนามของพระเยซู

6. ฉันตำหนิทุกเท้าที่ไม่ดีในด้านการเงินของฉันในนามของพระเยซู

7. ฉันลบมือของคนชั่วทุกคนออกจากการเงินของฉันในนามของพระเยซู

8. ปล่อยให้สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเสียเงินของฉันถูกไล่ล่าด้วยไฟในนามของพระเยซู

9. ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ครอบคลุมงานฝีมือด้วยโลหิตของพระเยซู

10. โอ้พระเจ้าขอให้พลังแห่งการฟื้นฟูของคุณฟื้นพรของฉันในชื่อพระเยซู

11. ขอให้ทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เริ่มคืนพระพรที่ถูกขโมยทั้งหมดในนามของพระเยซู

12. ฉันปลดปล่อยตัวเองออกจากทุกพันธสัญญาของงานฝีมือแม่มดหรือมนต์เสน่ห์ของซาตานในนามของพระเยซู

13. ฉันหลุดพ้นจากทุกคนที่เป็นปีศาจร้ายในนามของพระเยซู

14. ฉันสั่งให้เมฆแห่งความมืดยกขึ้นจากฉันในนามของพระเยซู

15. ฉันจับกุมตัวเองจากเส้นทางแห่งความตายและการทำลายล้างในนามของพระเยซู

16. ขอให้การทำลายและอันตรายที่ยกขึ้นมาทั้งหมดของฉันถูกเนรเทศในนามของพระเยซู

17. ฉันปลดปล่อยตัวเองจากใยแมงมุมทุกครั้งที่มีความหงุดหงิดและความล้าหลังของบรรพบุรุษในนามของพระเยซู

18. ความมืดทุกดวงถูกแยกย้ายจากชีวิตฉันด้วยไฟในพระนามของพระเยซู

19. ปัญหาที่ดื้อรั้นทุกอย่างในชีวิตของฉันรับลูกศรของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู

20. พลังแห่งความมืดทุกพลังการทำงานในพื้นที่ใด ๆ ในชีวิตของฉันถูกกำจัดด้วยไฟในนามของพระเยซู

21. ฉันละทิ้งการเสียสละทุกอย่างเพื่อกองกำลังบรรพบุรุษจากชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

22. ฉันกลับไปหาผู้ส่งทุกปัญหาที่ถูกยิงใส่ฉันในชื่อของพระเยซู

23. ข้า แต่พระเจ้าเริ่มสร้างทางให้ฉันในถิ่นทุรกันดารแห่งชีวิต

24. ฉันปฏิเสธที่จะป้อนความสงสัย ฉันขอบัญชาคุณให้ตายในนามของพระเยซู

25. ทุกการรณรงค์เพื่อต่อต้านโชคชะตาอันรุ่งโรจน์ของฉันได้รับความอับอายในนามของพระเยซู

26. ขอให้ไฟของพระเจ้าไล่ตามและทำลายความชั่วทั้งหมดในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

27. สิ่งสกปรกทุกอย่างในวิญญาณของฉันถูกชำระให้บริสุทธิ์ด้วยโลหิตของพระเยซูในนามของพระเยซู

28. ฉันจะเป็นผู้ชนะไม่ใช่เหยื่อในนามของพระเยซู

29. ฉันอ้างสิทธิ์ในพันธสัญญาทั้งหมดในตอนนี้ในนามของพระเยซู

30. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงสัมผัสทุกแผนกชีวิตของฉันด้วยมือขวาของพระองค์ในนามของพระเยซู

31. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากผู้กดขี่ด้วยมือที่เหยียดออกของเจ้า

32. ขอพลังแห่งวิญญาณแห่งการปกครองล้มลงในชีวิตของฉันในตอนนี้ในนามของพระเยซู

33. ฉันกลับใจจากการไม่เชื่อฟังทุกครั้งในนามของพระเยซู

34. ข้า แต่พระเจ้าตรวจสอบชีวิตของฉันและชำระฉันให้สะอาดในชื่อของพระเยซู

35. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงนำย่างก้าวของข้าสู่ทางแห่งสันติในพระนามของพระเยซู

36. ข้า แต่พระเจ้าโปรดส่งความช่วยเหลือจากเบื้องบนมายังข้าเพื่อที่จะหยุดกิจกรรมทุกอย่างของมารในชีวิตของข้า

37. ข้า แต่พระเจ้าห้ามศัตรูจากการทำให้ฉันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีในพระเยซู

38. ฉันผูกมัดวิญญาณทุกแห่งที่ขาดสมาธิในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

39. ข้า แต่พระเจ้าโปรดเจิมข้าด้วยน้ำมันแห่งความยินดีในพระนามของพระเยซู

40. ฉันใส่คำสาปแช่งของพระเจ้าไว้ที่ความเจ็บป่วยและเครื่องหมายต่าง ๆ ของซาตานต่อชีวิตฉันในนามของพระเยซู

41. ให้ทุกอาณาจักรซาตานติดอยู่กับชีวิตของฉันแตกเป็นเสี่ยง ๆ ในนามของพระเยซู

42. วันนี้ฉันขอประกาศว่าศัตรูของฉันคือตั๊กแตนฉันคือยักษ์ในนามของพระเยซู

43. โลหิตของพระเยซูต้มวิญญาณวิญญาณและร่างกายของฉันในนามของพระเยซู

44. พระวิญญาณบริสุทธิ์สั่งฉันด้วยไฟของคุณในนามของพระเยซู

45. ความแข็งแรงและสุขภาพของพระเจ้าเข้าสู่ร่างกายของฉันในนามของพระเยซู

46. ​​ข้า แต่พระเจ้าในนามของพระเยซูขอให้สวรรค์เปิดให้ฉันตอนนี้

47. ให้ผู้ที่เจิมเพื่อการก้าวหน้าเหนือธรรมชาติตกอยู่กับฉันอย่างยิ่งยวดในนามของพระเยซู

48. ฉันสั่งความก้าวหน้าชั่วทุกอย่างในชีวิตของฉันให้หยุดเดี๋ยวนี้ในนามของพระเยซู

49. แอกที่ชั่วร้ายออกไปจากชีวิตของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

50. ความอ่อนแอทางวิญญาณฉันขับไล่คุณออกจากชีวิตของฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

51. ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์กำจัดตัวเองและทรงสละพระเยซูในชีวิตของฉัน

52. ฉันต้องการตายเพื่อตนเองในนามของพระเยซู

53. ฉันต้องการตายต่อความคิดเห็นความชอบรสนิยมและความตั้งใจของฉันในนามของพระเยซู

54. ฉันต้องการตายต่อโลกความเห็นชอบและการตำหนิในนามของพระเยซู

55. ทุกปัญหาที่สืบทอดมาในทุกด้านของชีวิตของฉันไม่มีการจัดกลุ่มใหม่ไม่มีความรุนแรงไม่มีการเสริมกำลังไม่มีการโต้เถียง จะหายไปตลอดกาลในชื่อของพระเยซู
56. ฉันสั่งปีศาจแห่งความสำเร็จใกล้จะออกไปจากชีวิตของฉัน !!! ในนามของพระเยซู

57. ฉันตักเตือนภาระความชั่วร้ายและความเป็นทาสในทุกครอบครัวในนามของพระเยซู

58. ฉันปฏิเสธทุกชื่อที่ไม่ดีในนามของพระเยซู

59. 'เชิงลบ' ทั้งหมดที่ฉันพูดในรายการนี้พลังชั่วร้ายใด ๆ ที่จะบอกว่า 'ใช่' จงผูกพันในนามของพระเยซู

60. ขอให้ทุกคน 'ผู้พิทักษ์ความชั่วร้าย' ของพรของฉันได้รับการตาบอดในขณะนี้ในนามของพระเยซู

61. พลังทุกอย่างที่ขัดขวางความก้าวหน้าของฉันล้มลงและตายในนามของพระเยซู

62. ฉันปฏิเสธทุกการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาในชื่อ
ของพระเยซู
63. พลังทั้งหมดที่ทำให้เกิดความดื้อรั้นมีปัญหาในชีวิตของฉันล้มลงและตายในตอนนี้ในนามของพระเยซู

64. พลังทุกปัญหาในชีวิตของฉันล้มลงและตายในนามของพระเยซู

65. ข้า แต่พระเจ้าโปรดยกโทษให้ข้าด้วยการทำตัวตามใจชอบ

66. ฉันสั่งให้คนตาบอดตาบอดตามผู้ดื้อรั้นทุกคนในชีวิตในนามของพระเยซู

67. คุณไล่ตามชะตากรรมของฉันได้รับการติดตามโดยทูตสวรรค์ของพระเจ้าในนามของพระเยซู

68. ข้า แต่พระเจ้ามอบอำนาจให้ข้ายอมแพ้ทั้งหมดในนามพระเยซู

69. ทุกสาเหตุของการทรมานโดยเครือข่ายอัจฉริยะที่ชั่วร้ายในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยโลหิตของพระเยซู

70. สาเหตุทุกประการของการไร้ความสามารถที่จะได้รับผลประโยชน์จากสวรรค์ในชีวิตของฉันถูกทำให้เสียโดยพระโลหิตของพระเยซูในนามของพระเยซู

71. ทุกสาเหตุของการโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยความชั่วร้ายในครัวเรือนที่ไม่กลับใจและดื้อรั้นในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยโลหิตของพระเยซู

72. สาเหตุของความทุกข์ทรมานจากการโจมตีอย่างรุนแรงในชีวิตสมรสถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

73. รากของการไร้ความสามารถในการค้นหาศัตรูในชีวิตของฉันทำให้เลือดของพระเยซูแห้งไป

74. คำสาปทุกครั้งที่เห็นความดี แต่ไม่ถึงกับถูกทำลายโดยพระโลหิตของพระเยซู

75. ทุกปัญหาที่พยายามทำให้หายใจไม่ออกศรัทธาถูกถอนรากถอนโคนโดยพระโลหิตของพระเยซู

76. ทุกชีวิตของฉันถูกใช้เพื่อทดสอบอาวุธซาตานถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

77. ทุกสาเหตุของสามี / ภรรยาที่ถูกขังอยู่ในพระโลหิตของพระเยซูถูกทำให้ไร้ประโยชน์

78. ทุกสาเหตุของการลดทอนในความฝันในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

79. ความลำบากใจทางการเงินทุกครั้งในชีวิตของฉันถูกทำลายโดยโลหิตของพระเยซู

80. สาเหตุทุกประการของความเฉื่อยชาทางจิตวิญญาณในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยโลหิตของพระเยซู

81. สาเหตุทั้งหมดของความล่าช้าในการปาฏิหาริย์ของปีศาจในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

82. ความสามารถและคุณธรรมที่ฝังไว้ในชีวิตของฉันทุกคนถูกขุดด้วยพระโลหิตของพระเยซู

83. สาเหตุของความเย็นชาฝ่ายวิญญาณในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

84. สาเหตุของการหายตัวไปหรือไม่เต็มใจของผู้ช่วยเหลือในชีวิตของฉันจะถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

85. สาเหตุของการขาดเงินทุนหมุนเวียนในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

86. สาเหตุของปัญหาวงกลมในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

87. สาเหตุทุกครั้งที่ต้องต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อทำสิ่งใด ๆ ในชีวิตของฉันถูกกำจัดโดยโลหิตของพระเยซู

88. สาเหตุของการครอบครองตำแหน่งที่ผิดทุกครั้งในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู
89. สาเหตุของความล่าช้าและการปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่งในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

90. สาเหตุทุกอย่างของธุรกิจทะเลทราย / การเงินในชีวิตของฉันถูกทำให้เป็นโมฆะโดยพระโลหิตของพระเยซู

91. พ่อขอบคุณที่ทำให้ฉันเป็นยักษ์ทางการเงิน

92. ขอบคุณพ่อที่ทำให้ฉันเป็นหัวหน้าในความพยายามของฉันในนามของพระเยซู

93. ขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ชายผู้ยิ่งใหญ่อวยพรฉันในนามของพระเยซู

94. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดประตูเหนือธรรมชาติสำหรับฉันจากทั่วโลก

95. ขอบคุณพ่อที่ให้ศีลให้พรแก่ฉันทางวิญญาณ

96. ขอบคุณพ่อสำหรับการให้ฉันทางการเงิน

97. พ่อขอบคุณสำหรับการให้พรฉันวิชาการ

98. ขอบคุณพระเจ้าที่สร้างหนทางให้ฉันในที่ที่ไม่มีทาง

99.: พ่อขอขอบคุณสำหรับการให้พรและทำให้ฉันได้รับพร

100. พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับการตอบคำอธิษฐานของฉัน

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้70 คะแนนอธิษฐานเพื่อทำลายอุปสรรค
บทความต่อไป20 คะแนนสงครามการอธิษฐานเพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

3 ความคิดเห็น

  1. อาเมนฉันเชื่อและรับความก้าวหน้าเหนือธรรมชาติของพระเจ้าในชีวิตของฉันในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู .. ฉันยืนหยัดในข้อตกลงกับคุณคนของพระเจ้า🙌🏽

  2. Digníssimo servo de Deus, pelo seu trabalho de orações que tem disponibilizado aos oprimidos e needsitados de forma gratis aqui e em outras redes, e que têm ajudado a salvar muitas pessoas e famílias ao redor do mundo. Que Deus lhe dê mais sabedoria, dicernimento, saúde e muita paz.
    O ano de 2021 lhe traga tudo de bom na sua vida pessoal, espiritual e คุ้นเคย, em nome de Jesus Cristo
    Em nome da minha família, fique com เป็น bençãos de cristo jesus

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.