50 คำอธิษฐานช่วยกู้จากความอัปยศและความอับอายขายหน้า

อิสยาห์ 61: 7:
7 เพราะความละอายของเจ้าเจ้าจะมีสองเท่า และเพราะความสับสนเขาจะเปรมปรีดิ์ในส่วนของเขาทั้งหลายดังนั้นในแผ่นดินของเขาเขาจึงได้กรรมสิทธิ์เป็นสองเท่า

ความอัปยศ และความอับอายไม่ใช่ส่วนของคุณในฐานะลูกของการไถ่ พระเยซูจ่ายราคาให้คุณ การไถ่ถอนเขาได้รับความอับอายเพื่อที่คุณและฉันจะไม่มีวันได้รับความอับอายดังนั้นความอัปยศและความอับอายที่ปีศาจได้วางไว้ในชีวิตของคุณฉันประกาศการปลดปล่อยทั้งหมดของคุณในชื่อพระเยซูอาเมน !!! วันนี้เราจะมีส่วนร่วม 50 คำอธิษฐานช่วยกู้กับความอัปยศและความอับอาย

ความอับอายคืออะไร? สิ่งนี้ถูกนิยามไว้อย่างเรียบง่ายว่าเป็นสถานะของความอัปยศโดยผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆ ความอับอายหมายถึงความอัปยศในที่สาธารณะโดยผู้คนหรือสถานการณ์ต่างๆ การได้รับความอับอายไม่ใช่พระเจ้าที่จะทำให้คุณอัปยศเพราะทุกความอัปยศที่คุณได้รับในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าของฉันจะให้การฟื้นฟูสองครั้งในนามของพระเยซู ความอับอายและความอับอายเป็นความทุกข์ของมารดังนั้นเราต้องจัดการกับมันทางวิญญาณ คำอธิษฐานช่วยกู้เพื่อต่อต้านความอับอายและความอับอายขายหน้าเป็นอาวุธของ สงครามฝ่ายวิญญาณ เพื่อให้ปีศาจเข้ามาแทนที่เขา ผ่านการสวดอ้อนวอนนี้เราจะทำลายความทุกข์ยากทุกอย่างของมารในชีวิตของเราที่ทำให้เราอับอายและขายหน้า การอธิษฐานคือกุญแจสู่การปลดปล่อยทุกชนิด เมื่อคุณอธิษฐานด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานะการเป็นผู้ปกครองของคุณในพระคริสต์ไม่มีปีศาจตัวใดที่ฟักตัวออกมาจากนรก

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ฉันไม่รู้ว่าสถานการณ์ใดที่นำความอับอายและความอับอายมาสู่ชีวิตของคุณการเป็นหมันความยากจนความเจ็บป่วยความสัมพันธ์ที่แตกสลายการแต่งงานที่แตกสลาย ฯลฯ ฉันขอแนะนำให้คุณเข้าร่วมคำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อยนี้ด้วยศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ดลใจให้ฉันรวบรวมสิ่งนี้ คำอธิษฐานช่วยกู้ ต่อความอับอายและความอับอายดังที่คุณอธิษฐานในวันนี้คุณจะได้รับการช่วยให้พ้นจากความอับอายเพื่อชื่อเสียงในพระเยซูชื่ออาเมน ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.


50 คำอธิษฐานช่วยกู้จากความอัปยศและความอับอายขายหน้า

1. พ่อฉันประกาศในวันนี้ว่าฉันถูกยกขึ้นเหนือความอับอายในนามของพระเยซู

2. ทุกคำสาปที่สืบทอดมาในชีวิตของฉันฉันขอประกาศว่าคุณเป็นโมฆะในนามของพระเยซู

3. ประตูชั่วร้ายใด ๆ ที่เปิดออกในชีวิตของฉันถูกผนึกด้วยโลหิตของพระเยซูในนามของพระเยซู

4. ไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มจับวิญญาณแห่งความอับอายและความอับอายขายหน้าในทุกแผนกของชีวิตในนามของพระเยซู

5. พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่หวานเริ่มให้บัพติศมาฉันด้วยวิญญาณแห่งศรัทธาที่เคลื่อนภูเขาในทุกแผนกของชีวิตในนามของพระเยซู

6. พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บัพติศมาฉันด้วยวิญญาณแห่งปัญญาในทุกแผนกของชีวิตในนามของพระเยซู

7. พระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแห่งพระคุณและการวิงวอนทุกอย่างในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

8. พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บัพติศมาฉันด้วยวิญญาณแห่งความกล้าหาญในทุกแผนกของชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

9. พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บัพติศมาฉันด้วยวิญญาณแห่งความรักในทุกแผนกของชีวิตในนามของพระเยซู

10. พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บัพติศมาฉันด้วยความกรุณาของคุณในทุก ๆ แผนกของชีวิตในนามของพระเยซู

11. ฉันขอประกาศว่าฉันถูกปลดปล่อยจากกรงปีศาจในนามของพระเยซู

12. ฉันยิงลูกธนูแห่งความยากจนในทุก ๆ ส่วนในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

13. ฉันต่อสู้กับทุกสิ่งที่ซ่อนเร้นและฉลาดในทุกแผนกของชีวิตในนามของพระเยซู

14. ฉันผูกพันวิญญาณแห่งความยากจนในนามของพระเยซู

15. ฉันตัดการเชื่อมต่อกับดักทางการเงินทุกตัวในนามของพระเยซู

16. ฉันถอนเมล็ดพันธุ์แห่งความล้มเหลวในชีวิตด้วยไฟของพระเจ้าในนามของพระเยซู

17. ฉันลบล้างทุกวิญญาณของการรั่วไหลของกระเป๋าในงบการเงินของฉันในชื่อของพระเยซู

18. ฉันลบล้างและทำลายทุกกิจกรรมของผู้ก่อมลพิษที่ประสบความสำเร็จในนามของพระเยซู

19. ความลำบากใจทางการเงินจะไม่ดำเนินต่อไปเป็นจำนวนมากในนามของพระเยซู

20. ฉันจะไม่ทำตามแบบแผนแห่งความล้มเหลวในนามของพระเยซู

21. บัญชีที่ตายแล้วคุณจะไม่ถูกจับสลากในนามของพระเยซู

22. ฉันจะไม่ทำงานให้คนอื่นกินในนามของพระเยซู

23. คำอวยพรของฉันคุณจะไม่ยื่นมือออกในนามของพระเยซู

24. ฉันเจอผู้กระตุ้นความยากจนทุกคนในทุกแผนกของชีวิตในนามของพระเยซู

ข้า แต่พระเจ้า

26. คุณพลังแห่งความมืดปลดปล่อยชีวิตของฉันในตอนนี้ !!! ในนามของพระเยซู

27. พลังแห่งความมืด, ระงับการแต่งงานในชีวิตของฉันตอนนี้ !!!, ในนามของพระเยซู

28. พลังแห่งความมืด, ระงับการการเงินของฉันตอนนี้ !!!, ในนามของพระเยซู

29. พลังแห่งความมืดปลดปล่อยพลังของข้าในตอนนี้ !!! ในนามของพระเยซู

30. คุณมีอำนาจแห่งความมืดปลดปล่อยลูกของฉันไว้ในตอนนี้ !!! ในนามของพระเยซู

31. ข้า แต่พระเจ้าขยายชายฝั่งของฉันและปิดปากศัตรูของฉันในนามของพระเยซู

32. พ่อลอร์ดขอให้ความสำเร็จท่วมท้นในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

33. ข้า แต่พระเจ้าโปรดทำให้ผู้อัปยศทุกคนที่ติดตามความก้าวหน้าของข้าได้รับความอับอายและเสื่อมเสียในนามของพระเยซู

34. ลูกธนูที่ไร้วิญญาณทุกตัวยิงฉันด้วยความชั่วร้ายในบ้านออกมาและตายในนามของพระเยซู

35. วิญญาณของมือซ้ายทุกคู่ที่เดินเข้ามาในชีวิตของฉันผ่านความชั่วร้ายของครอบครัวเดินออกไปในตอนนี้ในนามของพระเยซู

36. ฉันทำให้เป็นอัมพาตในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

37. ลูกธนูแห่งความบ้าคลั่งในทุกด้านของชีวิตออกมาและตายในนามของพระเยซู

38. ลูกธนูแห่งความยากจนในทุกด้านของชีวิตออกมาและตายในนามของพระเยซู

39. ลูกธนูที่ไม่ประสบความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตออกมาและตายในนามของพระเยซู

40. ลูกธนูแห่งความล้าหลังทุกด้านในชีวิตของฉันออกมาและตายในนามของพระเยซู

41. ลูกธนูที่น่าละอายและอับอายขายหน้าในทุกด้านของชีวิตออกมาและตายในนามของพระเยซู

42. ลูกธนูชั่วร้ายทุกตัวของศัตรูในร่างกายของฉันกระโดดออกแล้วตายในนามของพระเยซู

43. ลูกธนูในครัวเรือนทุกลูกยิงเข้าที่ธุรกิจของฉันถูกทำให้เป็นกลางโดยพระโลหิตของพระเยซูในนามของพระเยซู

44. ลูกธนูแห่งความตายและนรกในชีวิตของฉันออกมาและตายในตอนนี้ในนามของพระเยซู

45. ลูกธนูชั่วร้ายถูกยิงใส่อวัยวะของฉันด้วยความชั่วร้ายของครัวเรือนกระโดดออกไปแล้วตายในนามของพระเยซู

46. ​​ฉันดึงลูกธนูออกมาใส่ในรากฐานของฉันด้วยความชั่วร้ายในบ้านในนามของพระเยซู

47. ลูกธนูทุกครัวเรือนที่ใส่ความดื้อรั้นไว้ในปัญหาของข้าบินออกไปและตายในนามของพระเยซู

48. ลูกศรแห่งการละหมาดทุกลูกบินออกไปจากชีวิตของฉันในตอนนี้ในนามของพระเยซู

49. ฉันหลุดพ้นจากการเป็นทาสของงานหนักที่ไร้กำไรในนามของพระเยซู

50. ขอให้ความชั่วร้ายทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของฉันกลายเป็นโมฆะในนามของพระเยซู

พ่อขอบคุณสำหรับการตอบคำอธิษฐานของฉันในนามของพระเยซู

 

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

1 COMMENT

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.