30 คำอธิษฐานเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

0
7408

อิสยาห์ 30: 21:
21 และหูของเจ้าจะได้ยินคำหนึ่งอยู่ข้างหลังเจ้าพูดว่า "นี่เป็นหนทางจงเดินไปทางนั้นเมื่อเจ้าหันไปทางขวาและเมื่อหันไปทางซ้าย"

ชีวิตตัวเองเต็มไปด้วยการตัดสินใจคุณอยู่ที่คุณอยู่ในวันนี้เพราะการตัดสินใจที่คุณทำอย่างมีสติหรือไม่รู้ตัว ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องตัดสินใจเกี่ยวกับชีวิตของเราสิ่งเร้าไม่ใช่การตัดสินใจเป็นการตัดสินใจที่ได้ทำไปแล้ว ดังนั้นเนื่องจากเราต้องตัดสินใจในชีวิตของเรามันสำคัญมากที่เราจึงต้องมีส่วนร่วมในการสวดมนต์เพื่อขอคำแนะนำในการตัดสินใจ เราต้องหาทาง คำแนะนำ ของพระเจ้า ไม่มีใครรู้วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์เช่นผู้ผลิต เป็นเพียงผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่สามารถบอกเราได้ว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใด การเพิกเฉยต่อคำแนะนำของผู้ผลิตนั้นเท่ากับความผิดพลาดของชีวิต ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นใหม่ทุกชิ้นเข้ามาในตลาดพร้อมกับคู่มือและในคู่มือผู้ผลิตจะบอกให้โลกรู้ทุกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในคู่มือเป็นจุดประสงค์ของผลิตภัณฑ์ หากคุณต้องเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุดคุณต้องอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำของคู่มือ

นั่นคือวิธีที่เราอยู่กับพระเจ้าพระองค์คือผู้ผลิตพระคัมภีร์คือคู่มือและเราคือผลิตภัณฑ์ พระเจ้าตรัสกับเราผ่านพระวจนะของพระองค์ วิธีเดียวที่เราจะเพิ่มโชคชะตาในชีวิตของเราได้คือปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิตซึ่งก็คือพระคัมภีร์ เราต้องศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อค้นพบจุดมุ่งหมายในชีวิตและเราต้องสวดอ้อนวอนขอการนำทางในการตัดสินใจเพื่อที่จะรู้ขั้นตอนที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิต พระเจ้าทรงมุ่งมั่นที่จะนำทางลูก ๆ ของพระองค์ แต่พระองค์จะทรงชี้แนะเฉพาะคนที่เต็มใจให้คำแนะนำเท่านั้น อย่าทำตามขั้นตอนสำคัญในชีวิตของคุณโดยไม่ได้รับคำแนะนำที่ชัดเจนจากพระเจ้าใน สวดมนต์. หลายคนทำผิดพลาดในชีวิตผิดพลาดเช่นเริ่มต้นธุรกิจผิดเรียนผิดเรียนผิดไปแต่งงานกับภรรยาผิด ฯลฯ การตัดสินใจผิดพลาดอาจทำให้ชีวิตคุณหงุดหงิดไปอีกนาน บทสวดมนต์นี้จะช่วยให้คุณได้รับคำแนะนำจากพระเจ้าเมื่อคุณทำตามขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับชีวิตและโชคชะตาของคุณ คำอธิษฐานของฉันสำหรับคุณในวันนี้คือสิ่งนี้” ในขณะที่คุณขอคำแนะนำจากพระเจ้าคุณจะไม่พบข้อผิดพลาดในนามของพระเยซู”

30 คำอธิษฐานเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

1. พ่อขอขอบคุณสำหรับพลังแห่งการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์
2. ข้า แต่พระเจ้าขอประทานวิญญาณแห่งการเปิดเผยและสติปัญญาในความรู้ของตัวเองในนามของพระเยซู
3. ข้า แต่พระเจ้าขอให้แนวทางของคุณชัดเจนต่อหน้าฉันและกำจัดวิญญาณแห่งความสับสนในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู
4. ข้า แต่พระเจ้าล้างตาของข้าด้วยโลหิตของเจ้าและเอาเกล็ดวิญญาณออกจากดวงตาของข้าในนามของพระเยซู
5. ข้า แต่พระเจ้าโปรดยกโทษให้ฉันในการตัดสินใจผิดทุกครั้งที่ฉันทำในอดีตและช่วยฉันจากผลที่ตามมาในชื่อของพระเยซู
6. ข้า แต่พระเจ้าสั่งขั้นตอนของฉันด้วยคำพูดที่มีชีวิตของคุณในชื่อพระเยซู
7. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการเป็นทาสของความขี้เกียจทางวิญญาณในนามของพระเยซู
8. โอพระเจ้าเปิดตาของฉันเพื่อดูทั้งหมดที่ฉันควรในเรื่องของชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู
9. ข้า แต่พระเจ้าขอสอนสิ่งที่ลึกล้ำและความลับในนามของพระเยซู
10. ข้า แต่พระเจ้าขอเปิดเผยความลับทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังปัญหาใด ๆ ที่ฉันมีในชื่อของพระเยซู
11. ข้า แต่พระเจ้าโปรดนำทุกสิ่งที่วางแผนไว้ต่อต้านข้าในความมืดในนามของพระเยซู
12. ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ปรารถนาและรับโดยความเชื่อเป็นของประทานฝ่ายวิญญาณแห่งถ้อยคำแห่งความรู้ในชื่อพระเยซู
13. ข้า แต่พระเจ้าขอประทานสติปัญญาอันสูงส่งให้ฉันใช้ชีวิตในนามของพระเยซู
14. ข้า แต่พระเจ้าขอให้ม่านทุกใบปิดกั้นฉันจากการมีวิสัยทัศน์ทางจิตวิญญาณที่เรียบง่ายถูกลบชื่อของพระเยซู
15. ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้รับของประทานแห่งจิตวิญญาณแห่งพระคำแห่งปัญญาในนามของพระเยซู
16. ข้า แต่พระเจ้าเปิดความเข้าใจทางวิญญาณของฉันในชื่อของพระเยซู
17. ข้า แต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์มีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ในนามของพระเยซู
18. ข้า แต่พระเจ้าโดยพลังอันไร้ขีด จำกัด ของเจ้าในการทำงานในข้าเผยให้เห็นศัตรูลับ ๆ รอบ ๆ ชีวิตของข้าในนามของพระเยซู
19. ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ปฏิเสธวิญญาณแห่งความหยิ่งยโสฉันยอมแพ้ต่อการทรงนำของคุณในชื่อพระเยซู
20. ข้า แต่พระเจ้าสอนให้ฉันรู้ว่าสิ่งใดที่ควรค่าแก่การรู้จักและรักซึ่งเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การรักและไม่ชอบสิ่งใดก็ตามที่ไม่เป็นที่พอใจต่อสายตาของคุณ
21. ข้า แต่พระเจ้าโปรดสร้างอาวุธลับของคุณในนามของพระเยซู
22. คุณพ่อในนามของพระเยซูฉันได้ยอมแพ้ต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามของพระเยซู
23. ปล่อยให้วิญญาณแห่งการเผยพระวจนะและการเปิดเผยตกอยู่กับจำนวนทั้งหมดของความเป็นอยู่ของฉันในนามของพระเยซู
24. พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและเป็นความลับแก่ฉันเกี่ยวกับปัญหาชีวิตและครอบครัวของฉันในชื่อพระเยซู
25. ฉันผูกปิศาจทุกตัวที่ควบคุมการมองเห็นทางจิตวิญญาณและความฝันในนามของพระเยซู
26. ขอให้ทุกสิ่งที่ขวางกั้นการสื่อสารของฉันกับพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ได้รับการชำระล้างให้สะอาดด้วยพระโลหิตของพระเยซูในนามของพระเยซู
27. ฉันได้รับพลังในการดำเนินงานด้วยดวงตาทางวิญญาณที่เฉียบคมซึ่งไม่สามารถหลอกลวงได้ในนามของพระเยซู
28. ขอให้สง่าราศีและเดชานุภาพของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพจงล้มลงในชีวิตของเราในทางที่ยิ่งใหญ่ในนามของพระเยซู
29. ฉันขอประกาศว่าฉันออกจากความมืดภายในแสงสว่างอันน่าอัศจรรย์ในนามของพระเยซู
30. พ่อฉันขอขอบคุณที่ได้ยินคำอธิษฐานของฉันในนามของพระเยซู

การโฆษณา

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่