40 คะแนนอธิษฐานเพื่อต่อต้านการกดขี่

สดุดี 68: 1-2:
1 ให้พระเจ้าลุกขึ้นให้ศัตรูของพระองค์กระจัดกระจายไปให้ผู้ที่เกลียดชังเขาหนีไปต่อหน้าเขาด้วย 2 เหมือนควันที่ถูกขับไล่ออกไปจงขับมันออกไปเหมือนขี้ผึ้งละลายต่อหน้าไฟฉันใดคนชั่วก็พินาศต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า

การกดขี่ สามารถนิยามได้ว่าเป็นการใช้กำลังกับความต้องการของผู้อื่น มารเป็นหัวหน้าผู้กดขี่ของมนุษยชาติ คนบาปทุกคนอยู่ภายใต้การกดขี่ของมารเช่นเดียวกันคริสเตียนจำนวนมากก็อยู่ภายใต้การกดขี่ของมารเช่นกัน แต่วันนี้เราได้รวบรวม 40 คะแนนการอธิษฐานเพื่อต่อต้านการกดขี่ พระคัมภีร์สนับสนุนให้เราต่อต้านมารและวิธีเดียวที่จะต้านทานปีศาจคือโดยการอธิษฐาน การสวดอ้อนวอนที่ขับเคลื่อนด้วยศรัทธาจะช่วยคุณให้รอดพ้นจากการถูกกดขี่ของมาร คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนของคนชอบธรรมนั้นมีผลมากมาย คุณถูกบีบบังคับโดยมารร้ายคุกเข่าสวดอ้อนวอน อย่าปล่อยให้ปีศาจผลักคุณไปรอบ ๆ ในชีวิตคุณจะต้องลุกขึ้นและต่อสู้กับค่ายของศัตรูโดยการอธิษฐาน

คำอธิษฐานนี้ชี้ให้เห็นถึงการกดขี่จะนำทางคุณในขณะที่คุณอธิษฐานทางของคุณจากผู้ถูกกดขี่ไปสู่ผู้กดขี่ พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นมากกว่าผู้พิชิตพระองค์ได้นำเราจากระดับของผู้ถูกกดขี่มาเป็นผู้กดขี่ เราต้องเข้าใจว่าเมื่อเราอธิษฐานทุกครั้งที่มีมารในชีวิตของเรามักจะอ่อนแอลง ฉันไม่รู้ว่าส่วนไหนในชีวิตของคุณต้องการสัมผัสจากพระเจ้าฉันขอแนะนำให้คุณอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ด้วยสุดใจของคุณและคาดหวังปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณวันนี้


หนังสือเล่มใหม่โดยบาทหลวงอิเคชุกวู 
มีจำหน่ายแล้วที่ amazon

40 คะแนนอธิษฐานเพื่อต่อต้านการกดขี่

1. ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์และช่วยข้าด้วยพลังที่แข็งแกร่งเกินไปสำหรับข้าในนามของพระเยซู

2. ท่านลอร์ดหักกระดูกด้านหลังของผู้กดขี่ทุกคนในชีวิตของฉัน

3. ฉันทิ้งภาระความกังวลทุกอย่างในชีวิตในนามของพระเยซู

4. ฉันปฏิเสธที่จะเข้าไปยุ่งกับเพื่อนชั่วร้ายในนามของพระเยซู

5. ฉันเป็นอัมพาตมือชั่วร้ายขโมยพรของฉันในนามของพระเยซู

6. ฉันถอนคำตัดสินของซาตานทุกตัวออกจากความทรงจำของผู้ส่งข่าวชั่วในนามของพระเยซู

7. ข้า แต่พระเจ้าก็เพียงพอแล้ว ขอให้ความทุกข์ใจทุกอย่างในชีวิตของฉันดับไปด้วยพระนามของพระเยซู

8. ขอให้ศาลเจ้าที่ชั่วร้ายที่ทำงานเพื่อต่อต้านข้ารับไฟของพระเจ้าในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู

9. ข้า แต่พระเจ้าขอให้ฉันได้ปาฏิหาริย์ที่จะทำให้ผู้กดขี่ข่มเหงข้าทุกคนในนามของพระเยซู

10. ฉันทิ้งถนนทุกเส้นที่ซ่อนความก้าวหน้าของฉันในนามของพระเยซู

11. ให้อุณหภูมิจิตวิญญาณของฉันส่งความหวาดกลัวไปยังค่ายของศัตรูในนามของพระเยซู

12. ข้า แต่พระเจ้าขอปล่อยฉันจากทุกคำพูดที่ชั่วร้ายที่พูดกับฉันในชื่อของพระเยซู

13. ฉันปฏิเสธที่จะทำแผ่นรองเท้าแบบวิญญาณสำหรับผู้กดขี่ของฉันในนามของพระเยซู

14. ให้แต้มต่อทางวิญญาณทุกอันในการก้าวหน้าในชีวิตของฉันถูกหลอมด้วยไฟของพระเจ้าในนามของพระเยซู

15. ฉันกู้อวัยวะใด ๆ ของร่างกายของฉันที่เก็บไว้ในธนาคารของศัตรูในนามของพระเยซู

16. ข้า แต่พระเจ้าจัดโครงสร้างระบบร่างกายของฉันใหม่เพื่อปฏิเสธลูกธนูชั่วร้ายในนามของพระเยซู

17. ฉันสั่งการเติบโตที่ชั่วร้ายในชีวิตของฉันให้ออกมาพร้อมรากทั้งหมดในพระนามของพระเยซู

18. ฉันปิดบังตัวเองด้วยเลือดในนามของพระเยซู

19. ฉันปฏิเสธที่จะติดปัญหาใด ๆ ในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

20. ให้อำนาจใด ๆ ที่เก็บพรของฉันในอากาศเริ่มปล่อยให้ฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

21. ให้พลังใด ๆ ที่เก็บพรของฉันไว้ในร่างของน้ำใด ๆ เริ่มปล่อยให้ฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

22. ให้พลังใด ๆ ที่เก็บพรของฉันไว้ในวัตถุที่ไม่มีชีวิตใด ๆ เริ่มปล่อยให้ฉันตอนนี้ในนามของพระเยซู

23. ให้พลังใด ๆ ที่เก็บพรของฉันไว้ในต้นไม้ใด ๆ เริ่มที่จะปลดปล่อยพวกเขาให้ฉันในตอนนี้ในนามของพระเยซู

24. ขอพระองค์อย่าบีบบังคับผู้มีชัยชนะเหนือข้าพระองค์

25. ฉันเคลียร์สินค้าของฉันออกจากโกดังของซาตานทุกแห่งในนามของพระเยซู

26. ให้เหล่าทูตสวรรค์ที่แสดงความจำนงของฉันได้รับความช่วยเหลือจากเบื้องบนในนามของพระเยซู

27. ฉันทำให้เป็นอัมพาตของเจ้าชายแห่งอากาศซึ่งอาจพยายามหยุดคำอธิษฐานของฉันในนามของพระเยซู

28. เสียงหัวเราะของซาตานในชีวิตของฉันหันไปสู่ความเศร้าโศกในนามของพระเยซู

29. ขอให้ภูเขาแห่งการขัดขวางทุกคำอธิษฐานของฉันถูกละลายด้วยไฟศักดิ์สิทธิ์ในนามของพระเยซู

30. ให้พลังการแทนที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์แทนที่ความมืดใด ๆ ในชีวิตของฉันและแทนที่ด้วยความสว่างในชื่อของพระเยซู

31. ข้า แต่พระเจ้าฉันเปลี่ยนทุกความล้มเหลวในชีวิตของฉันให้เป็นความสำเร็จในชื่อของพระเยซู

32. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงโปรดแปรปรวนทุกความยุ่งยากในชีวิตของข้าให้สมกับชื่อของพระเยซู

33. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงเปลี่ยนทุกการปฏิเสธในชีวิตของข้าให้ยอมรับในชื่อของพระเยซู

34. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงเปลี่ยนความเจ็บปวดทุกอย่างในชีวิตของข้าให้เป็นความสุขในพระนามของพระเยซู

35. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงเปลี่ยนความยากจนในชีวิตของฉันให้เป็นพรในพระเยซู

36. ข้า แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนความผิดพลาดทุกอย่างในชีวิตของฉันให้สมบูรณ์แบบในชื่อของพระเยซู

37. ข้า แต่พระเจ้าขอทรงเปลี่ยนความเจ็บป่วยทุกอย่างในชีวิตของข้าให้มีสุขภาพดีในนามของพระเยซู

38. ฉันขอประกาศว่าฉันเหยียบย่ำงูและแมงป่องในนามของพระเยซู

39. ฉันเหยียบย่ำทุกอำนาจของศัตรูในนามของพระเยซู

40. ฉันผูกมัดและทำให้เป็นอัมพาตของวิญญาณในชีวิตของฉันในนามของพระเยซู

ขอบคุณพระเยซู

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้20 คำอธิษฐานช่วยกู้เพื่อทำลายคำสาปและคาถา
บทความต่อไป30 คะแนนการอธิษฐานสำหรับปีใหม่ 2022
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.