60 คำอธิษฐานช่วยกู้โดยใช้พระโลหิตของพระเยซู

เศคาริยาห์ 9: 11:
11 ด้วยว่าเจ้าด้วยโลหิตของพันธสัญญาของเจ้าเราได้ส่งนักโทษของเจ้าออกจากบ่อซึ่งไม่มีน้ำ

พื้นที่ พระโลหิตของพระเยซู เป็นไพ่ใบสุดท้ายของพระเจ้า ไม่มีมารใต้สวรรค์ใดสามารถต้านทานพระโลหิตของพระเยซูได้ วันนี้เรากำลังดูคำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อย 60 ครั้งโดยใช้พระโลหิตของพระเยซู พระโลหิตของพระเยซูเป็นฐานที่มั่นของเราในฐานะผู้เชื่อ ด้วยพระโลหิตของพระเยซูเราสามารถเข้าถึงมรดกที่แขวนอยู่ในพระคริสต์ได้ตลอดไป ก่อนที่เราจะเข้าสู่การสวดอ้อนวอนเพื่อการปลดปล่อยขอให้เราเห็นความสำคัญของพระโลหิตของพระเยซูในชีวิตของเรา

10 ความสำคัญของพระโลหิตของพระเยซู

1. เรารอดโดยพระโลหิตของพระเยซู เอเฟซัส 1: 7

2. เราถูกล้างด้วยโลหิตของพระเยซู ฮีบรู 9:22

3. เรามีสันติสุขกับพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซู โคโลสี 1:20

4. เราได้รับการอภัยด้วยพระโลหิตของพระเยซู ฮีบรู 9:22

5. เราได้รับการรักษาโดยโลหิตของพระเยซูเลวีนิติ 17:11

6. เราได้รับการพิสูจน์โดยพระโลหิตของพระเยซูโรม 5: 9

7. เรามีชีวิตนิรันดร์โดยพระโลหิตของพระเยซูจอห์น 6: 55-59

8. เราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยโลหิตของพระเยซู ฮีบรู 10:10

9. เราได้รับความคุ้มครองโดยพระโลหิตของพระเยซู อพยพ 12:13

10. เราถูกส่งโดยโลหิตของพระเยซู เศคาริยาห์ 9:11

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเลือดของพระเยซูสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างเวลาที่คุณมีส่วนร่วมในการอธิษฐานช่วยกู้โดยใช้พระโลหิตของพระเยซูเป็นอาวุธทางวิญญาณของคุณ ในขณะที่คุณอธิษฐานคำอธิษฐานวันนี้ฉันเห็นว่าพระเจ้าเปลี่ยนเรื่องราวของคุณและมอบประจักษ์พยานที่ไม่น่าเชื่อและเป็นไปไม่ได้ให้กับคุณในชื่อพระเยซูเอเมน

60 คำอธิษฐานช่วยกู้โดยใช้พระโลหิตของพระเยซู

1. ขอบคุณพ่อสำหรับผลประโยชน์และการจัดหาโลหิตของพระเยซู

2. ด้วยพระโลหิตของพระเยซูฉันประกาศชัยชนะเหนือบาปซาตานและตัวแทนของเขาและโลก

3. ฉันขอร้องพระโลหิตของพระเยซูในทุกปัญหาที่ดื้อรั้นในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

4. ฉันขอร้องโลหิตของพระเยซูบนร่างกายของฉัน - จากส่วนบนของศีรษะไปที่ฝ่าเท้าของฉัน

5. ฉันดื่มด่ำกับชีวิตของพระโลหิตของพระเยซู

6. ฉันทำให้เป็นอัมพาตผู้กดขี่ทุกคนที่ได้รับมอบหมายจากฉันด้วยโลหิตของพระเยซู

7. ฉันถือโลหิตของพระเยซูเป็นเกราะป้องกันพลังแห่งความมืดใด ๆ ที่ทรงตัวแล้วที่จะต่อต้านฉันในนามของพระเยซู

8. ด้วยพระโลหิตของพระเยซูฉันยืนหยัดต่อสู้กับอุปกรณ์ทุกอย่างของศัตรูในนามของพระเยซู

9. ฉันยืนหยัดอยู่กับพระวจนะของพระเจ้าและประกาศว่าฉันไม่สามารถกำจัดได้โดยพระโลหิตของพระเยซู

10. ปล่อยให้ประตูทุกบานที่ฉันเปิดให้ศัตรูถูกปิดโดยโลหิตของพระเยซูตลอดไป

11. โดยโลหิตของพระเยซูฉันได้รับการไถ่จากมือของมาร

12. ฉันเป็นอัมพาตและตัดศีรษะของผู้ที่เข้มแข็งทุกคนในชีวิตของฉันด้วยโลหิตของพระเยซู

13. หากมีสิ่งใดในตัวฉันที่ไม่ได้เป็นของพระเจ้าฉันจะล้างมันออกอย่างถาวรโดยพระโลหิตของพระเยซู

14. ปล่อยให้เลือดของไม้กางเขนยืนอยู่ระหว่างฉันและพลังความมืดใด ๆ ที่มอบหมายให้ฉัน

15. ฉันสาปแช่งทุกงานแห่งความมืดในชีวิตเพื่อทำให้รากแห้งโดยโลหิตของพระเยซู

16. ฉันพ่ายแพ้ทำให้เป็นอัมพาตและลบวิญญาณแห่งการถอดถอนโดยพระโลหิตของพระเยซู

17. ปล่อยให้พลังของโลหิตของพระเยซูถูกปลดปล่อยในนามของฉันและปล่อยให้มันพูดกับทุกสถานการณ์ที่ตายในชีวิตของฉัน

18. ปล่อยให้พลังของโลหิตของพระเยซูถูกปลดปล่อยในนามของฉันและปล่อยให้มันพูดกับภูเขาที่ไม่อาจต้านทานได้ในชีวิตของฉัน

19. ในนามของพระเยซูฉันขอร้องโลหิตของพระเยซูให้สมาชิกครอบครัวทั้งหมดของฉันในชื่อของพระเยซู

20. ในนามของพระเยซูฉันใช้โลหิตของพระเยซูกับบ้านของฉัน

21. ในนามของพระเยซูฉันดื่มด่ำกับธุรกิจ / อาชีพในสายเลือดของพระเยซู

22. ในนามของพระเยซูฉันใช้โลหิตของพระเยซู บ้านของฉันไม่มีพื้นที่สำหรับกิจกรรมปีศาจในชื่อของพระเยซู

23. ฉันวาดวงกลมของพระโลหิตรอบตัวฉัน

24. ฉันวาดเส้นโลหิตรอบ ๆ บ้านของฉัน

25. ฉันชนะคุณด้วยเลือดแห่งพระเมษโปดกซาตาน

26. คุณไม่สามารถทำให้ฉันเจ็บได้เพราะฉันได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระเมษโปดก

27. ให้พระโลหิตของพระเยซูสับสนในค่ายศัตรูของฉันในชื่อของพระเยซู

28. ให้พระโลหิตของพระเยซูทำลายสิ่งชั่วร้ายในชีวิตของฉัน

29. ปล่อยให้เลือดของพระเยซูพูดถึงการสูญเสียทุกอย่างในชีวิตของฉัน

30. ให้พระโลหิตของพระเยซูพูดสันติสุขกับชีวิตแต่งงานที่แตกสลาย

31. ด้วยพระโลหิตของพระเยซูฉันบดขยี้ศีรษะของปีศาจทุกตัวในเส้นทางของฉันในชื่อของพระเยซู

32. ให้พระโลหิตของพระเยซูพูดถึงชัยชนะและความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตของฉัน

33. ฉันประพรมโลหิตของพระเยซูในสมบัติทั้งหมดของฉัน

34. ปล่อยให้โลหิตของพระเยซูทำให้เวทมนตร์และความลุ่มหลงที่ใช้กับฉันหมดลง

35. พลังอำนาจอันชั่วร้ายของคุณฉันได้กระจายคุณโดยอำนาจของพระโลหิตของพระเยซู

36. ฉันทำให้พลังชั่วร้ายทุกอย่างที่ต่อสู้กับฉันไร้อำนาจโดยพระโลหิตของพระเยซู

37. ฉันถือเลือดกับคุณซาตานและประกาศว่าคุณพ่ายแพ้

38. ให้พระโลหิตของพระเยซูกำจัดความชั่วร้ายในชีวิตของฉัน

39. ขอให้พระโลหิตของพระเยซูนำมาซึ่งความชั่วร้ายในชีวิตของฉัน

40. ฉันปรนนิบัติความตายแก่ศัตรูแห่งความก้าวหน้าในชีวิตโดยพระโลหิตของพระเยซู

41. ฉันผูกมัดพลังของปัญหาใด ๆ โดยพระโลหิตของพระเยซู

42. ฉันสร้างอาณาเขตกับคุณมารโดยโลหิตของพระเยซู

43. ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อสู้กับวิญญาณชั่วที่ทำงานต่อต้านฉัน

44. ฉันขอร้องพระโลหิตของพระเยซูต่อคุณวิญญาณของคุณในรายการชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

45. ฉันขอประกาศว่าฉันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยโลหิตของพระเยซู

46. ​​ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อต้านวิญญาณแห่งความเมื่อยล้าในทุกด้านของชีวิต

47. ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อสู้กับปาฏิหาริย์ของฉัน

48. ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อต้านความล้มเหลวที่ระดับความสำเร็จ

49. ฉันขอร้องโลหิตของพระเยซูจากการขาดผู้ช่วยเหลือที่ดี

50. ฉันขอร้องโลหิตของพระเยซูจากความพยายามที่ไร้ผลในชีวิตของฉัน

51. ฉันขอร้องโลหิตของพระเยซูจากการครอบครองตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง

52. ฉันขอร้องพระโลหิตของพระเยซูต่อทุกความล่าช้าและปฏิเสธการเลื่อนตำแหน่ง

53. ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อต้านบัญชีที่ตายแล้ว

54. ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อสู้กับการเบี่ยงเบนความชั่ว

55. ฉันขอร้องโลหิตของพระเยซูจากผลประโยชน์จากต่างประเทศที่หายไป

56. ฉันขอร้องโลหิตของพระเยซูจากคำพยากรณ์ของซาตาน

57. ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อต้านการเจิมเจิม

58. ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อต้านความอดอยากเพื่อผลกำไร

59. ฉันขอร้องให้โลหิตของพระเยซูต่อต้านการเคลื่อนไหวที่ช้าและความก้าวหน้าในชีวิตและโชคชะตาของฉัน

60. ขอบคุณพ่อที่ตอบคำอธิษฐานของฉัน

11 ความคิดเห็น

 1. ขอบคุณสำหรับจุดอธิษฐานและคำสอนเรื่องสงครามที่มีประสิทธิภาพ กรุณาส่งคำอธิษฐานเฉพาะเจาะจงกับตัวแทนในโบสถ์ที่ถือมันไว้จากการก้าวไปข้างหน้า เรามีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรสองครั้งภายในสามเดือน

  • ฉันได้รับพรและส่งมอบโดยผู้เล่นช่วยกู้ที่ฉันเข้าร่วมในวันนี้ ขอพระเจ้าอวยพรคุณศิษยาภิบาล

 2. ขอบคุณสำหรับคำอธิษฐานที่ทรงพลังเหล่านี้ฉันเห็นว่าชีวิตฉันเปลี่ยนไป

 3. สวัสดีท่านอาจารย์ Ikechukwu
  ในขณะที่ค้นคว้าเกี่ยวกับโลหิตของพระเยซูฉันมาที่ 60 คะแนนการอธิษฐานของคุณฉันคัดลอกและวางในการนำเสนอ SlideShare เพื่อใช้ในวันพรุ่งนี้ในกลุ่มของฉัน ฉันแนะนำหนังสือของคุณแล้ว
  ฉันภาวนาว่าพระเจ้ายังคงอวยพรคุณและเพิ่มพูนการเจิมและการปฏิบัติศาสนกิจของคุณและให้คุณเป็นพรแก่ผู้คนมากมายทั่วโลก

  Marco Lafebre
  เรียนรู้ที่จะเผยพระวจนะ

 4. ศิษยาภิบาลยิ่งใหญ่ในพระโลหิตของพระเยซู ผู้ทรงฤทธานุภาพ พระยาห์เวห์ทรงอวยพรคุณและครอบครัวมากยิ่งขึ้น อาเมน

 5. จุดอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังฉันถูกส่งมาโดยโลหิตของพระเยซู พระเจ้าอวยพรคุณแม่ทัพของพระเจ้า

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.