แผนการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันสำหรับวันที่ 14 พฤศจิกายน 2018

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของเราในวันนี้มาจากหนังสือเอสเธอร์ 9: 1-32 และเอสเธอร์ 10: 1-3 อ่านและรับพร

เอสเธอร์ 9: 1-32:

1 ในเดือนที่สิบสองคือเดือนอาดาร์ในวันที่สิบสามของวันเดียวกันเมื่อพระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์เข้ามาใกล้เพื่อที่จะถูกประหารในวันที่ศัตรูของชาวยิวหวังที่จะมีอำนาจ เหนือพวกเขา (ถึงแม้จะตรงกันข้าม แต่พวกยิวได้ปกครองพวกที่เกลียดชังพวกเขาเหล่านั้น) 2 พวกยิวรวมตัวกันในเมืองของพวกเขาทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหสุเอรัสเพื่อจับมือพวกที่แสวงหา เจ็บ: และไม่มีใครสามารถต้านทานพวกเขา; สำหรับความกลัวของพวกเขาตกอยู่กับทุกคน 3 และเจ้าหน้าที่ทั้งปวงของมณฑลผู้บัญชาการทหารและเจ้าหน้าที่ของกษัตริย์ก็ช่วยพวกยิวด้วย เพราะความกลัวโมรเดคัยก็ตกอยู่กับพวกเขา 4 เพราะโมรเดคัยนั้นยิ่งใหญ่ในราชวงศ์ของกษัตริย์และชื่อเสียงของเขาก็ออกไปทั่วทุกมณฑลเพราะคนนี้โมรเดคัยก็ทวีมากขึ้นเรื่อย ๆ 5 ดังนั้นพวกยิวจึงประหารศัตรูทั้งหมดของพวกเขาด้วยคมดาบการสังหารและการทำลายล้างและทำตามที่พวกเขาต้องการสำหรับผู้ที่เกลียดชังพวกเขา 6 ในสุสาปราสาทชาวยิวสังหารและทำลายคนห้าร้อยคน 7 Parshandatha และ Dalphon และ Aspatha, 8 และ Poratha, Adalia และ Aridatha, 9 และ Parmashta, Arisai, Arisai, Aridai และ Vajezatha, 10 บุตรชายทั้งสิบของฮามานบุตรชายของฮามาเมดาธาเป็นศัตรูของพวกยิว ฆ่าพวกเขา; แต่ของที่ริบมาได้นั้นเขาทั้งหลายไม่ได้ถือไว้ 11 ในวันนั้นจำนวนคนที่ถูกฆ่าในสุสาปราสาทต้องนำหน้ากษัตริย์ 12 กษัตริย์ตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่า "พวกยิวได้สังหารและทำลายล้างแค้นห้าร้อยคนในสุสาปราสาทและบุตรชายทั้งสิบของฮามาน พวกเขาทำอะไรในจังหวัดที่เหลือของกษัตริย์? ตอนนี้คำร้องของคุณคืออะไร? และสิ่งนั้นจะได้รับจากท่าน: หรือสิ่งที่ท่านขอเพิ่มเติม และจะต้องทำ 13 แล้วเอสเธอร์กล่าวว่า "ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ขออนุญาตแก่พวกยิวที่อยู่ในสุสาให้กระทำในวันพรุ่งนี้ตามพระบัญชาของวันนี้และให้บุตรชายทั้งสิบของฮามานถูกแขวนบนตะแลงแกง" 14 และกษัตริย์ก็รับสั่งให้ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จและมีพระราชกฤษฎีกามอบที่สุสา และเขาได้แขวนบุตรชายทั้งสิบของฮามานไว้ 15 เพราะพวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่สิบสี่เดือนอาดาร์ด้วยและสังหารสามร้อยคนที่สุสา แต่เขามิได้วางมือบนเหยื่อ 16 แต่พวกยิวอื่น ๆ ที่อยู่ในมณฑลของกษัตริย์ก็ชุมนุมกันและยืนขึ้นเพื่อชีวิตของเขาและได้พักจากศัตรูของเขาและสังหารศัตรูของเขาเสียเจ็ดหมื่นห้าพันคน แต่เขาไม่วางมือบนเหยื่อ 17 วันที่สิบสามของเดือนอาดาร์ และในวันที่สิบสี่ของวันเดียวกันเขาก็พักอยู่และทำให้เป็นวันกินเลี้ยงและยินดี 18 แต่พวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่สิบสาม และในวันที่สิบสี่ และในวันที่สิบห้าของวันเดียวกันก็หยุดพักและทำให้เป็นวันแห่งการเลี้ยงและยินดี 19 ดังนั้นพวกยิวในหมู่บ้านที่อยู่ในหัวเมืองที่ไม่มีกำแพงทำวันที่สิบสี่ของเดือนอาดาร์เป็นวันแห่งความยินดีและเทศกาลเลี้ยงและเป็นวันที่ดีและส่งให้แก่กัน 20 โมรเดคัยก็เขียนสิ่งเหล่านี้และส่งจดหมายไปถึงพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ในทุกมณฑลของกษัตริย์อาหสุเอรัสทั้งใกล้และไกล 21 เพื่อเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในพวกเขาเพื่อเขาจะได้รักษาวันที่สิบสี่เดือนอาดาร์ วันที่สิบห้าของปีเดียวกัน 22 ทุกปีเมื่อวันที่พวกยิวพักจากศัตรูและเดือนที่หันมาหาพวกเขาจากความเศร้าโศกไปสู่ความสุขและจากการไว้ทุกข์เป็นวันที่ดีเพื่อพวกเขาจะได้ฉลองวันเลี้ยง และความสุขและการส่งส่วนหนึ่งไปยังอีกและของขวัญให้กับคนยากจน 23 ชาวยิวรับหน้าที่ทำตามที่พวกเขาได้เริ่มและตามที่โมรเดคัยเขียนถึงพวกเขา 24 เพราะฮามานบุตรชายของฮัมเมดาธาอากักศัตรูของพวกยิวทั้งปวงจึงคิดแผนการต่อต้านพวกยิวเพื่อทำลายพวกเขาและได้โยนปูนั่นคือลอตเพื่อเผาผลาญและทำลายพวกเขา 25 แต่เมื่อเอสเธอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์พระองค์ทรงบัญชาด้วยอักษรว่าอุปกรณ์ชั่วของเขาซึ่งเขาคิดกับพวกยิวจะกลับมาบนหัวของเขาเองและเขาและบุตรชายของเขาจะถูกแขวนคอบนตะแลงแกง 26 ดังนั้นพวกเขาจึงเรียกวันนี้ว่า Purim ตามชื่อของ Pur ดังนั้นสำหรับคำทั้งหมดของจดหมายนี้และสิ่งที่พวกเขาได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้และที่มาถึงพวกเขา 27 ชาวยิวออกบวชและเอาพวกเขาและเมื่อเมล็ดของพวกเขาและกับทุกคนที่รวมตัวกันเพื่อ พวกเขาเพื่อไม่ให้ล้มเหลวเพื่อพวกเขาจะรักษาสองวันนี้ตามการเขียนของพวกเขาและตามเวลาที่พวกเขากำหนดทุกปี 28 และให้ระลึกถึงวันเวลาเหล่านี้ตลอดทุกชั่วอายุทุกครอบครัวทุกมณฑลและทุกเมือง และว่าวันเหล่านี้ของปูริมไม่ควรพลาดจากท่ามกลางพวกยิวและความทรงจำของพวกเขาก็พินาศไปจากเชื้อสายของพวกเขา 29 จากนั้นพระราชินีเอสเธอร์บุตรสาวของอาบีฮาอิลและโมรเดคัยคนยิวได้เขียนไว้ด้วยสิทธิอำนาจทุกอย่างเพื่อยืนยันจดหมายฉบับที่สองของปูริม 30 และพระองค์ทรงส่งจดหมายไปถึงพวกยิวทั้งปวงถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมณฑลแห่งอาณาจักรอาหสุเอรัสพร้อมด้วยสันติสุขและความจริง 31 เพื่อยืนยันวันเวลาแห่งปูริมตามเวลาที่กำหนดไว้ตามที่โมรเดคัยคนยิวและเอสเธอร์ สมเด็จพระราชินีทรงสั่งสอนพวกเขาและเมื่อพวกเขาได้กำหนดไว้เพื่อตนเองและเพื่อเชื้อสายของพวกเขาเรื่องของการถือศีลอดและเสียงร้องของพวกเขา

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

เอสเธอร์ 10: 1-3:


1 กษัตริย์อาหสุเอรัสพระราชทานส่วยให้บนแผ่นดินและบนเกาะแห่งทะเล 2 การกระทำทั้งปวงของฤทธิ์เดชและฤทธิ์เดชของเขาและการประกาศความยิ่งใหญ่ของโมรเดคัยซึ่งกษัตริย์ทรงกระทำให้เขาก้าวหน้านั้นไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์มีเดียและเปอร์เซียหรือ 3 เพราะโมรเดคัยคนยิวนั้นอยู่ถัดจากกษัตริย์อาหสุเอรัสและยิ่งใหญ่ในหมู่พวกยิวและยอมรับพี่น้องของเขาเป็นอันมากแสวงหาความมั่งคั่งของชนชาติของเขาและพูดสันติสุขกับเชื้อสายของเขาทั้งหมด

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.