แผนการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันสำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน 2018

0
3860

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของเราในวันนี้มาจากหนังสือเอสเธอร์ 5: 1-14 และเอสเธอร์ 6: 1-14 อ่านและรับพร

เอสเธอร์ 5: 1-14:

1 อยู่มาในวันที่สามเอสเธอร์สวมเสื้อคลุมของเธอและยืนอยู่ในลานชั้นในของสำนักพระราชวังตรงข้ามพระราชวังของกษัตริย์และกษัตริย์ประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ในสำนักพระราชวัง ตรงข้ามประตูบ้าน เมื่อกษัตริย์ทรงเห็นพระราชินีเอสเธอร์ยืนในราชสำนักพระนางก็ทรงได้รับความโปรดปรานในสายตาของพระองค์และกษัตริย์ก็ทรงนำคทาทองคำอันงดงามที่อยู่ในพระวิหารของพระนางเอสเธอร์ เอสเธอร์จึงเข้ามาใกล้และแตะต้องส่วนบนของคทา 2 แล้วกษัตริย์ตรัสกับเธอว่า "เจ้าราชินีเอสเธอร์เรื่องอะไรกัน และคำขอของเจ้าคืออะไร? มันจะมอบให้แก่เจ้าจนถึงครึ่งราชอาณาจักร 3 และเอสเธอร์ตอบว่า "ถ้าดูดีต่อกษัตริย์ก็ขอกษัตริย์และฮามานมาที่งานเลี้ยงในวันนี้ซึ่งข้าได้เตรียมไว้สำหรับเขา" 4 แล้วกษัตริย์ตรัสว่า "จงให้ฮามานรีบร้อนเพื่อเขาจะได้กระทำตามที่เอสเธอร์กล่าว" กษัตริย์และฮามานจึงไปที่งานเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงเตรียมไว้ 5 และกษัตริย์ตรัสกับเอสเธอร์ในการเลี้ยงเหล้าองุ่นว่า และจะทรงประทานแก่เจ้า: แล้วเจ้าจะขออะไรจาก แม้ถึงครึ่งราชอาณาจักรของเราก็จะสำเร็จ 6 เอสเธอร์จึงตอบว่า "คำร้องขอของข้าและคำขอของข้าคือ 7 ถ้าฉันได้รับความโปรดปรานในสายตาของกษัตริย์และถ้าเป็นที่พอพระทัยที่จะให้การร้องของฉันและทำตามคำขอของฉันให้กษัตริย์และฮามานมางานเลี้ยงที่ฉันจะเตรียมไว้สำหรับพวกเขาและฉันจะทำ พรุ่งนี้ก็ดังที่กษัตริย์ตรัส 8 ในวันนั้นฮามานก็ออกไปด้วยความยินดีและด้วยใจยินดี แต่เมื่อฮามานเห็นโมรเดคัยที่ประตูของกษัตริย์เขาไม่ยืนขึ้นหรือขยับเข้าหาเขาเขาก็เต็มไปด้วยความขุ่นเคืองต่อโมรเดคัย 9 อย่างไรก็ตามฮามานก็ห้ามตัวเองและเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ใช้ให้ไปเชิญเพื่อน ๆ ของเขาและเศเรชภรรยาของเขา 10 และฮามานเล่าถึงสง่าราศีแห่งความมั่งคั่งและลูกหลานของเขาและทุกสิ่งที่กษัตริย์ทรงเลื่อนยศและสิ่งที่กษัตริย์ทรงเลื่อนเขาขึ้นเหนือเจ้านายและข้าราชการของกษัตริย์ 11 ฮามานยังกล่าวอีกว่าใช่แล้วพระราชินีเอสเธอร์ก็ไม่ยอมให้ใครเข้าไปกับกษัตริย์ในการเลี้ยงซึ่งพระนางทรงจัดเตรียมไว้นอกจากข้าพระองค์ และพรุ่งนี้ฉันขอเชิญเธอกับกษัตริย์ด้วย 12 ถึงกระนั้นสิ่งทั้งหมดนี้ก็ไม่อำนวยประโยชน์แก่ฉันตราบใดที่ฉันเห็นโมรเดคัยคนยิวนั่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์ 13 เศเรชภรรยาของเขาและเพื่อนทั้งสิ้นของเขาจึงพูดกับเขาว่า "ขอให้ตะแลงแกงสูงห้าสิบศอกและพรุ่งนี้จงพูดกับกษัตริย์ว่าโมรเดคัยจะถูกแขวนไว้ที่นั่นแล้วเจ้าจะไปรื่นเริงกับพระราชา" ฮามานก็พอใจ และเขาก็ทำตะแลงแกง

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

เอสเธอร์ 6: 1-14:

1 ในคืนวันนั้นกษัตริย์บรรทมไม่หลับและพระองค์ทรงบัญชาให้นำหนังสือบันทึกเหตุที่น่าจดจำคือพระราชพงศาวดารมา และพวกเขาก็ถูกอ่านต่อพระพักตร์กษัตริย์ 2 มีคำเขียนไว้ว่าโมรเดคัยบอกเรื่องบิ ธ ธานาและเทเรชซึ่งเป็นสองคนในห้องโถงของกษัตริย์ผู้เฝ้าประตูซึ่งพยายามจะจับกษัตริย์อาหสุเอรัสนั้นมา 3 และกษัตริย์ตรัสว่า "โมรเดคัยก็ให้เกียรติและศักดิ์ศรีอย่างนี้เพราะเรื่องนี้" ข้าราชการของกษัตริย์ผู้ปรนนิบัติพระองค์ทูลว่า "ข้าพระองค์ไม่ทำสิ่งใดให้สำเร็จเลย" 4 และกษัตริย์ตรัสว่า "ใครอยู่ในราชสำนัก" ฮามานก็เข้ามาในลานด้านนอกของพระราชวังเพื่อทูลกษัตริย์ที่จะแขวนโมรเดคัยไว้ที่ตะแลงแกงซึ่งเขาเตรียมไว้สำหรับเขา 5 ข้าราชการของกษัตริย์จึงทูลพระองค์ว่า "ดูเถิดฮามานยังยืนอยู่ในบริเวณลาน" กษัตริย์จึงรับสั่งว่า "ให้เขาเข้ามา" 6 ฮามานก็เข้ามาและกษัตริย์ตรัสกับท่านว่า "ผู้ใดที่กษัตริย์พอพระทัยจะได้รับเกียรติต้องทำอะไร บัดนี้ฮามานนึกในใจของเขากษัตริย์จะพึงพอใจกับใครมากกว่าใครเล่า 7 และฮามานตอบกษัตริย์ว่า "เพราะคนที่กษัตริย์พอพระทัยจะให้เกียรติ 8 ขอให้นำเครื่องนุ่งห่มซึ่งกษัตริย์ใช้สวมใส่และม้าซึ่งกษัตริย์ทรงสวมอยู่และมงกุฎซึ่งสวมบนพระเศียรของพระองค์" 9: 10 และให้ส่งเครื่องแต่งกายและม้านี้ไปให้มือของเจ้านายผู้มีเกียรติที่สุดคนหนึ่งของกษัตริย์เพื่อพวกเขาจะได้จัดทัพชายผู้ซึ่งกษัตริย์ทรงปีติยินดีให้เป็นเกียรติและนำเขาขึ้นขี่ม้าไปตามถนนในเมือง ต่อหน้าเขาสิ่งนั้นจะกระทำแก่คนที่กษัตริย์พอพระทัยจะได้รับเกียรติ 11 แล้วกษัตริย์ตรัสกับฮามานว่า "จงรีบไปเถิดเอาเสื้อและม้าตามที่เจ้าพูดแล้วทำอย่างนั้นกับโมรเดคัยคนยิวที่นั่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์อย่าให้สิ่งใดขาดไปเลย 12 แล้วฮามานก็นำเครื่องแต่งกายและม้าและชุดโมรเดคัยแล้วนำเขาขี่ม้าไปตามถนนในเมืองและประกาศต่อหน้าเขาเขาจะต้องกระทำแก่ผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะได้รับเกียรติ 13 โมรเดคัยก็กลับมาที่ประตูของกษัตริย์อีก แต่ฮามานรีบกลับบ้านไปไว้ทุกข์และเอาศีรษะคลุมไว้ 14 ฮามานจึงบอกเศเรชภรรยาของเขาและเพื่อน ๆ ทุกคนที่เกิดขึ้นกับเขา พวกนักปราชญ์ของเขาและเศเรชภรรยาของเขาจึงพูดกับเขาว่า "ถ้าโมรเดคัยเป็นเชื้อสายของพวกยิวก่อนที่เจ้าจะล้มลงต่อหน้าเจ้าจะไม่ชนะเขา แต่จะล้มลงต่อหน้าเขาอย่างแน่นอน" XNUMX ขณะที่เขากำลังพูดกับเขาอยู่นั้นมหาดเล็กของกษัตริย์ก็มาถึงและรีบนำฮามานไปยังงานเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงเตรียมไว้

 

 


ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.