แผนการอ่านพระคัมภีร์ทุกวันสำหรับวันที่ 10 พฤศจิกายน 2018

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของเราในวันนี้มาจากหนังสือเอสเธอร์ 2: 19-23 และเอสเธอร์ 3: 1-15 อ่านและรับพร

เอสเธอร์ 2: 19-23:

19 และเมื่อหญิงพรหมจารีได้ประชุมกันครั้งที่สองโมรเดคัยก็นั่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์ 20 เอสเธอร์ยังไม่ได้แสดงความเป็นญาติและคนของเธอ ตามที่โมรเดคัยสั่งเรื่องเธอเพราะเอสเธอร์บัญชาของโมรเดคัยอย่างกับเมื่อเธอถูกเลี้ยงขึ้นมาพร้อมกับเขา 21 ในวันเหล่านั้นเมื่อโมรเดคัยนั่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์บิกธานและเทเรชสองคนของกษัตริย์ที่เฝ้าประตูนั้นก็เป็นพวกโกรธแค้นและพยายามจับกษัตริย์อาหสุเอรัส 22 แล้วโมรเดคัยก็ทราบเรื่องนี้จึงเล่าเรื่องนี้ต่อพระราชินีเอสเธอร์ และเอสเธอร์รับรองกษัตริย์ในนามของโมรเดคัย 23 และเมื่อมีการสอบสวนเรื่องนี้ก็พบว่า เพราะฉะนั้นเขาทั้งสองก็ถูกแขวนไว้ที่ต้นไม้และมีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารต่อพระพักตร์กษัตริย์

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

เอสเธอร์ 3: 1-15:


 

1 ภายหลังกษัตริย์อาหสุเอรัสพระราชทานสิ่งเหล่านี้กับฮามานบุตรชายของฮัมเมดาธาคนอากักและทรงยกเขาขึ้นและทรงประทับเหนือเจ้านายทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ 2 และข้าราชการทั้งสิ้นของกษัตริย์ซึ่งอยู่ที่ประตูเมืองก็คำนับและเคารพฮามานเพราะกษัตริย์ทรงบัญชาให้ทำเช่นนั้น แต่โมรเดคัยมิได้กราบไหว้และก็ไม่เคารพนับถือ 3 ดังนั้นข้าราชการของกษัตริย์ซึ่งอยู่ที่ประตูของกษัตริย์จึงพูดกับโมรเดคัยว่า "ทำไมท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของกษัตริย์" 4 ต่อมาเมื่อเขาทั้งหลายพูดกับเขาทุกวันและเขาไม่ยอมฟังเขาจึงบอกฮามานเพื่อดูว่าเรื่องของโมรเดคัยจะอยู่หรือไม่เพราะเขาบอกพวกเขาว่าเป็นยิว 5 และเมื่อฮามานเห็นว่าโมรเดคัยมิได้กราบไหว้และไม่เคารพพระองค์ฮามานก็โกรธยิ่งนัก 6 และเขาคิดว่าจะดูถูกเหยียดหยามโมรเดคัยคนเดียว เพราะเขาได้บอกเขาถึงคนของโมรเดคัยดังนั้นฮามานจึงพยายามทำลายพวกยิวทั้งปวงที่อยู่ทั่วราชอาณาจักรของอาหสุเอรัสทั้งประชาชนชาวโมรเดคัย 7 ในเดือนแรกนั่นคือเดือนนิสันในปีที่สิบสองของกษัตริย์อาหสุเอรัสพวกเขาโยนปุระนั่นคือลอตก่อนฮามานทุกวันและจากเดือนหนึ่งถึงเดือนที่สิบสอง คือเดือน Adar 8 ฮามานจึงทูลกษัตริย์อาหสุเอรัสว่า "มีชนชาติหนึ่งกระจัดกระจายไปทั่วและกระจายอยู่ท่ามกลางประชาชนทั่วทุกมณฑลในราชอาณาจักรของเจ้า และกฎหมายของพวกเขานั้นมีความหลากหลายจากทุกคน อย่าถือพระราชบัญญัติของกษัตริย์ไว้ดังนั้นจึงไม่เป็นประโยชน์แก่กษัตริย์ที่จะต้องทนทุกข์ทรมาน 9 ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ขอให้บันทึกไว้เพื่อเขาจะถูกทำลายและเราจะจ่ายเงินหนึ่งหมื่นตะลันต์ให้แก่มือของผู้มีหน้าที่ในการทำธุรกิจเพื่อนำไปไว้ในคลังของกษัตริย์ 10 กษัตริย์ทรงหยิบแหวนจากมือของเขามอบให้ฮามานบุตรชายฮัมเมดาธาคนอากักศัตรูของพวกยิว 11 กษัตริย์จึงรับสั่งกับฮามานว่า "เรามอบเงินแก่เจ้าประชาชนก็เพื่อทำสิ่งเหล่านั้นตามที่เห็นสมควร" 12 แล้วพวกธรรมาจารย์ก็เรียกกษัตริย์ในวันที่สิบสามเดือนที่หนึ่งและมีบันทึกไว้ตามที่ฮามานได้บัญชาแก่นายทหารชั้นสูงของกษัตริย์และผู้ว่าราชการมณฑลทุกมณฑลและผู้ปกครองของประชาชนทุกคนของ ทุกจังหวัดตามที่เขียนไว้และทุก ๆ คนตามภาษาของพวกเขา ในพระนามของกษัตริย์อาหสุเอรัสมีเขียนไว้และผนึกไว้ด้วยวงแหวนของกษัตริย์ 13 มีการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ไปทั่วทุกจังหวัดของกษัตริย์เพื่อทำลายฆ่าและทำให้ชาวยิวทั้งปวงทั้งเด็กและผู้ใหญ่เด็กเล็กและผู้หญิงในวันเดียวถึงวันที่สิบสามของวันสิ้นโลก เดือนที่สิบสองซึ่งเป็นเดือนอาดาร์และนำของที่ริบได้มาเป็นเหยื่อ 14 สำเนาของข้อเขียนสำหรับบัญญัติที่จะมอบในทุกจังหวัดเผยแพร่แก่ทุกคนเพื่อพวกเขาจะพร้อมต่อวันนั้น 15 เสาก็ออกไปและถูกรีบไปโดยพระบัญชาของกษัตริย์และมีพระราชกฤษฎีกาประกาศไว้ในสุสาปราสาท

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.