การอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน 29 ตุลาคม 2018

0
4261

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของเราคือการอ่านจาก 2 พงศาวดาร 21: 1-20 และ 2 พงศาวดาร 22: 1-9 อ่านและได้รับพร

อ่านพระคัมภีร์ทุกวันวันนี้

2 พงศาวดาร 21: 1-20:

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

1 เยโฮชาฟัทก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์และเขาก็ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด และเยโฮรัมโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์ 2 และเขามีพี่น้องบุตรชายของเยโฮชาฟัทอาซาริยาห์เยฮีเอลเศคาริยาห์อาซาริยาห์มิคาเอลและเชฟาทิยาห์ทั้งหมดนี้เป็นบุตรของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งอิสราเอล 3 และบิดาของเขามอบเงินอันยิ่งใหญ่ทองคำและของมีค่ามากมายพร้อมกับหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์ แต่ราชอาณาจักรนั้นมอบให้เยโฮรัม เพราะเขาเป็นลูกคนหัวปี 4 เมื่อเยโฮรัมได้ลุกขึ้นไปยังราชอาณาจักรของราชบิดาของพระองค์พระองค์ก็เสริมกำลังตนเองและสังหารพี่น้องทั้งสิ้นของพระองค์ด้วยดาบและบรรดาเจ้านายของอิสราเอลก็มีความหลากหลาย 5 เมื่อเยโฮรัมเริ่มครอบครองมีพระชนมายุสามสิบสองพรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มแปดปี 6 และพระองค์ทรงดำเนินในทางของกษัตริย์แห่งอิสราเอลเช่นเดียวกับราชวงศ์ของอาหับเพราะพระองค์ทรงมีธิดาของอาหับเป็นภรรยาและพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า 7 อย่างไรก็ตามองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทำลายบ้านของดาวิดเพราะพันธสัญญาที่ทำกับดาวิดและตามที่สัญญาไว้ว่าจะให้แสงสว่างแก่เขาและบุตรของเขาตลอดไป 8 ในสมัยของเขาคนเอโดมนั้นได้กบฏออกห่างจากการปกครองของยูดาห์และตั้งให้เป็นกษัตริย์ 9 แล้วเยโฮรัมก็ออกไปพร้อมกับเจ้านายและรถรบทั้งสิ้นของพระองค์และพระองค์ก็ทรงลุกขึ้นในตอนกลางคืนทรงประหารคนเอโดมซึ่งล้อมเขาไว้และผู้บัญชาการรถรบ 10 ดังนั้นคนเอโดมจึงกบฏจากมือของยูดาห์จนทุกวันนี้ ในเวลาเดียวกันลิบนาห์ก็กบฏออกจากมือของเขาด้วย เพราะเขาได้ละทิ้งพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา 11 ยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ยังทรงสร้างปูชนียสถานสูงในภูเขาแห่งยูดาห์และทรงให้ชาวเยรูซาเล็มทำการล่วงประเวณี 12 มีผู้เขียนจดหมายมาจากเอลียาห์ผู้เผยพระวจนะว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของดาวิดบิดาของเจ้าตรัสดังนี้ว่าเพราะเจ้ามิได้เดินในทางของเยโฮชาฟัทราชบิดาของเจ้าหรือในทางของกษัตริย์อาสาแห่งยูดาห์ 13" จงดำเนินในทางของกษัตริย์แห่งอิสราเอลและกระทำให้ยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มได้เล่นชู้อย่างกับการเล่นชู้ของพระนิเวศแห่งอาหับและได้สังหารพี่น้องของเจ้าเสียมากกว่าวงศ์วานบิดาของเจ้า ท่านเอง: 14 ดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้า + จะทรงเฆี่ยนตีชนชาติของท่านและลูกหลานของท่านและภรรยาของท่านและสิ่งของทั้งปวงของท่านด้วยโรคร้าย 15 และเจ้าจะเจ็บป่วยอย่างหนักด้วยโรคลำไส้ของเจ้าจนกว่าลำไส้ของเจ้าจะร่วงลง ความเจ็บป่วยในแต่ละวัน 16 ยิ่งกว่านั้นพระเยโฮวาห์ทรงเร้าจิตวิญญาณของฟีลิสเตียและของชาวอาระเบียซึ่งอยู่ใกล้กับชาวเอธิโอเปียต่อ 17 และพวกเขาก็ขึ้นมาในยูดาห์และมาปล้นสิ่งสารพัดที่พบในกษัตริย์ บ้านและลูกชายของเขาและภรรยาของเขา; เพื่อไม่ให้มีลูกชายเหลืออยู่เลยเว้นแต่เยโฮอาหาสลูกชายคนเล็กของเขา 18 และหลังจากทั้งหมดนี้พระเจ้าทรงประหารเขาด้วยบาดแผลของเขาด้วยโรคที่รักษาไม่หาย 19 ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปสองปีลำไส้ของเขาก็ร่วงลงเพราะความเจ็บป่วยของเขาดังนั้นเขาจึงตายด้วยโรคร้าย และประชาชนของเขาก็ไม่เผาเขาเหมือนอย่างการเผาไหม้ของบรรพบุรุษของเขา 20 เขาอายุสามสิบสองปีเมื่อเริ่มครอบครองและพระองค์ครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มแปดปีและจากไปโดยไม่ปรารถนา

2 พงศาวดาร 22: 1-9:

1 และชาวเยรูซาเล็มได้ให้อาหัสยาห์โอรสองค์สุดท้องของพระองค์เป็นกษัตริย์แทนเพราะกลุ่มคนที่มากับคนอาระเบียมาที่ค่ายก็สังหารพวกผู้ใหญ่ทั้งหมดเสีย ดังนั้นอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์จึงครอบครอง 2 เมื่ออายาซิยาห์เริ่มครอบครองมีพระชนมายุสี่สิบสองพรรษาและพระองค์ทรงครอบครองในเยรูซาเล็มหนึ่งปี มารดาของเขาชื่ออาธาลิยาห์บุตรสาวของอมรี 3 เขาก็ดำเนินตามมรรคาแห่งราชวงศ์อาหับด้วยเพราะมารดาของเขาเป็นที่ปรึกษาให้ทำชั่ว 4 ดังนั้นเขาจึงทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับบ้านของอาหับเพราะพวกเขาเป็นที่ปรึกษาของเขาหลังจากที่พ่อของเขาตายจากการทำลายล้าง 5 พระองค์ทรงดำเนินตามคำแนะนำของเขาไปด้วยและไปกับเยโฮรัมบุตรชายอาหับกษัตริย์แห่งอิสราเอลเพื่อทำสงครามกับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรียที่ราโมทกิเลอาดและคนซีเรียก็โจมตีโยรัม 6 และเขากลับมาที่ยิสเรเอลเพื่อรักษาแผลที่เขาได้รับที่รามาห์เมื่อเขาต่อสู้กับฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย อาซาริยาห์บุตรชายเยโฮรัมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ลงไปเยี่ยมเยโฮรัมบุตรชายอาหับที่ยิสเรเอลเพราะเขาป่วย 7 และการทำลายของอาหัสยาห์นั้นมาจากพระเจ้าโดยไปที่โยรัมเพราะเมื่อเขามาเขาก็ออกไปพร้อมกับเยโฮรัมกับเยฮูบุตรชายนิมซีซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า + ทรงเจิมไว้เพื่อตัดราชวงศ์อาหับ 8 ต่อมาเมื่อเยฮูทรงพิพากษาลงโทษที่ราชวงศ์อาหับและทรงพบเจ้านายแห่งยูดาห์และบรรดาบุตรชายของอาหัสยาห์ผู้ปรนนิบัติอาหัสยาห์พระองค์ก็สิ้นพระชนม์ 9 เขาจึงไปตามหาอาหัสยาห์เขาก็จับพระองค์ (เพราะเขาซ่อนตัวอยู่ในสะมาเรีย) และพาเขามาที่เยฮูเมื่อเขาฆ่าเขาเขาก็ฝังพระศพเพราะเขากล่าวว่าเขาเป็นบุตรชายของเยโฮชาฟัท แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจของเขา ดังนั้นวงศ์วานของอาหัสยาห์จึงไม่มีอำนาจที่จะรักษาอาณาจักรนั้นไว้ได้

 

 


ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.