การอ่านพระคัมภีร์ทุกวัน 26 ตุลาคม 2018

0
3876

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของเราในวันนี้มาจากหนังสือ 2 พงศาวดาร 15: 1-19 และ 2 พงศาวดาร 16: 1-14 อ่านและรับพร

การอ่านพระคัมภีร์สำหรับวันนี้

2 พงศาวดาร 15: 1-19:

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครสมาชิกวันนี้

1 และพระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาสถิตกับอาซาริยาห์บุตรชายโอเดด 2 และพระองค์ก็เสด็จออกไปพบอาสาและตรัสกับเขาว่า "จงฟังเราอาสาและยูดาห์กับเบนยามินทั้งหมด" ลอร์ดอยู่กับคุณในขณะที่คุณอยู่กับเขา; และถ้าเจ้าแสวงหาเขาเขาจะพบเจ้าได้ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งเขาเขาจะทอดทิ้งคุณ 3 อิสราเอลอยู่ปราศจากพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นเวลานานและไม่มีปุโรหิตผู้สั่งสอนและไม่มีพระราชบัญญัติ 4 แต่เมื่อพวกเขาตกอยู่ในความลำบากพวกเขาก็หันมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลและแสวงหาพระองค์พระองค์ก็พบเขาแล้ว 5 ในสมัยนั้นไม่มีสันติภาพแก่ผู้ที่ออกไปหรือผู้ที่เข้ามา แต่มีความเดือดดาลมากมายอยู่เหนือชาวเมืองทั้งปวง 6 และประชาชาติก็ถูกทำลายต่อประชาชาติและเมืองเพราะพระเจ้าทรงกระทำให้เขาทุกข์ยากด้วยความทุกข์ยากทุกอย่าง 7 เหตุฉะนั้นท่านจงเข้มแข็งและอย่ามือของท่านอ่อนแอเพราะงานของท่านจะได้รับการตอบแทน 8 เมื่ออาสาทรงได้ยินถ้อยคำเหล่านี้และคำพยากรณ์ของโอเดดศาสดาพยากรณ์นั้นก็กล้าหาญและวางรูปเคารพอันน่าสะอิดสะเอียนออกไปจากทั่วแผ่นดินยูดาห์และเบนยามินและจากหัวเมืองซึ่งเขายึดไปจากภูเขาเอฟราอิมและ ต่อแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า + ต่อหน้าเฉลียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า + 9 และพระองค์ทรงรวบรวมยูดาห์และเบนยามินทั้งหมดและคนแปลกหน้าพร้อมกับเขาจากเอฟราอิมและมนัสเสห์และจากสิเมโอนเพราะเขาล้มลงจากอิสราเอลเป็นอันมากเมื่อเขาเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเขาสถิตกับเขา 10 เขาทั้งหลายจึงประชุมกันที่เยรูซาเล็มในเดือนที่สามในปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลของอาสา 11 และเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในเวลาเดียวกันจากของริบซึ่งเขาได้นำมามีวัวเจ็ดแสนตัวและแกะเจ็ดพันตัว 12 และพวกเขาได้ทำพันธสัญญาเพื่อแสวงหาพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาด้วยสุดจิตสุดใจและสุดจิตของพวกเขา 13 ผู้ใดที่ไม่แสวงหาพระเจ้าแห่งอิสราเอลควรจะถูกประหารไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ไม่ว่าชายหรือหญิง 14 พวกเขาปฏิญาณต่อพระเจ้าด้วยเสียงอันดังและด้วยการโห่ร้องเสียงแตรและเสียงแตร 15 และยูดาห์ทั้งปวงก็เปรมปรีดิ์ในคำปฏิญาณเพราะเขาได้ปฏิญาณด้วยสุดใจของเขาและแสวงหาพระองค์ด้วยความปรารถนาทั้งหมด และพบเขาในพวกเขาและองค์พระผู้เป็นเจ้า + ทรงโปรดให้พวกเขาหยุดพัก 16 และเกี่ยวกับมาอาคาห์มารดาของอาสากษัตริย์พระองค์ก็ทรงปลดเธอให้พ้นจากการเป็นพระราชินีเพราะเธอทำรูปเคารพในสวนและอาสาทรงสังหารรูปเคารพของเธอและประทับตรารูปนั้นและเผาเสียที่ลำธารขิดโรน 17 แต่ปูชนียสถานสูงยังไม่ได้พรากไปจากอิสราเอลถึงกระนั้นจิตใจของอาสาก็ยังสมบูรณ์อยู่ตลอดวันของเขา 18 และเขาได้นำสิ่งที่บิดาของเขาถวายมาในพระนิเวศของพระเจ้าและตัวเขาเองได้ถวายเงินและทองคำและเครื่องใช้ต่างๆ 19 และจะไม่มีสงครามอีกต่อไปในปีที่สามสิบห้าแห่งรัชกาลของอาสา

2 พงศาวดาร 16: 1-14:

1 ในปีที่สามสิบหกแห่งรัชกาลอาสาบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ขึ้นมาต่อสู้กับยูดาห์และทรงสร้างเมืองรามาห์ขึ้นโดยมีเจตนาไม่ให้เขาออกไปหรือเข้ามาหาอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ 2 อาสาอาสาก็นำเงินและทองคำจากคลังแห่งพระนิเวศแห่งพระเยโฮวาห์และจากสำนักพระราชวังและส่งไปยังเบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียผู้อาศัยอยู่ที่ดามัสกัสว่า "มีลีกระหว่างเรากับเจ้า อย่างที่เคยมีระหว่างพ่อกับพ่อของเจ้าดูเถิดเราได้ส่งเงินและทองคำมาให้เจ้า ไปทำลายพันธมิตรของเจ้ากับบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลเพื่อเขาจะพรากจากเราไปเสีย 3 เบธาดัดเชื่อฟังกษัตริย์อาสาและส่งผู้บังคับบัญชากองทัพของพระองค์ไปสู้กับหัวเมืองแห่งอิสราเอล และเขาทั้งหลายได้ฆ่าอิยนาคะดานและอาเบลหิมและเมืองเก็บของเมืองนัฟทาลีทั้งหมด 4 ต่อมาเมื่อบาอาชาทรงได้ยินแล้วก็ออกจากการสร้างรามาห์และให้การงานของเขาหยุด 5 แล้วอาสากษัตริย์ก็ทรงรับยูดาห์ทั้งสิ้น และเขาทั้งหลายขนหินของรามาห์และไม้ซึ่งอยู่ในนั้นบาอาชาก็สร้างขึ้น และพระองค์ทรงสร้างเมืองนั้นด้วยเกบาและมิสปาห์ 6 ในครั้งนั้นฮานานีผู้ทำนายมาถึงอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์และตรัสกับท่านว่า "เพราะเจ้าได้วางใจในกษัตริย์แห่งซีเรียและไม่วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการของกษัตริย์แห่งซีเรียจึงหนีไป จากมือของเจ้า 7 คนเอธิโอเปียและชาวลิบนีไม่ใช่กองทัพใหญ่โตมีรถรบและพลม้ามากมายหรือ กระนั้นเพราะเจ้าพึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจึงมอบพวกเขาไว้ในมือของเจ้า 8 เพราะพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้า + วิ่งไปมาทั่วทั้งโลกเพื่อแสดงความแข็งแกร่งในนามของพวกเขาที่มีจิตใจที่สมบูรณ์ต่อเขา เจ้าทำสิ่งที่โง่เขลาเสียแล้วตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะได้ทำสงคราม 9 อาสาอาสาก็ทรงกริ้วต่อผู้ทำนายนั้นและจับเขาจำไว้ในคุก เพราะเขาเดือดดาลกับเขาเพราะเรื่องนี้ และอาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกัน 10 และดูเถิดการกระทำของอาสาตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายได้บันทึกไว้ในหนังสือของกษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล 11 และอาสาในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลของพระองค์ก็เกิดโรคขึ้นที่พระบาทของพระองค์จนโรคของพระองค์ใหญ่โตเหลือเกิน แต่ในโรคของเขาเขามิได้เสาะหาพระเจ้า แต่อยู่กับแพทย์ 12 อาสาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์สิ้นชีวิตในปีหนึ่งและสี่สิบปีแห่งรัชกาลของพระองค์ 13 และเขาก็ฝังท่านไว้ในอุโมงค์ฝังศพของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้สร้างขึ้นเพื่อตนเองในเมืองดาวิดและวางท่านไว้บนเตียงซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นที่หอมหวานและเครื่องเทศหลากหลายชนิดซึ่งปรุงโดยช่างปรุงยาของช่างเสริมสวยและพวกเขาก็ทำ การเผาไหม้ที่ดีมากสำหรับเขา

 

 


ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.