การอ่านพระคัมภีร์วันนี้ 20 ตุลาคม 2018

0
11180

การอ่านพระคัมภีร์ของเราในวันนี้นำมาจากหนังสือ 2 พงศาวดาร 5: 2-14 และ 2 พงศาวดาร 6: 1-11 อ่านอย่างสุดใจใคร่ครวญและขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้คุณเข้าใจบทเรียนเบื้องหลังการอ่านพระคัมภีร์ในปัจจุบัน มีความสุขอย่างที่คุณอ่านวันนี้

การอ่านพระคัมภีร์วันนี้

2 พงศาวดาร 5: 2-14:
2 แล้วซาโลมอนทรงชุมนุมพวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลและประมุขของตระกูลทั้งปวงเป็นประมุขของบรรพบุรุษแห่งคนอิสราเอลถึงเยรูซาเล็มเพื่อนำหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า + ซึ่งมาจากเมืองดาวิด คือไซอัน 3 ดังนั้นคนอิสราเอลทั้งปวงจึงพากันมาเฝ้ากษัตริย์ในเทศกาลเลี้ยงซึ่งอยู่ในเดือนที่เจ็ด 4 พวกผู้ใหญ่ทั้งสิ้นแห่งอิสราเอลมาแล้ว และคนเลวีก็ยกหีบ 5 พวกเขานำหีบพันธสัญญาและชุมนุมชนและเครื่องใช้บริสุทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพลับพลาบรรดาปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้นมา 6 กษัตริย์ซาโลมอนและชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมกันอยู่ต่อหน้าหีบได้ถวายแกะและวัวมากมายซึ่งเขาไม่สามารถบอกหรือนับจำนวนได้ 7 และพวกปุโรหิตก็นำหีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาที่สถานที่ของเขาไปยังห้องหลังในที่บริสุทธิ์ที่สุดภายใต้ปีกของเครูบ 8 เพราะเหล่าเครูบกางปีกออกเหนือที่นั้น จากหีบนั้นและเหล่าเครูบก็คลุมหีบและไม้คานไว้ข้างบนนั้น 9 และเขาดึงคานหามของหีบนั้นออกให้เห็นปลายของหีบนั้นเห็นได้จากหีบต่อหน้าห้องประชุม แต่พวกเขาไม่เห็น และจนถึงทุกวันนี้ก็มี 10 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากแผ่นศิลาสองแผ่นซึ่งโมเสสเก็บไว้ที่โฮเรบเมื่อพระเจ้าทรงทำพันธสัญญากับคนอิสราเอลเมื่อพวกเขาออกจากอียิปต์ 11 ต่อมาเมื่อพวกปุโรหิตออกมาจากสถานบริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิตทั้งปวงที่อยู่ในปัจจุบันได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่รอคอย 12 คนเลวีซึ่งเป็นนักร้องก็มีอยู่ด้วย อาสาฟจากเฮมานจากเยดูธูนพร้อมกับบุตรชายและพี่น้องของเขาซึ่งอยู่ในชุดผ้าป่านสีขาวมีฉาบและสดุดีและพิณเขาคู่ยืนอยู่ที่ปลายด้านตะวันออกของแท่นบูชาพร้อมกับปุโรหิตหนึ่งร้อยยี่สิบคนที่มีเสียงแตร 13 ต่อมาเมื่อเสียงเป่าแตรและนักร้องดังขึ้นเป็นเสียงเดียวกันเพื่อให้ได้ยินเสียงหนึ่งในการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า และเมื่อพวกเขาเปล่งเสียงของพวกเขาพร้อมกับทรัมเป็ตและฉาบและเครื่องดนตรีของ Musick และสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่าเพราะเขาเป็นคนดี; เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์เพราะเมื่อพระนิเวศนั้นเต็มไปด้วยเมฆคือพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า 14 เพื่อพวกปุโรหิตจะยืนปรนนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้นเพราะสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเต็มไปด้วยพระนิเวศของพระเจ้า

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

2 พงศาวดาร 6: 1-11:
1 แล้วซาโลมอนตรัสว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเขาจะอยู่ในความมืดทึบ" 2 แต่เราได้สร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าและเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเป็นนิตย์ 3 แล้วกษัตริย์ก็ทรงหันพระพักตร์มาและทรงให้พรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงและชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นก็ยืนอยู่ 4 และท่านกล่าวว่า "ข้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงกระทำให้สำเร็จด้วยสิ่งซึ่งเขาได้พูดด้วยปากของเขาต่อดาวิดบิดาของเราว่า 5 ตั้งแต่วันที่เรานำประชาชนของเราออกจากแผ่นดินอียิปต์ ไม่เลือกเมืองใดในเผ่าอิสราเอลทั้งสิ้นเพื่อสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่น และเราไม่เลือกชายใด ๆ ให้เป็นผู้ครอบครองเหนืออิสราเอลประชาชนของเรา: 6 แต่เราเลือกเยรูซาเล็มแล้วเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่น และได้เลือกดาวิดให้เป็นผู้ครอบครองอิสราเอลประชาชนของเรา 7 อยู่ในใจของดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าที่จะสร้างพระนิเวศเพื่อพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งอิสราเอล 8 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า + ตรัสกับดาวิดบิดาของข้าพระองค์ว่า "เพราะที่อยู่ในใจของเจ้าเพื่อสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราเจ้าก็ทำได้ดีในสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้า: 9 ถึงกระนั้นเจ้าก็จะไม่สร้างพระนิเวศ แต่บุตรชายของเจ้าผู้ซึ่งจะออกมาจากบั้นเอวของเจ้าเขาจะสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเรา 10 เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำตามคำซึ่งเขาได้กล่าวไว้เพราะเราได้ลุกขึ้นในห้องของดาวิดราชบิดาของเราและได้ประทับบนบัลลังก์แห่งอิสราเอลตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัญญาไว้และสร้างพระนิเวศเพื่อนาม พระเจ้าแห่งอิสราเอล 11 และในนั้นเราได้ใส่หีบพันธสัญญาขององค์พระผู้เป็นเจ้า + ไว้ในนั้นซึ่งเขาทำไว้กับคนอิสราเอล 12 และเขายืนอยู่ต่อหน้าแท่นบูชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงและกางมือของเขาออกมา 13 เพราะซาโลมอนได้สร้างแท่นนั่งร้านซึ่งมีความยาวห้าศอกกว้างห้าศอกและสูงสามศอก และวางไว้ที่กลางลานและยืนอยู่บนเขาและคุกเข่าคุกเข่าลงต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงและกางมือของเขาขึ้นสู่ฟ้าสวรรค์ 14 และกล่าวว่าโอข้า แต่พระเจ้าของอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าอย่างเจ้าในสวรรค์หรือในแผ่นดิน ซึ่งรักษาพันธสัญญาและแสดงความเมตตาต่อผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินอยู่ต่อหน้าท่านด้วยสิ้นสุดใจ


 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.