การอ่านพระคัมภีร์ประจำวันวันนี้ 19 ตุลาคม 2018

0
11070

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของเราในวันนี้นำมาจากหนังสือ 2 พงศาวดาร 3: 1-17, 2 พงศาวดาร 4: 1-22, 2 พงศาวดาร 5: 1 พระวจนะของพระเจ้าเป็นแสงสว่างในเส้นทางของเราในชีวิต พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับแรงบันดาลใจจากวิญญาณของพระเจ้า ขณะที่คุณศึกษาพระคัมภีร์นี้วันนี้ให้พระวจนะของพระเจ้าซึมซาบลึกเข้าไปในใจของคุณ ปล่อยให้มันหยั่งรากลงและเกิดผลในชีวิตของคุณ
พระวจนะของพระเจ้าสอนเราถึงความคิดของพระเจ้ามันสร้างเราขึ้นมาและแนะนำกิจการของเราในชีวิต ขณะที่คุณศึกษาการอ่านพระคัมภีร์ของเราวันนี้พระเจ้าจะทรงเปิดตาของคุณต่อพระประสงค์ของพระองค์ในวันนี้ อ่านและเป็นพร

อ่านพระคัมภีร์ทุกวันวันนี้

1 พงศาวดาร 3: 1-17:
1 จากนั้นซาโลมอนเริ่มสร้างพระนิเวศของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มบนภูเขาโมริยาห์ซึ่งพระเจ้าทรงปรากฏต่อดาวิดบิดาของพระองค์ในสถานที่ซึ่งดาวิดทรงเตรียมไว้ในลานนวดข้าวของโอรนันคนเยบุส 2 เขาเริ่มสร้างในวันที่สองของเดือนที่สองในปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์ 3 ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ซาโลมอนได้รับคำสั่งให้สร้างพระนิเวศของพระเจ้า ความยาวของศอกหลังวัดอันแรกนั้นยาวเจ็ดสิบศอกและกว้างยี่สิบศอก 4 มุขที่อยู่ข้างหน้าพระนิเวศนั้นยาวยี่สิบศอกเท่ากับความกว้างของพระนิเวศและความสูงหนึ่งร้อยยี่สิบและพระองค์ทรงบุด้วยทองคำบริสุทธิ์ข้างใน 5 และพระองค์ทรงสร้างบ้านหลังใหญ่ด้วยต้นสนซึ่งพระองค์ทรงบุด้วยทองคำเนื้อดีและทรงตั้งไว้ที่ต้นอินทผลัมและโซ่ 6 และพระองค์ทรงตกแต่งพระนิเวศด้วยหินประเสริฐเพื่อความงามและทองคำนั้นเป็นทองคำเมืองพารวาอิม 7 พระองค์ทรงบุพระนิเวศคือคานเสาเสาและผนังของประตูและประตูด้วยทองคำ และเครูบรูปแกะสลักไว้บนผนัง 8 และพระองค์ทรงสร้างพระนิเวศบริสุทธิ์ที่สุดความยาวของแท่นนั้นตามความกว้างของพระนิเวศยี่สิบศอกและกว้างยี่สิบศอกและพระองค์ทรงบุด้วยทองคำเนื้อดีหนักหกร้อยตะลันต์ 9 และน้ำหนักของตะปูนั้นหนักห้าสิบเชเขลทองคำ และพระองค์ทรงบุห้องชั้นบนด้วยทองคำ 10 ในพระนิเวศบริสุทธิ์ที่สุดพระองค์ทรงสร้างเครูบรูปเคารพสองรูปและหุ้มด้วยทองคำ 11 ปีกของเครูบนั้นยาวยี่สิบศอกปีกข้างหนึ่งของเครูบรูปหนึ่งยาวห้าศอกจดผนังพระนิเวศและอีกปีกหนึ่งนั้นยาวห้าศอกจดปีกของเครูบอีกรูปหนึ่ง 12 และเครูบอีกปีกหนึ่งนั้นยาวห้าศอกจดผนังพระนิเวศและอีกปีกหนึ่งนั้นก็ห้าศอกด้วยกันกับปีกของเครูบอีกรูปหนึ่ง 13 ปีกของเครูบเหล่านี้กางออกยี่สิบศอกพวกเขายืนอยู่บนเท้าของเขาและใบหน้าของเขาอยู่ข้างใน 14 เขาทำม่านด้วยด้ายสีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อละเอียด 15 และพระองค์ทรงสร้างเสาสองต้นด้วยความสูงสามสิบห้าศอกอยู่หน้าพระที่นั่งและบัวคว่ำซึ่งอยู่บนยอดเสาแต่ละต้นนั้นมีห้าศอก 16 พระองค์ทรงทำลูกโซ่เหมือนในห้องหลังติดไว้ที่ยอดเสา และทำทับทิมหนึ่งร้อยลูกแล้วใส่ไว้ในโซ่ 17 พระองค์ทรงเลี้ยงเสาขึ้นหน้าพระวิหารข้างขวาข้างหนึ่งอีกต้นหนึ่งอยู่ทางซ้าย และเรียกชื่อของยาคีนที่อยู่ทางขวาและชื่อของโบอาสที่อยู่ทางซ้าย

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

2 พงศาวดาร 4: 1-22:
1 เขาทำแท่นด้วยทองสัมฤทธิ์ยาวยี่สิบศอกกว้างยี่สิบศอกกว้างสิบศอกสูงสิบศอก 2 เขาทำทะเลที่หล่อได้สิบศอกจากขอบปีกถึงปีกข้างในวงเวียนและสูงห้าศอก และเข็มทิศสามสิบศอกโดยรอบ 3 และใต้นั้นมีรูปวัวอยู่รอบ ๆ ซึ่งมีรูปวงกลมรอบหนึ่งสิบศอกโดยรอบทะเลนั้นรอบ วัวสองแถวถูกหล่อขณะที่มันถูกโยน 4 มันยืนอยู่บนวัวสิบสองตัวสามตัวหันหน้าไปทางทิศเหนือสามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและสามตัวหันหน้าไปทางทิศใต้และอีกสามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทะเลก็ตั้งอยู่เหนือพวกเขา . 5 ส่วนความหนาของมันนั้นเป็นรวงผึ้งและที่ขอบของมันเหมือนงานขอบถ้วยด้วยดอกบัว และได้รับและถือสามพันบา ธ 6 พระองค์ทรงสร้างสิบอ่างด้วยด้ายสีข้างขวาห้าอันและข้างซ้ายอีกห้าผืนเพื่อชำระในสิ่งเหล่านั้นเช่นเดียวกับที่ถวายเป็นเครื่องเผาบูชาซึ่งเขาได้ซักในนั้น แต่ทะเลนั้นมีไว้สำหรับปุโรหิตล้างให้สะอาด 7 และพระองค์ทรงทำคันประทีปทองคำสิบคันตามแบบของเขาและตั้งไว้ในพระวิหารอยู่ด้านขวาห้าคันด้านซ้ายห้าคัน 8 พระองค์ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวด้วยและวางไว้ในพระวิหารอยู่ด้านขวาห้าตัวด้านซ้ายห้าตัว เขาทำชามทองคำหนึ่งร้อยลูก 9 ยิ่งกว่านั้นอีกพระองค์ทรงสร้างลานของปุโรหิตและลานใหญ่และประตูสำหรับลานชั้นนอกและหุ้มประตูของพวกเขาด้วยทองสัมฤทธิ์ 10 และพระองค์ทรงกำหนดทะเลไว้ทางด้านขวาของทิศตะวันออกข้ามไปทางใต้ 11 และหุรามก็ทำหม้อพลั่วและชามทั้งหลาย และหุรามก็เสร็จงานซึ่งพระองค์ต้องทำเพื่อกษัตริย์ซาโลมอนเพื่อพระนิเวศของพระเจ้า 12 สำหรับเสาสองเสาและเสาและเสาที่ใช้ยอดเสาทั้งสองและเสาสองต้นหุ้มเสาสองต้นซึ่งอยู่บนยอดเสา 13 และทับทิมสี่ร้อยอันบนพวงหรีดทั้งสองนั้น ทับทิมสองแถวสำหรับพวงหรีดแต่ละใบเพื่อปกปิดเสารูปเคารพทั้งสองของบัวคว่ำซึ่งอยู่บนเสา 14 เขาทำแท่นด้วยและทำขันไว้บนฐาน 15 ทะเลหนึ่งมีวัวอยู่สิบสองตัว 16 หม้อและพลั่วและชามเนื้อและเครื่องใช้ทั้งสิ้นของเขานั้นหุรามราชบิดาของเขาได้ทำกับกษัตริย์ซาโลมอนเพื่อพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า 17 กษัตริย์ได้ทรงเหวี่ยงพวกเขาในที่ราบลุ่มของจอร์แดนในดินเหนียวระหว่างสุคคทกับเศเรดาห์ 18 ดังนี้แหละซาโลมอนจึงสร้างภาชนะเหล่านี้มากมายมากมายเพราะน้ำหนักของทองเหลืองไม่สามารถหาได้


2 พงศาวดาร 5: 1:
1 ดังนี้แหละงานทั้งสิ้นซึ่งซาโลมอนได้สร้างไว้เพื่อพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็สำเร็จแล้วซาโลมอนทรงนำทุกสิ่งซึ่งดาวิดราชบิดาของพระองค์ถวายไว้ และเขาได้เอาเงินและทองคำและเครื่องประกอบทั้งสิ้นไว้ในคลังพระนิเวศของพระเจ้า

สวดมนต์ทุกวัน:

พ่อสั่งขั้นตอนของฉันในคำพูดของคุณวันนี้เปิดตาของฉันเพื่อดูสิ่งมหัศจรรย์ในคำพูดของคุณ รักพระวิญญาณบริสุทธิ์โอบกอดฉันให้เป็นนักเรียนของคำพูดของคุณขอให้คำพูดของคุณรูปร่างชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่องและการตัดสินใจในชีวิตในชื่อของพระเยซู

คำสารภาพประจำวัน:

ฉันกำลังเดินอยู่ในแสงสว่างของคำพูดของคุณในวันนี้ในชื่อของพระเยซู
ฉันประกาศว่าพระวจนะของพระเจ้าสร้างผลในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู
ฉันประกาศในวันนี้ว่าฉันดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู
เนื่องจากฉันเป็นนักเรียนของคำฉันจึงประกาศว่าฉันมีความเข้าใจที่ดีกว่าครูของฉันในชื่อของพระเยซู

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้40 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับภูมิปัญญา kjv
บทความต่อไป40 คะแนนอธิษฐานเพื่อการสาปแช่งครอบครัว
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.