40 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับภูมิปัญญา kjv

0
26878

ภูมิปัญญา เป็นสิ่งสำคัญ พระวจนะของพระเจ้าเป็นพระปรีชาญาณของพระเจ้า ข้อพระคัมภีร์ 40 ข้อในวันนี้เกี่ยวกับภูมิปัญญา kjv จะแสดงให้เราเห็นแหล่งที่มาของปัญญาและวิธีการดำเนินในภูมิปัญญาของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานสติปัญญาอันสูงส่งพระองค์ประทานให้กับทุกคนที่ร้องขอด้วยศรัทธาพระองค์ไม่ทรงหวังจากใคร
ในทุกด้านของชีวิตคุณต้องไปหาปัญญาคุณต้องให้สติปัญญาของพระเจ้านำทางคุณในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมาถึงชะตากรรมของคุณ ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับปัญญาเหล่านี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงประโยชน์ของภูมิปัญญาและเหตุผลที่คุณต้องการมันในชีวิตของคุณ ศึกษาพวกเขานั่งสมาธิกับพวกเขาและพูดพวกเขาตลอดชีวิตของคุณ อ่านและรับพร

40 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับภูมิปัญญา kjv

1) สุภาษิต 2:6:
6 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานสติปัญญาออกมาจากปากของเขาด้วยความรู้และความเข้าใจ

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

2) เอเฟซัส 5: 15-16:
15 ดูซิว่าเจ้าเดินอย่างระมัดระวังไม่ใช่คนเขลา แต่เป็นคนฉลาด 16 ไถ่ถอนเวลาเพราะวันเหล่านั้นชั่วร้าย


3) ยากอบ 1:5:
5 ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาจงให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าซึ่งประทานให้แก่คนทั้งปวงอย่างไม่เกรงกลัว และจะได้รับเขา

4) ยากอบ 3:17:
17 แต่สติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นครั้งแรกจากนั้นก็สงบสุขอ่อนโยนและง่ายต่อการ intreated เต็มไปด้วยความเมตตาและผลไม้ที่ดีโดยไม่ลำเอียงและไม่มีความหน้าซื่อใจคด

5) สุภาษิต 16:16:
16 การได้ปัญญาจะดีกว่าทองคำแค่ไหน! และได้รับความเข้าใจมากกว่าที่จะได้รับเลือกกว่าเงิน!

6) ปัญญาจารย์ 7:10:
10 อย่าพูดว่าอะไรเป็นสาเหตุให้สมัยก่อนดีกว่าสิ่งเหล่านี้? เพราะเจ้าไม่ได้ไต่ถามถึงเรื่องนี้อย่างฉลาด

7) โคโลสี 4: 5-6:
5 จงดำเนินชีวิตตามสติปัญญาต่อผู้ที่อยู่ข้างนอกไถ่ถอนเวลา 6 ให้คำพูดของคุณอยู่ในสภาพที่สง่างามปรุงด้วยเกลือเพื่อคุณจะได้รู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไร

8) สุภาษิต 13:10:
10 การวิวาทก็เกิด แต่ความหยิ่งยโสเท่านั้น

9) Proverbs19: 8:
8 บุคคลที่ได้สติปัญญาก็รักวิญญาณของตนเองผู้ที่รักษาความเข้าใจจะพบความดี

10) 1 โครินธ์ 3:18:
18 อย่าให้ผู้ใดหลอกลวงตนเอง ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าฉลาดในโลกนี้ให้เขาเป็นคนเขลาเพื่อเขาจะได้เป็นคนฉลาด

11) ยากอบ 3:13:
13 ใครเป็นคนมีปัญญาและจบลงด้วยความรู้ในหมู่พวกคุณ? ให้เขาแสดงบทสนทนาที่ดีจากผลงานของเขาด้วยความอ่อนโยนของสติปัญญา

12) สุภาษิต 13:3:
3 บุคคลที่รักษาปากของเขาก็รักษาชีวิตของเขา แต่บุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็จะทำลาย

13) มัทธิว 7:24:
24 เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำพูดของเราและกระทำสิ่งเหล่านี้เราจะเปรียบเขาเป็นนักปราชญ์ผู้สร้างบ้านของตนบนศิลา

14) สดุดี 90: 12:
12 ดังนั้นจงสอนเราให้นับวันเวลาของเราเพื่อเราจะใช้ใจของเราให้มีสติปัญญา

15) สุภาษิต 11:2:
2 เมื่อความเย่อหยิ่งมาถึงความอับอายก็มาด้วย แต่ด้วยสติปัญญาต่ำต้อย

16) สุภาษิต 18:2:
2 คนโง่ไม่มีความยินดีในความเข้าใจ แต่ใจของเขาจะค้นพบตัวเอง

17) สุภาษิต 8:35:
35 เพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้า

18) อิสยาห์ 55:8:
เพราะความคิดของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นความคิดของท่านทั้งหลายและวิถีของเราไม่เป็นวิถีของเราพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้แหละ

19) สุภาษิต 14:29:
29 บุคคลที่โกรธช้าก็มีความเข้าใจมาก แต่บุคคลที่โมโหเร็วก็ยกย่องความโง่

20) สุภาษิต 15:33:
33 ความยำเกรงพระเจ้าคือคำสั่งสอน และก่อนเกียรติคือความอ่อนน้อมถ่อมตน

21) สุภาษิต 17:28:
28 แม้คนเขลาเมื่อเขานิ่งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาดคนที่หุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเป็นคนมีความเข้าใจ

22) อิสยาห์ 40:28:
28 เจ้าไม่รู้จักหรือ เจ้าไม่เคยได้ยินหรือว่าพระเจ้าผู้ทรงนิรันดร์พระเจ้าผู้ทรงสร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลกไม่หวั่นไหวและไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่มีการค้นหาความเข้าใจของเขา

23) สุภาษิต 10:8:
8 คนที่มีใจประกอบด้วยปัญญาจะได้รับพระบัญญัติ แต่คนที่พูดโง่ ๆ จะล้มลง

24) อิสยาห์ 28:29:
29 สิ่งนี้มาจากพระเจ้าจอมโยธาซึ่งยอดเยี่ยมในการให้คำปรึกษาและยอดเยี่ยมในการทำงาน

25) ดาเนียล 2: 23:
โอข้า แต่พระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์พระองค์ได้ทรงประทานสติปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์และได้ทรงโปรดแจ้งให้ข้าพระองค์ทราบถึงสิ่งที่เราต้องการจากท่านเพราะพระองค์ได้ทรงสำแดงพระองค์แล้ว

26) เอเฟซัส 1: 17:
17 เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาแห่งสง่าราศีจะประทานวิญญาณแห่งสติปัญญาและการเปิดเผยแก่ท่านในความรู้ของพระองค์

27) สุภาษิต 4:7:
7 ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นจงรับสติปัญญาและด้วยความเข้าใจของเจ้า

28) สุภาษิต 1:7:
7 ความกลัวของพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของความรู้ แต่คนเขลาดูหมิ่นปัญญาและคำสั่ง

29) ชาวโรมัน 11:33:

33 โอความมั่งคั่งที่ลึกซึ้งทั้งสติปัญญาและความรู้ของพระเจ้า! การตัดสินของเขาไม่สามารถหยั่งรู้ได้และวิธีการของเขาผ่านการค้นพบ!

30) ปัญญาจารย์ 10:12:
12 ถ้อยคำจากปากของนักปราชญ์มีน้ำใจ แต่ริมฝีปากของคนเขลาจะกลืนตัวเองเสีย

31) ชาวโรมัน 14:5:
5 ชายคนหนึ่งนับถือวันหนึ่งเหนืออีกคนหนึ่งนับถือคนอื่นทุกวันเหมือนกัน ให้ทุกคนเกลี้ยกล่อมในใจของเขาอย่างเต็มที่

32) สุภาษิต 11:9:
คนหน้าซื่อใจคดด้วยปากของเขาทำลายเพื่อนบ้านของเขา แต่คนชอบธรรมจะได้รับการช่วยให้พ้นด้วยความรู้

33) สุภาษิต 9:10:
10 ความยำเกรงพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของสติปัญญาและความรู้เรื่องศักดิ์สิทธิ์คือความเข้าใจ

34) ปัญญาจารย์ 1:18:
18 เพราะในสติปัญญามากก็มีความเศร้าโศกมากและผู้ที่เพิ่มพูนความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศก

35) สุภาษิต 23:24:
24 บิดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์อย่างยิ่งและผู้ที่ให้กำเนิดบุตรที่ฉลาดจะยินดีเพราะเขา

36) สุภาษิต 18:6:
6 ริมฝีปากของคนโง่นำการวิวาทมาและปากของเขาก็โหยหาจังหวะ

37) สุภาษิต 15:5:
5 คนโง่ดูหมิ่นคำสั่งสอนของบิดาตน แต่ผู้ที่สนใจคำตักเตือนนั้นเป็นคนรอบคอบ

38) สุภาษิต 4:5:
5 รับสติปัญญาเข้าใจอย่าลืม ไม่ปฏิเสธคำพูดจากปากของฉัน

39) สุภาษิต 4:11:
11 ฉันได้สอนเจ้าในเรื่องของสติปัญญา ฉันได้นำเจ้าไปสู่ทางที่ถูกต้องแล้ว

40) สุภาษิต 23:15:
15 บุตรชายของฉันเอ๋ยถ้าใจของเจ้าฉลาดจิตใจของเราก็จะเปรมปรีดิ์แม้แต่ของฉัน

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.