การอ่านพระคัมภีร์ประจำวันวันนี้ 18 ตุลาคม 2018

0
10339

การอ่านพระคัมภีร์ทุกวันของเราวันนี้นำมาจากหนังสือ 2 พงศาวดาร 1: 1-17 และ 2 พงศาวดาร 2: 1-18 ข้อพระคัมภีร์นี้พูดถึงการถือกำเนิดของกษัตริย์โซโลมอนขึ้นครองราชย์ในฐานะราชาแห่ง Isreal กษัตริย์โซโลมอนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายที่ปกครองอาณาจักรแห่งความจริง
2 พงศาวดาร 1: บอกให้เราทราบว่ากษัตริย์ซาโลมอนหนุ่มเริ่มเป็นผู้นำได้อย่างไรโดยยอมรับพระเจ้าโดยการถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันเครื่องต่อพระพักตร์พระเจ้า มีบทเรียนสำคัญที่ต้องเรียนรู้ที่นี่ว่าเราเริ่มต้นวันสำคัญอย่างไรเราต้องเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้า เมื่อพระเจ้าทรงนำทางเขาจะเห็นชัยชนะท่ามกลางพายุเท่านั้น ประการที่สองโซโลมอนทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้ปกครองและนำประชาชนของพระองค์อย่างถูกต้อง ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญการได้รับปัญญาเป็นพื้นฐานของความสำเร็จ เขาไม่ได้ขอความร่ำรวยหรือความตายของศัตรู แต่เขาขอสติปัญญาแทนเขาไม่แปลกใจเลยที่เขาเป็นกษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดที่ปกครองโลกแห่งความจริง วันนี้คุณกำลังขออะไรจากพระเจ้า สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้สิ่งนี้สติปัญญาของพระเจ้าคือทั้งหมดที่คุณต้องการ รับปัญญาทำความเข้าใจและคุณจะได้รับผลกำไร

การอ่านพระคัมภีร์ครั้งที่สองในวันนี้มาจากหนังสือ 2 พงศาวดาร 2: 1-18 เราเห็นการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนภูมิปัญญาทำให้เรามีทิศทางสติปัญญาทำให้เรามีความเป็นเลิศและสติปัญญาช่วยให้เราควบคุมความรู้ได้ ฉันอธิษฐานว่าเมื่อคุณศึกษาการอ่านพระคัมภีร์ในวันนี้ขอให้สติปัญญาของพระเจ้าอยู่กับคุณในนามของพระเยซู อ่านแล้วมีความสุข

2 พงศาวดาร 1: 1-17:

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

1 และซาโลมอนโอรสของดาวิดทรงเสริมกำลังในราชอาณาจักรของพระองค์และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิตกับเขา 2 แล้วซาโลมอนตรัสกับอิสราเอลทั้งปวงกับนายพันและนายร้อยทั้งกับผู้วินิจฉัยและผู้ว่าราชการทุกคนในอิสราเอลทั้งปวงเป็นประมุขของบรรพบุรุษ 3 ดังนั้นซาโลมอนและชุมนุมชนทั้งสิ้นกับพระองค์ก็ไปยังปูชนียสถานสูงที่กิเบโอน เพราะมีพลับพลาแห่งชุมนุมของพระเจ้าซึ่งโมเสสผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างไว้ในถิ่นทุรกันดาร 4 แต่ดาวิดทรงนำหีบแห่งพระเจ้าขึ้นมาจากคีริยาทเยอาริมถึงสถานที่ซึ่งดาวิดทรงเตรียมไว้เพราะพระองค์ทรงตั้งเต็นท์ไว้ที่เยรูซาเล็ม 5 ยิ่งกว่านั้นแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ซึ่งเบซาเลลบุตรชายอุรีผู้เป็นบุตรชายเฮอร์ได้สร้างไว้นั้นก็วางไว้หน้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์และซาโลมอนกับชุมนุมชนก็ได้ค้นหา 6 และโซโลมอนก็ขึ้นไปที่แท่นทองคำหน้าพระพักตร์พระเจ้าซึ่งอยู่ที่พลับพลาแห่งชุมนุมและถวายเครื่องเผาบูชาหนึ่งพันเครื่อง 7 ในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏต่อซาโลมอนและตรัสกับท่านว่า "ถามสิ่งที่ฉันจะให้แก่เจ้า" 8 และซาโลมอนทูลพระเจ้าว่า "พระองค์ทรงสำแดงพระเมตตาอันยิ่งใหญ่แก่ดาวิดราชบิดาของข้าพระองค์และทรงกระทำให้ข้าพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์ ข้า แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าขอสัญญาของพระองค์แก่ดาวิดบิดาของข้าพระองค์มั่นคงเพราะพระองค์ได้ทรงตั้งข้าพระองค์ให้เป็นกษัตริย์เหนือชนชาติหนึ่งดุจผงคลีบนแผ่นดินโลก 9 ขอสติปัญญาและความรู้แก่ข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้ออกไปและเข้าเฝ้าชนชาตินี้เพราะใครจะเป็นผู้ตัดสินประชาชนของท่านผู้นี้ใหญ่ขนาดนั้น 10 และพระเจ้าตรัสกับซาโลมอนว่า "สิ่งนี้อยู่ในใจของเจ้าและเจ้าไม่ได้ขอความมั่งคั่งความมั่งคั่งหรือเกียรติยศหรือชีวิตศัตรูของเจ้า แต่เจ้ายังไม่ได้ขอชีวิตที่ยืนยาว แต่เจ้าขอสติปัญญาและความรู้เพื่อตัวเจ้าเองเพื่อเจ้าจะได้ตัดสินประชาชนของเราซึ่งเราได้ตั้งเจ้าให้เป็นกษัตริย์เหนือผู้นั้น 11 ขอทรงประทานสติปัญญาและความรู้แก่เจ้า และเราจะให้ทรัพย์สมบัติความมั่งคั่งและเกียรติแก่เจ้าอย่างที่ไม่มีกษัตริย์องค์ใดผู้มีอยู่ก่อนหน้าเจ้าแล้วจะไม่มีใครเหมือนอย่างนั้น 12 จากนั้นซาโลมอนเสด็จจากที่เสด็จไปยังปูชนียสถานสูงที่กิเบโอนถึงเยรูซาเล็มจากเบื้องหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมและปกครองอิสราเอล 13 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบและพลม้าพระองค์ทรงมีรถรบหนึ่งพันสี่ร้อยคันและพลม้าหนึ่งหมื่นสองพันซึ่งพระองค์ทรงวางไว้ในหัวเมืองรถรบและอยู่กับกษัตริย์ ณ กรุงเยรูซาเล็ม 14 กษัตริย์ทรงกระทำให้เงินและทองคำเป็นของที่เยรูซาเล็มอย่างมากมายดุจก้อนหินและต้นสนสีดาร์ก็ทำเหมือนอย่างต้นไม้ที่อยู่ในหุบเขาสำหรับความอุดมสมบูรณ์ 15 และโซโลมอนมีม้านำออกมาจากอียิปต์และเส้นด้ายด้วยผ้าป่านพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้นด้ายลินินตามราคา 16 เขาทั้งหลายจึงนำรถรบออกมาจากอียิปต์เป็นเงินหกร้อยเชเขลเงินและม้าหนึ่งร้อยห้าสิบตัวเขานำม้าออกมาสำหรับบรรดากษัตริย์แห่งคนมีเดียไทและกษัตริย์แห่งซีเรีย โดยวิธีการของพวกเขา


2 พงศาวดาร 2: 1-18:

1 และโซโลมอนมุ่งมั่นที่จะสร้างบ้านเพื่อพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นบ้านสำหรับอาณาจักรของเขา 2 และซาโลมอนได้ทรงกำหนดให้คนหกหมื่นเจ็ดพันคนแบกภาระและแปดหมื่นคนที่จะสกัดบนภูเขาและสามพันหกร้อยคนเป็นผู้ดูแลพวกเขา 3 และซาโลมอนส่งไปยังหุรามกษัตริย์เมืองไทระว่า "เมื่อเจ้าทำกับดาวิดบิดาของเราและส่งไม้สนสีดาร์ให้เขาเพื่อสร้างพระนิเวศให้เขาอาศัยอยู่ในนั้น 4 ดูเถิดเราจะสร้างพระนิเวศเพื่อนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเราเพื่ออุทิศถวายแด่พระองค์และเผาเครื่องหอมต่อหน้าเขาและเป็นเครื่องเผาบูชาอย่างต่อเนื่องและเป็นเครื่องเผาบูชาทั้งเช้าและเย็นในวันสะบาโต บนดวงจันทร์ใหม่และงานเลี้ยงอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา นี่เป็นกฎสำหรับอิสราเอลตลอดกาล 5 และบ้านที่ข้าสร้างนั้นใหญ่มากเพราะพระเจ้าของเรานั้นใหญ่ยิ่งกว่าพระทั้งปวง 6 แต่ใครจะสร้างบ้านให้เขาได้เพราะสวรรค์และสวรรค์แห่งสวรรค์ไม่สามารถควบคุมเขาได้? ถ้าเช่นนั้นฉันจะเป็นผู้สร้างบ้านให้เขารอดได้เพียงเพื่อเผาเครื่องบูชาต่อหน้าเขาเท่านั้น 7 บัดนี้ขอให้ชายผู้มีฝีมือในการทำงานด้วยทองคำเงินและทองสัมฤทธิ์เหล็กสีม่วงสีแดงเข้มสีฟ้าและทักษะที่สามารถทำให้หลุมฝังศพกับคนที่มีฝีมือกับฉันได้ ยูดาห์และเยรูซาเล็มผู้ซึ่งดาวิดบิดาของข้าทรงเตรียมไว้ให้ 8 โปรดส่งไม้สนสีดาร์ต้นสนสามใบและต้นอะลุมออกมาจากเลบานอนเพราะเรารู้ว่าผู้รับใช้ของเจ้ามีทักษะในการตัดซุงในเลบานอน และดูเถิดผู้รับใช้ของเราจะอยู่กับผู้รับใช้ของเจ้า 9 ถึงแม้จะจัดเตรียมไม้มากมายให้เราเพราะเรือนซึ่งเราจะสร้างนั้นจะยอดเยี่ยมมาก 10 และดูเถิดเราจะให้คนใช้ของเจ้าคือช่างสกัดที่ตัดฟืนข้าวสาลีที่ตีแล้วสองหมื่นโคระข้าวบาร์เลย์สองหมื่นโคระน้ำองุ่นสองหมื่นบัทและน้ำมันสองหมื่นบัท 11 แล้วหุรามกษัตริย์เมืองไทระจึงทูลเป็นหนังสือซึ่งพระองค์ทรงใช้ไปยังซาโลมอนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักประชาชนของพระองค์พระองค์จึงทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือเขา 12 หุรามกล่าวอีกว่า "จงรับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงประทานบุตรที่ฉลาดให้แก่ดาวิดกษัตริย์ทรงมีพระปรีชาญาณและความเข้าใจที่จะทรงสร้างพระนิเวศสำหรับพระเยโฮวาห์ อาณาจักร 13 และตอนนี้ฉันได้ส่งชายผู้มีฝีมือผู้มีความเข้าใจในเรื่องของ Huram พ่อของฉัน 14 ลูกชายของหญิงสาวแห่งแดนดานและพ่อของเขาเป็นชาวเมืองไทระฝีมือในการทำงานด้วยทองคำและเงิน ในทองเหลืองเหล็กเหล็กหินและไม้ในสีม่วงสีฟ้าและผ้าป่านเนื้อละเอียดและสีแดงเข้ม จงขุดหลุมศพทุกรูปแบบเพื่อจะค้นพบเครื่องมือทุกอย่างซึ่งเขาจะเอาไปให้เขาพร้อมกับช่างฝีมือของเจ้าและกับคนที่มีฝีมือของดาวิดราชบิดาของเจ้า 15 เพราะฉะนั้นบัดนี้ข้าวสาลีข้าวบาร์เลย์น้ำมันและน้ำองุ่นซึ่งเจ้านายของข้าได้กล่าวถึงนั้นขอให้เขาส่งไปยังพวกผู้รับใช้ของพระองค์ 16 เราจะตัดไม้จากเลบานอนเท่าที่ท่านต้องการ จะนำมาให้เจ้าทางทะเลตามกองเพลิงถึงเมืองยัฟฟา และเจ้าจะนำมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม 17 และซาโลมอนทรงนับคนต่างด้าวทั้งปวงที่อยู่ในแผ่นดินอิสราเอลตามจำนวนที่ดาวิดราชบิดาของพระองค์ได้ทรงนับไว้ และพบคนหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยคน

สวดมนต์ทุกวัน:

พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับคำพูดของคุณในเช้าวันนี้ฉันอวยพรชื่อของคุณสำหรับการให้ภูมิปัญญาเต็มรูปแบบของคุณในพระเยซูคริสต์ดังนั้นฉันจึงประกาศว่าฉันกำลังสร้างใหม่และฉันเดินในภูมิปัญญาเหนือธรรมชาติ พระคริสต์ได้ทรงโปรดประทานสติปัญญาแก่ข้าพเจ้า ขอบคุณพ่อสำหรับของขวัญชิ้นนี้ สำหรับคุณเพียงผู้เดียวจงมีเกียรติในพระนามของพระเยซู

คำสารภาพประจำวัน:

ฉันประกาศว่าฉันมีความคิดของพระคริสต์
ฉันประกาศว่าฉันเดินในภูมิปัญญาของพระเจ้า
ฉันประกาศว่าฉันมีจิตใจที่สมบูรณ์
ฉันขอประกาศว่าฉันมีความเข้าใจเหนือธรรมชาติในทุกสิ่ง
ฉันขอประกาศว่าสติปัญญาของพระเจ้าในตัวฉันจะนำฉันไปสู่ความสูงยิ่งขึ้นในนามของพระเยซู

 

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.