50 การอธิษฐานตามสงครามต่อต้านความยากจน

1
31440

ความยากจนเป็นคำสาป มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะยากจน แต่ความยากจนเป็นความทุกข์ วัตถุประสงค์ของ 50 ข้อนี้ จุดสวดมนต์สงคราม กับความยากจนคือการเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสงครามทางวิญญาณ ความจริงที่ว่าความยากจนหรือความมั่งคั่งไม่สามารถนำคุณไปสู่สวรรค์ได้ แต่คุณจะมีชีวิตอยู่และรับใช้พระเจ้าอย่างสะดวกสบายเมื่อคุณมีเงิน จุดอธิษฐานต่อความยากจนเหล่านี้จะช่วยให้คุณยืนหยัดต่อสู้วิญญาณแห่งความยากจนและปลดปล่อยให้เป็นอิสระตลอดไป
ในขณะที่คุณสวดอ้อนวอนเหล่านี้พระเจ้าจะทรงเปิดตาของคุณเพื่อรับความคิดจากสวรรค์และแสดงให้คุณเห็นว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อหลุดพ้นจากเว็บแห่งความยากจนไปสู่อาณาจักรแห่งความเจริญรุ่งเรือง อธิษฐานด้วยความเชื่อในวันนี้และคาดหวังปาฏิหาริย์

50 การอธิษฐานตามสงครามต่อต้านความยากจน

1) พ่อคำพูดของคุณบอกว่าคนที่รับใช้คุณจะไม่ต้องหิวโหยช่วยชีวิตฉันให้พ้นจากความอดอยากในพระเยซู

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

2) ฉันทำนายถึงชะตากรรมของฉันฉันจะทำให้มันในชีวิตความยากจนนี้จะไม่สิ้นสุดในนามของพระเยซู


3) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! ฉันประกาศว่าในชีวิตนี้ฉันจะได้เห็นความช่วยเหลือทางการเงินในชีวิตนี้ในชื่อของพระเยซู

4) โอ้พระเจ้าทำให้ผู้ช่วยในชะตากรรมทั้งหมดของฉันผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะอวยพรให้จำวันนี้ฉันในชื่อของพระเยซู

5) โอ้พระเจ้าทั้งๆที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศนี้ทำให้ประตูแห่งความสำเร็จที่แปลกประหลาดเปิดให้ฉันในนามของพระเยซู

6) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! จำสัญญาของคุณเก่า มองลงมาจากสวรรค์และช่วยฉันจากความยากจนในนามของพระเยซู

7) ที่ใดก็ตามที่เปิดตาของความเข้าใจของฉันที่จะจับความคิดที่จะทำให้ฉันเป็นอิสระจากความยากจนในพระเยซู

8) โอ้พระเจ้าลบคำสาปแช่งของความอดอยากออกจากชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

9) โอ้ท่านโปรดยกข้าขึ้นจากผงคลีแห่งชีวิตและทำให้ข้านั่งกับขุนนางในนามของพระเยซู

10). โอ้พระเจ้าปล่อยให้วิญญาณของคุณทำลายทุกปัญหาที่ฉันเกิดในนามของพระเยซู

11) โอ้พระเจ้าช่วยฉันให้พ้นจากนิสัยชั่วร้ายทุกอย่างที่ทำให้เกิดความยากจนในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

12) พระเจ้า! ผู้ที่เจริญรุ่งเรืองเป็นมนุษย์อย่างฉัน ทำให้ mevto ประสบความสำเร็จในชื่อของพระเยซู

13) ในฐานะที่เป็นเด็กที่มีสิทธิพิเศษของพระเจ้าฉันประกาศว่าพรุ่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่กว่าวันนี้ในนามของพระเยซู

14) ฉันทำนายความคิดของฉันในขณะนี้มีประสิทธิผลในชื่อของพระเยซู !!! สร้างความคิดที่จะทำให้ฉันรวยในชื่อของพระเยซู

15). โอ้พระเจ้าอย่าปล่อยให้ฉันตายในความยากจนเหล่านี้ช่วยฉันให้พ้นจากความเจ็บปวดนี้และยกระดับชีวิตให้ฉันในนามของพระเยซู

16) โอ้พระเจ้าฉันรู้ว่าคุณสามารถทำทุกอย่างได้ พาฉันออกไปจากหุบเขาแห่งความว่างเปล่าไปยังภูเขาแห่งความก้าวหน้าในนามของพระเยซู

17) ข้า แต่พระเจ้าท่านโปรดตั้งข้าไว้บนที่สูงอย่างกษัตริย์บนบัลลังก์ของเขาในนามของพระเยซู

18) โอ้พระเจ้าอย่าให้ความยากจนเอาชนะชีวิตของข้าโอนข้าจากความมืดนี้และวางข้าไว้บนเส้นทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองในพระนามของพระเยซู

19) ท่านข้าขอตำหนิความยากจนในชีวิตของข้าพระองค์ในนามของพระเยซูเพราะคำพูดของท่านกล่าวว่าความคาดหวังของคนชอบธรรมจะไม่ถูกตัดออก ..

20) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! คุณคือ jehova jireh ของฉันจำเครื่องบูชาและ srms ทั้งหมดของฉันให้กับคนจนและช่วยฉันให้พ้นจากความยากจนในนามพระเยซู

21) ข้า แต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากวิญญาณแห่งความเกียจคร้านที่นำไปสู่ความยากจนในนามของพระเยซู

22) ข้า แต่พระเจ้าด้วยฤทธิ์อำนาจในพระโลหิตของพระเยซูข้าจึงปลดปล่อยตัวเองจากวิญญาณทาสทุกคนในนามของพระเยซู

23) ปัญหาทางการเงินทั้งหมดในชีวิตของฉันจะถูกทำลายเมื่อพวกเขาได้ยินชื่อของพระเจ้าแห่งอิสราเอล ในนามของพระเยซู !!! ฉันประกาศว่าความยากจนจะไม่มีที่ในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

24) พระเจ้าทำให้ฉันมีความสุขมากที่สุดตลอดกาล ขจัดความยากจนและความล้าหลังออกจากชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

25) ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ก็ปล่อยวางนิสัยที่ไร้ค่าซึ่งนำไปสู่ความยากจนในนามของพระเยซู

26) ข้า แต่พระเจ้าข้าขอให้ข้าไปทำธุระที่ถูกต้องเพื่อให้ข้าพ้นจากความยากจนในนามของพระเยซู

27) โอ้พระเจ้าทำให้เศรษฐกิจของประเทศนี้ชอบฉันในธุรกิจของฉันในชื่อของพระเยซู

28) โอ้พระเจ้าฉันปฏิเสธวิญญาณแห่งความต้องการในชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

29) ฉันประกาศว่าฉันจะไม่ขออาหารฉันจะไม่ต้องการสิ่งที่ฉันจะใช้เพื่อดูแลลูก ๆ ของฉันในชื่อของพระเยซู

30) ประตูแห่งความดีทั้งหมดที่ถูกปิดกั้นจากฉันเพื่อที่ฉันจะสามารถใช้ชีวิตของฉันภายใต้สวรรค์ที่ปิดฉันได้สั่งให้เปิดวันนี้ในชื่อพระเยซู

31) โอ้พระเจ้าทำให้ฉันเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นทำให้ฉันเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชื่อของพระเยซู

32) โอ้พระเจ้าขอให้ความยากจนเป็นพรในนามของพระเยซู

33) โอ้ท่านดึงผมออกจากเว็บแห่งความยากจนในนามของพระเยซู

34) ข้า แต่พระเจ้าท่านโปรดนำร่องรอยแห่งความยากจนในชีวิตของฉันไปสู่พระนามของพระเยซู

35) ฉันปฏิเสธความยากจนในวันนี้และตลอดไปในนามของพระเยซู

36) ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์สาปแช่งร่องรอยแห่งความยากจนในชีวิตในนามพระเยซู

37) โอท่านเชื่อมต่อฉันกับโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะนำฉันไปสู่ความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่และยุติความยากจนในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู

38) โอ้ท่านข้าคิดว่าวันนี้และตอบสนองความต้องการของฉันในพระเยซู

39) โอ้พระเจ้าช่วยฉันให้พ้นจากความยากจนที่สืบทอดมาในนามของพระเยซู

40) โอ้พระเจ้าโปรดให้วันนี้คุณช่วยฉันให้พ้นจากความยากจนในนามของพระเยซู

41) โอ้พระเจ้าขอให้ฉันใช้ชีวิตของฉันด้วยความกลัวของคุณไม่ว่าจะในความยากจนหรือในความร่ำรวยในชื่อของพระเยซู

42) โอ้พระเจ้าอะไรก็ตามที่ฉันได้ทำกับเงินที่นำฉันไปสู่สถานะทางการเงินปัจจุบันของฉันให้อภัยฉันและหันสถานการณ์ของฉันในชื่อพระเยซู

43) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! เงินตอบทุกสิ่งให้ฉันเงินที่จะตอบพวกเขาสำหรับฉันในชื่อของพระเยซู

44) ข้า แต่พระเจ้าขอให้บรรเทาความกระหายและต้องการในชีวิตนี้ในนามของพระเยซู

45) โอ้พระเจ้าสร้างบทบัญญัติทางการเงินที่ไม่คาดคิดสำหรับฉันในชื่อของพระเยซู

46) โอ้พระเจ้าสอนวิธีจัดการทรัพยากรของฉันเพื่อให้ฉันสร้างความมั่งคั่งในชื่อของพระเยซู

47) โอ้ข้าขอเงินจากที่ใดก็ตามที่มันถูกซ่อนหรือถูกระงับไว้ในชื่อของพระเยซู

48) พ่อขอวิญญาณอันต่ำต้อยมาให้ฉันดังนั้นฉันสามารถเรียนรู้วิธีที่จะประสบความสำเร็จในนามของพระเยซู

49) พ่อช่วยฉันให้พ้นจากเผ่าพันธุ์หนูชีวิตทำให้ฉันเป็นอิสระทางการเงินในนามของพระเยซู

50) พ่อขอบคุณที่ช่วยฉันจากวิญญาณแห่งความยากจนในนามของพระเยซู

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้
บทความก่อนหน้านี้ข้อพระคัมภีร์ประจำวัน kjv 14 ตุลาคม 2018
บทความต่อไป10 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการติดยาเสพติด
ชื่อของฉันคือศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นคนของพระเจ้า ผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเจ้าได้ประทานอำนาจแก่ผู้เชื่อทุกคนด้วยระเบียบแห่งพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าไม่ควรมีคริสเตียนคนใดถูกมารกดขี่ เรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านการอธิษฐานและพระคำ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำ คุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ dailyprayerguide@gmail.com หรือแชทกับฉันทาง WhatsApp และ Telegram ที่ +2347032533703 ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงที่ทรงพลังของเราทางโทรเลข คลิกลิงก์นี้เพื่อเข้าร่วมเลย https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

1 COMMENT

  1. Nisimgħu ħafna minn รุ่งอรุณ il-bitcoins คุณหลอกลวง Ethereum Xi wħud minnhom imorru safejn jiddupplikaw websajts awtentiċi ta 'pjattaformi ta' การลงทุน leġittimi. Dan jagħmilha diffiċli ħafna li tgħid min hu min jew liema huwa l-websajt tal-kumpanija ezatta Huma jwiegħdu li taqbad li qatt ma tkun realizzat u li jkollok storja li tgħid kull เมตา jitolbu aktar flus L-aħbar it-tajba hi li tista 'tiġi rkuprata ma' ditti ta 'rkupru professjonali u ġenwini bħal Lallroyal องค์กร Huma għenu wkoll biex nerġa 'lura l-flus mitlufa tiegħi fi scam ta' การลงทุน f'xi żmien is-sena l-oħra Nista 'nirrakkomanda lil Lallroyal lil kulħadd peress li huma professjonisti fil-qasam

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.