28 จุดอธิษฐานแห่งการให้อภัยบาป

1
54367

โรม 5: 8: 8

แต่พระเจ้าทรงยกย่องความรักของพระองค์ที่มีต่อเราในขณะที่เรายังเป็นคนบาปพระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา

พระเจ้าไม่ต้องการให้ลูก ๆ ของเขาพินาศและความบาปนั้นเป็นผู้ทำลายล้างแห่งโชคชะตาเหตุผลที่ฉันรวบรวม 28 คำอธิษฐานของ การให้อภัยบาป คือการช่วยให้คนบาปหาทางกลับไปหาพระเจ้า นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาสวดอ้อนวอนด้วยวิธีที่จะนำพวกเขาออกจากบาปที่ทำให้เสพติดทรมานและพยายามขัดขวางพวกเขาจากการรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

พระบิดาในสวรรค์ของเราคือพระเจ้าแห่งความเมตตาพระองค์เป็นพระเจ้าที่พร้อมจะให้อภัยการละเมิดและบาปทั้งหมดของเรา ด้วยเหตุนี้เขาจึงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชำระราคาสูงสุดเพื่อความรอดของเรา พระเยซูกลายเป็นคนบาปเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ 5 โครินธ์ 21:XNUMX


ใครมีคุณสมบัติในการอธิษฐานคำอธิษฐานนี้

คนบาปทุกคนมีคุณสมบัติที่จะอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ ผู้เชื่อทุกคนที่ดิ้นรนกับบาปก็มีคุณสมบัติที่จะอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ สิ่งสำคัญคือคุณรู้ว่าในฐานะที่เป็นพระเจ้าคริสเตียนไม่ได้โกรธคุณเพราะบาปของคุณเขาจะไม่มีวันหยุดรักคุณอย่างไรก็ตามเขาไม่มีความสุขที่จะเห็นว่าบาปกำลังทำอะไรกับร่างกายของคุณทางร่างกายวิญญาณและอารมณ์ พระเจ้าเกลียดบาป แต่เขารักคนบาป ฉันขอแนะนำให้คุณสวดอ้อนวอนด้วยความเข้าใจเพื่อที่คุณจะได้เป็นอิสระจากบาปและจิตสำนึกของบาป

28 จุดอธิษฐานแห่งการให้อภัยบาป

1) โอ้พระเจ้าให้อภัยฉันในวันนี้และปลดปล่อยหัวใจของฉันให้เป็นอิสระจากความกลัวและความสงสัยเพราะความชั่วช้าของฉันในนามของพระเยซู

2) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! ช่วยฉันให้ดุพลังของบาปในชีวิตก่อนที่มันจะทำให้ฉันเปิดเผยอย่างเปิดเผยในชื่อของพระเยซู

3) โอ้พระเจ้าให้อภัยฉันไม่ว่าในทางใดก็ตามที่ฉันทำผิดต่อบัญญัติของคุณซึ่งนำไปสู่ความพ่ายแพ้ในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู

4) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! ขอให้ความเมตตาของคุณเหนือกว่าการตัดสินของคุณในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู

5) โอ้พระเจ้าด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนฉันหันจากทางชั่วร้ายของฉันวันนี้ให้อภัยฉันและรักษาดินแดนของฉันในชื่อพระเยซู

6) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! แสดงความเมตตาอย่างไม่มีเงื่อนไขของคุณให้ฉันอย่าปล่อยให้บาปลากฉันไปสู่การทำลายตนเองในนามของพระเยซู

7) โอ้พระเจ้ายกโทษให้ฉันสำหรับการกระทำความชั่วทั้งหมดดำเนินการด้วยมือของฉันในชื่อของพระเยซู

8) โอ้ท่านข้ามีความสงสารต่อบาปของข้าอย่าให้ผลของบาปในอดีตของข้าครอบงำข้าในนามของพระเยซู

9) โอ้พระเจ้าด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของท่านจงทำลายความบาปทั้งหมดในชีวิตของข้าที่ขัดกับกฎหมายของพระเจ้าในชื่อของพระเยซู

10) โอ้พระเจ้าฉันปฏิเสธความคิดชั่วร้ายและความปรารถนาทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวฉันในวันนี้ฉันชำระใจด้วยโลหิตของพระเยซูและพระวจนะของพระเจ้าในชื่อของพระเยซู

11) โอ้พระเจ้าขอให้การติดบาปทุกครั้งในวัยเยาว์ของฉันที่ยังคงทรมานฉันในวันนี้มาถึงจุดจบในวันนี้ขอหน้าใหม่ให้ฉันเพื่อที่อดีตของฉันจะไม่หลอกหลอนฉันในพระเยซูต่อไป
ชื่อ.

12). โอ้พระเจ้าที่เต็มไปด้วยความสง่างามและความเมตตาให้อภัยบาปทั้งหมดของฉันเพื่อที่ฉันจะได้เห็นใบหน้าของคุณในวันนี้ในชื่อพระเยซู

13) โอ้พระเจ้าขอให้ความเมตตาของคุณปกปิดบาปของฉันในวันนี้และตลอดไปในนามของพระเยซู

14). แต่ฉันมาต่อต้านวิญญาณชั่วทุกอย่างของการหลอกลวงที่นำความชั่วช้าเข้ามาในชีวิตของฉันให้พวกเขาถูกทำลายในวันนี้ในชื่อของพระเยซู

15) โอ้พระเจ้าช่วยฉันให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่างในชีวิตที่ทำให้ฉันลุกขึ้นยืนและล้มลงในพระนามของพระเยซู

16) โอ้พระเจ้าความชั่วช้าทุกอย่างในชีวิตของฉันที่จะนำฉันกลับไปสู่โลกที่ฉันทำลายพวกเขาในนามของพระเยซู

17) โอ้พระเจ้าขอให้ฉันได้รับการชำระโลหิตของคุณให้สะอาดจากบาปทั้งหมดของฉันในวันนี้เพื่อที่ฉันจะได้รับชัยชนะในคำอธิษฐานในนามของพระเยซู

18) โอ้พระเจ้าช่วยฉันให้พ้นจากวิญญาณแห่งการโกหกในนามของพระเยซู

19) โอ้พระเจ้าช่วยฉันให้พ้นจากบาปแห่งการผิดประเวณีในนามของพระเยซู

20) โอ้พระเจ้าช่วยฉันให้พ้นจากบาปแห่งความต้องการทางสายตาในนามของพระเยซู

21) ข้า แต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของฉันในวันนี้เพื่อฉันจะได้รับการปกป้องจากความชั่วร้ายทั้งหมดในนามของพระเยซู

22) โอ้พระเจ้าลบเครื่องหมายแห่งความชั่วช้าทั้งหมดออกไปจากชีวิตของฉันในชื่อ Je ??? sus

23) โอ้พระเจ้าขอให้คนบาปเป็นจำนวนมากที่ไม่ใช่ส่วนของฉันในชื่อพระเยซู

24) โอ้พระเจ้าเพราะตอนนี้ฉันเป็นสิ่งสร้างใหม่อย่าตัดสินฉันตามบาปทั้งหมดของฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

25) โอ้พระเจ้าเพราะคุณมีอำนาจที่จะให้อภัยบาปบนโลกให้อภัยฉันในวันนี้และมอบความต้องการของฉันในชื่อพระเยซู

26). โอ้พระเจ้าขอร้องคดีของฉันและอย่าให้มนุษย์มีชัยเหนือฉันเพราะบาปของฉันในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู

27) ในฐานะที่เป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมให้อภัยบาปทั้งหมดของฉันเมื่อฉันยอมรับพวกเขาในวันนี้ในนามของพระเยซู

28) พ่อขอบคุณสำหรับการให้อภัยบาปในนามของพระเยซู

10 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการให้อภัยบาป

ในการอธิษฐานคำอธิษฐานแห่งการให้อภัยอย่างมีประสิทธิภาพสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจจิตใจของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์ เรารับใช้บิดาผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาซึ่งให้อภัยเราโดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อเรารู้จิตใจของพระเจ้าเกี่ยวกับความรักของพระองค์ที่มีต่อเราสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มศรัทธาและความมั่นใจในการขอการให้อภัยและความเมตตาจากพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวไว้ในฮีบรู 4:16:“ เหตุฉะนั้นให้เรามาที่บัลลังก์แห่งพระคุณอย่างกล้าหาญเพื่อเราจะได้รับความเมตตาและพบพระคุณที่จะช่วยในเวลาที่ต้องการ” ด้านล่างนี้เป็นข้อพระคัมภีร์ 10 ข้อเกี่ยวกับการให้อภัยบาป

1). ดำเนินการ 2:38:
38 เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า "จงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาทุกคนในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เพื่อการยกบาปและเจ้าจะได้รับของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

2) 1John1: 9:
ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมเพื่อยกโทษบาปของเราและทำความสะอาดเราจากความอธรรมทั้งหมด

3) เอเฟซัส 4: 31-32
31 ขอให้ความขมขื่นและความโกรธแค้นและความโกรธเคืองและคำพูดที่ชั่วร้ายจงหลีกหนีจากพวกเจ้าด้วยความอาฆาตพยาบาท 32 และพวกเจ้าจงมีความเมตตาต่อกันจงอภัยโทษให้กัน ยกโทษให้คุณ

4) แม็ตธิว 6: 14-15:
14 เพราะถ้าเจ้าให้อภัยการละเมิดของพวกเขาพระบิดาในสวรรค์ของคุณจะทรงให้อภัยคุณด้วยเช่นกัน 15 แต่ถ้าพวกเจ้าไม่ยกโทษการล่วงละเมิดของพวกเขาพ่อของคุณก็จะไม่ยกโทษการละเมิดของคุณ

5) แม็ตธิว 5: 23-24:
23 เหตุฉะนั้นถ้าเจ้านำของกำนัลมาที่แท่นบูชาแล้วและที่นั่นระลึกไว้ว่าพี่น้องของเจ้าได้ทำผิดต่อเจ้า 24 จงทิ้งของกำนัลไว้ที่หน้าแท่นบูชาแล้วไปตามทางของเจ้า ก่อนอื่นต้องคืนดีกับพี่ชายของเจ้าก่อนแล้วค่อยมามอบของกำนัล

6) ยากอบ 5:16:
16 สารภาพความผิดพลาดของคุณต่อกันและอธิษฐานเพื่อกันและกันเพื่อเจ้าจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนของคนชอบธรรมนั้นมีผลมากมาย

7) โคโลสี 3: 12-13:
12 ฉะนั้นจงสวมความเมตตาความเมตตาความถ่อมใจความอ่อนน้อมถ่อมตนในฐานะผู้ได้รับเลือกของพระผู้เป็นเจ้าความเมตตาความถ่อมใจความถ่อมใจความอ่อนน้อมถ่อมตน 13 จงห้ามมิให้กันและให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าผู้ใดมีข้อโต้แย้งต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงยกโทษให้คุณ

8) กิจการ 3: 18-20:
18 แต่สิ่งเหล่านั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่บรรดาผู้เผยพระวจนะของพระองค์ก่อนซึ่งพระคริสต์จะทรงทนทุกข์ทรมานเขาก็จะสำเร็จตามนั้น 19 เหตุฉะนั้นพวกเจ้าจงกลับใจใหม่และกลับใจใหม่เพื่อบาปของคุณจะถูกลบล้างเมื่อเวลาแห่งความสดชื่นจะมาจากที่ประทับของพระเจ้า 20 และเขาจะส่งพระเยซูคริสต์ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศแก่คุณ:

9) มัทธิว 6:12:

12 และให้อภัยเราด้วยหนี้ของเราเมื่อเราให้อภัยลูกหนี้

10) ลูกา 23:34:
34 แล้วตรัสว่าพระเยซูพระบิดาโปรดยกโทษให้พวกเขา เพราะพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขาทำอะไร และพวกเขาก็แบ่งเสื้อผ้าของเขาและจับสลาก

 

 

Kดูทีวีทุกวันอธิษฐานอย่างตรงไปตรงมาบน YOUTUBE
สมัครรับข่าวสารก่อนใครวันนี้

1 COMMENT

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.