50 คะแนนอธิษฐานเพื่อความเมตตาพร้อมข้อพระคัมภีร์

22
76503

เพลงคร่ำครวญ 3: 22-23:

22 เป็นความเมตตาของพระเจ้าที่เราไม่ได้ถูกเผาผลาญเพราะความเห็นอกเห็นใจของเขาไม่ล้มเหลว 23 พวกเขาเป็นของใหม่ทุกเช้า: ความสัตย์ซื่อของเจ้านั้นยิ่งใหญ่

เรารับใช้พระเจ้าแห่ง ความเมตตา ฉันได้รวบรวม 50 คะแนนการอธิษฐานเพื่อความเมตตาพร้อมข้อพระคัมภีร์เพื่อช่วยให้คริสเตียนเห็นว่าไม่ว่าจะมีปัญหามากมายในชีวิตที่พวกเขาอาจพบว่าตัวเองเป็นพระเจ้าก็สามารถที่จะช่วยให้พวกเขาจากทุกคน เขาจะทำเพราะความเมตตาของเขาความเมตตาของเขานั้นใหม่และเขียวตลอดปี ความสัตย์ซื่อของเขาที่มีต่อเรานั้นคงที่ ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญความท้าทายใดในตอนนี้ฉันอยากให้คุณรู้ว่าความเมตตาของพระเจ้านั้นมีให้คุณอยู่เสมอและพระเจ้าจะช่วยคุณให้พ้นจากปัญหาทั้งหมดของคุณเพราะความเมตตาของเขา

คนเป็นอันมากเป็นคนชอบธรรม แต่พระเจ้าทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนเหล่านั้นทั้งหมด พระเจ้าผู้ที่เรารับใช้จะช่วยคุณให้พ้นจากปัญหาทั้งหมดของคุณเมื่อคุณอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ เพียงแค่เชื่อในพระเจ้าแห่งความเมตตาและสวดอ้อนวอนด้วยศรัทธาและคุณจะแบ่งปันประจักษ์พยานของคุณ

 

 

50 คะแนนอธิษฐานเพื่อความเมตตาพร้อมข้อพระคัมภีร์

1) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! ให้ความโปรดปรานแก่คุณในสายตาของคุณเพื่อที่คุณจะมอบทุกสิ่งที่ฉันขอ (กล่าวถึงคำขอของคุณ) ในนามของพระเยซู

2) โอ้พระเจ้าขอให้ฉันได้รับความโปรดปรานในทุกด้านของชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

3) ข้า แต่พระเจ้าขอให้ความโปรดปรานอันไม่สมควรของคุณเหนือกว่าในทุกสถานการณ์ของชีวิตฉันในนามของพระเยซู

4) ฉันขอสารภาพวันนี้ว่าผู้ไถ่ของฉันมีชีวิตอยู่และจะทำให้ความโปรดปรานของพระองค์ส่องแสงอยู่ที่ฉันในพระเยซู
ชื่อ
5) โอ้พระเจ้าแห่งความเมตตา! วันนี้ขอเมตตาคุณและปล่อยให้ความเมตตาของคุณฉกฉันจากผู้ที่แสวงหาความตายในนามของพระเยซู

6) โอ้พระเจ้าด้วยความเมตตาของคุณปิดปากทุกเสียงซาตานพูดกับฉันเพื่อทำลายชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

7) โอ้พระผู้เป็นเจ้า! ใช้ทุกสิ่งรอบตัวฉันเพื่อโปรดปรานฉันในชื่อพระเยซูอาเมน

8) โอ้พระเจ้า! ฉันค้นหาหน้าของคุณในขณะที่เด็กมองหาใบหน้าของพ่อแม่ แสดงความโปรดปรานของคุณในทุก ๆ ด้านของชีวิตฉันในนามของพระเยซู

9) โอ้พระเจ้าฉันขอร้องคุณในความทุกข์ของฉันวันนี้ ได้ยินฉันและมีความเมตตากับฉันในชื่อพระเยซู

10) ข้า แต่พระเจ้าขอให้ใจของข้าพระองค์เต็มไปด้วยความสุขเมื่อเจ้าตอบคำอธิษฐานของฉันตามความเมตตาของคุณในนามของพระเยซู

11) ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอประกาศว่าความดีและความเมตตาของท่านจะไม่มีวันสูญสิ้นไปจากข้าในนามของพระเยซู

12) โอ้ท่านข้าแทรกแซงในเรื่องนี้ในชีวิตของข้า (พูดถึงเรื่องนี้) ก่อนที่ข้าจะกลายเป็นเสียงหัวเราะต่อหน้าศัตรูของข้า มีเมตตาต่อฉันก่อนที่ศัตรูของฉันเห็นสัญญาณของความขุ่นมัวของฉันในชื่อของพระเยซู

13) โอ้พระเจ้าฉันต้องการความช่วยเหลือในชั่วโมงนี้ ช่วยฉันในเรื่องนี้ก่อนที่จะสายเกินไปในชื่อของพระเยซู

14) โอ้ท่านเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เลี้ยงดูคนยากจนจากฝุ่นละอองผู้ขัดสนจากเนินมูลสัตว์ขอแสดงความเมตตาต่อท่านและเข้าแทรกแซงในสถานการณ์นี้ในพระเยซูชื่อ 15) โอ้ข้า แต่พระเจ้าที่ข้าพระองค์ปรนนิบัติท่านอยู่เสมอขอให้ความเมตตาของท่านอยู่เหนือการพิพากษาในพระนามของพระเยซูเสมอ

16) โอ้พระเจ้าแห่งความเมตตาจงลุกขึ้นและปกป้องฉันจากการกล่าวหาศัตรูในนามของพระเยซู

17) โอ้พระเจ้าความท้าทายในชีวิตของฉันกำลังท่วมท้นพวกเขาแข็งแกร่งสำหรับฉันที่จะแสดงความเมตตาของคุณและช่วยฉันในนามของพระเยซู

18) โอ้พระเจ้าวันนี้ขอเมตตาข้าด้วย อย่าปล่อยให้ศัตรูของฉันทำให้ฉันอยู่ในหลุมในชื่อของพระเยซู

19) พระเยซูคริสต์บุตรชายของดาวิดมีความเมตตาต่อฉันและต่อสู้การต่อสู้ในชีวิตของฉันในชื่อพระเยซู

20) โอ้ท่านผู้มีเมตตากรุณาต่อฉันและให้ความช่วยเหลือแก่ฉันในช่วงชีวิตนี้ในนามของพระเยซู

21) ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์อย่าละอายใจเลยเมื่อข้าพระองค์ร้องทูลท่านในเรื่องนี้โปรดช่วยข้าด้วยความเมตตาของพระองค์และให้การเป็นพยานแก่ข้าในนามของพระเยซู

22) โอ้พระเจ้าเปิดประตูแห่งความเมตตาให้ฉันเพื่อที่ฉันจะได้เข้าไปข้างในก่อนที่ปัญหานี้จะกลืนฉันในชื่อของพระเยซู

23) ข้า แต่พระเจ้าข้าได้ยินเสียงร้องของข้าวันนี้ในขณะที่ข้าร้องต่อเจ้าด้วยความศรัทธาเกี่ยวกับปัญหานี้ขอแสดงความเมตตาต่อพระองค์ในนามของพระเยซู

24) โอ้ท่านอย่าตัดสินฉันด้วยระดับความเชื่อของฉัน ให้วันแห่งความเมตตาตกลงบนฉันในวันนี้ในนามของพระเยซู

25) ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ละอายใจอย่าให้ศัตรูของข้าเหยียบย่ำนามของพระเยซูเจ้าเลย

26) โอ้ท่านทำให้ชีวิตข้าเป็นตัวอย่างที่ยิ่งใหญ่ของความเมตตาของท่านในชื่อของพระเยซู

27) โอ้พระเจ้าขอให้ความเมตตาของคุณพูดกับฉันในที่ทำงานของฉันในนามของพระเยซู

28) โอ้ท่านข้าพระองค์เมตตาข้าและขอความช่วยเหลือจากข้าในนามของพระเยซู

29) โอ้พระเจ้าช่วยฉันจากศัตรูของฉันโดยที่คุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยที่จะเมตตาฉันในนามของพระเยซู

30) โอ้พระเจ้าเพราะความเมตตาเป็นของคุณอย่าปล่อยให้นิ้วที่กล่าวหากล่าวหาฉันชนะในนามของพระเยซู

31) พระเจ้าทรงเมตตาฉันและอวยพรฉันและทำให้ใบหน้าของคุณส่องแสงให้ฉันในวันนี้ในชื่อของพระเยซู

32) โอ้พระเจ้าโปรดแสดงความเมตตาของคุณและมอบความรอดให้ฉันในทุก ๆ ด้านของชีวิตฉันในนามของพระเยซู

33) ฉันประกาศด้วยความเชื่อในวันนี้ว่าความเมตตาและความจริงจะมีชัยในบ้านของฉันในชื่อของพระเยซู

34) ข้า แต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้ยินว่าท่านเป็นคนดีและมีเมตตามากต่อผู้ที่เรียกร้องท่านให้อาบน้ำด้วยความเมตตาอย่างล้นเหลือเพื่อข้าพเจ้าจะแบ่งปันประจักษ์พยานในพระนามของพระเยซู

35) โอ้พระเจ้าขอให้ความเมตตาของคุณปลดปล่อยวิญญาณของฉันจากหลุมศพในนามของพระเยซู

36) ข้า แต่พระเจ้าข้าได้ยินมาว่าเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตาเมตตากรุณาอดทนและมีเมตตามากขอให้ข้าได้เห็นความเมตตามากมายในชีวิตของข้าในนามของพระเยซู

37) โอ้พระเจ้าขอให้ความเมตตาของคุณอยู่กับฉันเพื่อที่ฉันจะได้ชนะศัตรูของฉัน

38). โอ้พระเจ้าตามคำของคุณรักษาความเมตตาของคุณสำหรับฉันตลอดไปและให้พันธสัญญาแห่งความเมตตาของคุณยืนหยัดกับฉันในชื่อพระเยซู

39) ข้า แต่พระเจ้าข้าขอโปรดทำให้ข้าพระองค์พอใจในความเมตตาของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เปรมปรีดิ์และยินดีตลอดชีวิตของข้าพระองค์ในพระนามของพระเยซู

40) ช่วยฉันด้วยโอ้พระเจ้าของฉันและช่วยฉันด้วยความเมตตาจากความรักของคุณในชื่อของพระเยซู

41) ข้า แต่พระเจ้าในความเมตตาของท่านจงต่อสู้กับผู้ที่ต่อสู้กับข้าพระองค์และทำลายบรรดาผู้ที่ทรมานจิตใจข้าในนามของพระเยซู

42) โอ้พระเจ้าขอให้ความเมตตาของคุณทำให้ฉันอยู่ในทุกด้านของชีวิตของฉันในชื่อของพระเยซู

43) โอ้พระเจ้าแห่งความเมตตาของคุณพาฉันไปจากอาณาจักรแห่งความสงสารต่อหน้ามนุษย์สู่อาณาจักรแห่งความอิจฉาต่อหน้าผู้ชายในนามของพระเยซู

44) โอ้พระเจ้าเช่นเดียวกับที่คุณแสดงความเมตตาต่อบาร์โทมัสตาบอดฉันขอร้องคุณในวันนี้โอ้ท่านลอร์ดมีเมตตาฉันในนามของพระเยซู

45) โอ้ท่านเหมือนกับที่ท่านปลดปล่อยปีศาจที่ถูกครอบงำด้วยความเมตตาของท่านฉันก็ร้องออกมาในวันนี้โอ้ท่านผู้เป็นบุตรดาวิดมีเมตตาต่อฉันในนามของพระเยซู

46) โอ้ท่านผู้เป็นโรคลมบ้าหมูได้รับการเยียวยาจากความเมตตาของท่านข้าขอร้องท่านในวันนี้ว่าท่านมีเมตตาต่อฉันในนามของพระเยซู

47) โอ้พระเจ้าขอให้ความเมตตาของคุณค้นหาฉันด้วยโชคชะตาในนามของพระเยซู

48) โอ้พระเจ้าขอให้เพื่อนบ้านและญาติของฉันได้ยินเมื่อความเมตตาของคุณเปลี่ยนตำแหน่งและสถานะของฉันในเชิงบวกในนามของพระเยซู

49) ข้า แต่พระเจ้าท่านโปรดนับข้าในหมู่ผู้ที่เจ้าจะแสดงความเมตตาในนามของพระเยซู

50) โอ้พระเจ้าเพราะฉันและครอบครัวของฉันมีความเมตตาในนามของพระเยซู

พ่อฉันขอขอบคุณสำหรับความเมตตาของคุณในชื่อของพระเยซู

8 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเมตตาและพระคุณ

ฉันได้รวบรวม 8 ข้อพระคัมภีร์ เกี่ยวกับความเมตตาและพระคุณข้อพระคัมภีร์นี้จะช่วยให้คุณอธิษฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันขอแนะนำให้คุณอ่านพระคัมภีร์นี้ทำสมาธิกับพวกเขาและสวดอ้อนวอนกับพวกเขาเมื่อคุณเรียกหาพระเจ้าแห่งความเมตตา

1) 2 ซามูเอล 24:14:
14 ดาวิดรับสั่งกับกาดว่า "ฉันอยู่ในที่คับแคบมากขอให้เราตกอยู่ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะความเมตตาของพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งและอย่าให้ข้าตกอยู่ในมือของมนุษย์เลย

2) สดุดี 86: 5:
5 สำหรับท่านลอร์ดท่านเก่งและพร้อมที่จะให้อภัย และความเมตตาต่อทุกคนที่ร้องทูลเจ้า

3) สดุดี 145: 9:
9 พระเจ้าทรงดีต่อคนทั้งปวงและความเมตตาของพระองค์ก็อยู่เหนือการงานทั้งสิ้นของเขา

4) ลูกา 6:36:
36 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเมตตาต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงเมตตากรุณา

5) เอเฟซัส 2: 4:
4 แต่พระเจ้าที่อุดมไปด้วยความเมตตาความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพระองค์ทรงรักเรา

6) ติตัส 3:5:
3 เพราะบางครั้งตัวเราเองก็เป็นคนโง่เขลาไม่เชื่อฟังล่อลวงรับใช้ราคะตัณหาและความสุขมากมายอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทและอิจฉาริษยาเกลียดชังและเกลียดชังกัน

7) ฮีบรู 4:16:
เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายกล้าหาญเถิดเพื่อพระที่นั่งของพระคุณเพื่อเราจะได้รับความเมตตาและหาพระคุณเพื่อช่วยในยามยากลำบาก

8) 1 เปโตร 1: 3
3 สาธุการแด่พระเจ้าและพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งความเมตตาอันบริบูรณ์ของพระองค์ได้บังเกิดเราอีกครั้งเพื่อความหวังอันมีชีวิตชีวาโดยการฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์จากความตาย

 

บทความก่อนหน้านี้18 คะแนนอธิษฐานตอนกลางคืนที่ทรงพลัง
บทความต่อไป6 จุดอธิษฐานเพื่อความบริสุทธิ์
ฉันชื่อบาทหลวง Ikechukwu Chinedum ฉันเป็นมนุษย์ของพระเจ้าผู้หลงใหลในการเคลื่อนไหวของพระเจ้าในยุคสุดท้ายนี้ ฉันเชื่อว่าพระเจ้าทรงมอบอำนาจให้ผู้เชื่อทุกคนด้วยลำดับพระคุณที่แปลกประหลาดเพื่อสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฉันเชื่อว่าคริสเตียนไม่ควรถูกกดขี่โดยปีศาจเรามีพลังที่จะดำเนินชีวิตและดำเนินในการปกครองผ่านคำอธิษฐานและพระวจนะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำปรึกษาคุณสามารถติดต่อฉันได้ที่ chinedumadmob@gmail.com หรือแชทฉันทาง WhatsApp และโทรเลขที่ +2347032533703 นอกจากนี้ฉันชอบที่จะเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มสวดมนต์ 24 ชั่วโมงอันทรงพลังของเราทาง Telegram คลิกลิงค์นี้เพื่อเข้าร่วมตอนนี้ https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ ขอพระเจ้าอวยพรคุณ.

22 ความคิดเห็น

 1. ฉันมีความสุขมากกับจุดอธิษฐานนี้ พลังยิ่งกว่าข้อศอกของคุณในชื่อของพระเยซู ขอให้พระเจ้าคุ้มครอง.

 2. ฉันอดอาหารทุกวันอังคารและสวดอ้อนวอนกับจุดอธิษฐานนี้และมันก็ใช้ได้ผลสำหรับฉันขอให้พระเจ้าอวยพรผู้เขียนต่อไป

 3. ฉันมีความสุขกับจุดสวดมนต์นี้ฉันรู้สึกถึงพลังของเทวดาของพระเจ้าที่เข้าร่วมในประเด็นของฉัน พระเจ้ายังคงอวยพรคุณด้วยปัญญามากขึ้น

 4. ขอพระเจ้าอวยพรนักเขียนพระคุณมากขึ้น ฉันมีความสุขจริงๆ พระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราทั้งหมดในนามของพระเยซู

 5. ฉันมาถึงที่นี่เมื่อเช้านี้ ... กำลังมองหาคำอธิษฐานขอความเมตตา ... ฉันหวังและเชื่อว่ามันจะได้ผลเช่นกันในนามของพระเยซู
  ฉันจะเป็นพยานถึงพระสิริของพระเจ้า สาธุ

 6. ขอพระเจ้าอวยพรคุณศิษยาภิบาลสำหรับคำอธิษฐานนี้มันถูกนำไปสู่สถานการณ์ของฉันจริงๆ ขอพระเกียรติแด่พระเจ้าขอพระคุณและการเจิมเพื่อรับใช้

 7. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาที่มีให้กับชีวิตของฉันภรรยาและลูก ๆ ขอบคุณพระเยซูเหมือนบาติมิอุสตาบอดความเมตตาของคุณมีชัยไปแล้วในสถานการณ์ปัจจุบันของภรรยาของฉันและฉันเชื่อว่าเธอได้รับการรักษาทั้งหมดของเธอขณะที่ฉันร้องไห้เมื่อเช้านี้สำหรับความเมตตาของคุณ ชีวิตของเธอในนามของพระเยซูอาเมน

 8. ฉันรู้สึกได้รับพรหลังจากสวดอ้อนวอนบทสวดมนต์นี้ผู้เจิมมากขึ้น Chinedum เป็นชื่อลูกชายของฉัน พระเจ้าอวยพรคุณครับ

 9. Esther Oluwakemi
  ฉันมีความสุขจริง ๆ กับจุดอธิษฐานที่ส่งผลกระทบนี้เกี่ยวกับความเมตตา ฉันเชื่ออย่างยิ่งว่าฉันจะเป็นพยานถึงความเมตตาของพระเจ้า

 10. ฉันอวยพรพระนามของพระเจ้าต่อศิษยาภิบาล Ikechukwu Chinedum ที่ฉันพบจุดอธิษฐานเพื่อความโปรดปรานและความเมตตา ดูเหมือนว่าเป็นเพราะฉันที่เขาเขียนบทสวดมนต์นี้และฉันอธิษฐานคำอธิษฐานนี้ด้วยศรัทธาและประจักษ์พยานของฉันกำลังจะมาในนามอันยิ่งใหญ่ของคุณพระเยซูคริสต์ (อาเมน)

 11. พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และคุณก็ยิ่งใหญ่เช่นกันสำหรับสิทธิพิเศษที่มอบให้คุณเพื่ออวยพรผู้อื่น พระเจ้าอวยพรคุณเซอร์ ฉันรู้ว่าคำอธิษฐานของฉันคือคำตอบ ฉันก็มีความสุขเช่นกัน

 12. พระเจ้าพระเยซู ข้าพระองค์มาหาพระองค์ในวันนี้ด้วยใจที่เปิดกว้าง ขอพระองค์ทรงเมตตาข้าพระองค์และตั้งรกรากให้สมรส และโปรดระลึกถึงครอบครัวของข้าพระองค์ด้วย ความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ โปรดยกโทษความผิดในอดีตของข้าพระองค์ด้วยเถิด พระเจ้าข้า

 13. พระเจ้าอวยพรคุณคนของพระเจ้า คะแนนการอธิษฐานที่ทรงพลังเหล่านี้คือสิ่งที่ฉันต้องการในตอนนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตาของคุณ

ให้คำตอบ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
โปรดใส่ชื่อของคุณที่นี่

ไซต์นี้ใช้ Akismet เพื่อลดสแปม เรียนรู้วิธีการประมวลผลข้อมูลความคิดเห็นของคุณ.