อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก ให้

แท็ก: การให้

22 ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการให้ส่วนสิบและการถวาย

การให้คือการมีชีวิต ข้อพระคัมภีร์ทั้ง 22 ข้อนี้เกี่ยวกับการให้ส่วนสิบและการนำเสนอจะช่วยให้ชีวิตของคุณให้ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการให้คือการ ...