เสาร์ธันวาคม 31, 2022
หน้าแรก แท็ก โองการ

แท็ก: โองการ

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเข้าใจ

วันนี้เราจะสำรวจข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเข้าใจ ความเข้าใจคือความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเป็นพื้นฐาน ค่อนข้าง ...

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเครียด

ความเครียดเป็นสภาวะทางจิตใจที่ไม่ดีที่ทำให้บุคคลอ่อนแอและวิตกกังวลและรู้สึกไม่ดี บางครั้งเมื่อเราเครียดในขณะที่พยายาม ...

สวดมนต์เพื่อปัญญาด้วยข้อพระคัมภีร์

ภูมิปัญญามีกำไรโดยตรงหากคุณคิดว่าคุณกำลังทำมากเกินไปที่จะได้รับภูมิปัญญาคุณอาจจำเป็นต้องรู้ผลของ ...

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับแม่

เราจะเปิดเผยข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับมารดาเพื่อให้คุณทราบถึงความสำคัญยิ่งของสิ่งมีชีวิตนี้ในการดำรงอยู่ของเรา คัมภีร์ ...

จุดอธิษฐานร่วมกับข้อพระคัมภีร์

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานวิงวอนด้วยข้อพระคัมภีร์ พระเจ้าช่วยแทนการอธิษฐานในรูปแบบอื่น ...

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่

0
วันนี้เราจะมีส่วนร่วมในข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ ใครไม่อยากเริ่มต้นใหม่หลังจากที่เหนื่อยยากและยากลำบากสักพัก ...

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการกลับใจ

1
วันนี้เราจะสำรวจข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการกลับใจ ประการแรกการกลับใจเป็นการสำนึกผิดหรือมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับบางสิ่งและทำให้ ...

ข้อพระคัมภีร์ที่ทรงพลัง

0
วันนี้เราจะสำรวจข้อพระคัมภีร์ที่ทรงพลัง พระคัมภีร์มีพระวจนะของพระเจ้าที่เราต้องการสำหรับชีวิตของเรา มันคือ...

ข้อพระคัมภีร์สำหรับใจสลาย

0
วันนี้เราจะสำรวจข้อพระคัมภีร์สำหรับผู้อกหัก คุณเคยอกหักหรือไม่? คุณเคยรู้สึกเจ็บบ้างไหม ...

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับเยาวชน

0
เราจะสำรวจข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับเยาวชน พระเจ้าทรงภูมิใจในคนหนุ่มสาว นั่นคือเหตุผลที่นักบุญหลายคนที่พระเจ้า ...