เสาร์ธันวาคม 31, 2022
หน้าแรก แท็ก เลือด

Tag: เลือด

60 คำอธิษฐานช่วยกู้โดยใช้พระโลหิตของพระเยซู [2022 อัปเดต]

60 คำอธิษฐานช่วยกู้โดยใช้พระโลหิตของพระเยซู วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานช่วยกู้ 60 ครั้งโดยใช้พระโลหิตของพระเยซู มีพลังอยู่ใน...

60 คำอธิษฐานช่วยกู้โดยใช้พระโลหิตของพระเยซู [อัพเดท 2022]

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อย 60 คำโดยใช้พระโลหิตของพระเยซู มีพลังอยู่ในพระโลหิตของพระเยซู เราได้รับ...

จุดอธิษฐานเรื่องการใช้โลหิตของพระเยซูเป็นอาวุธ

วิวรณ์ 12:11 และพวกเขาเอาชนะเขาด้วยโลหิตของลูกแกะและโดยคำพยานของพวกเขา และพวกเขาไม่ได้รัก ...

60 คำอธิษฐานช่วยกู้โดยใช้พระโลหิตของพระเยซู

เศคาริยาห์ 9:11: 11 สำหรับเจ้าด้วยโลหิตแห่งพันธสัญญาของเจ้าเราได้ส่งนักโทษของเจ้าออกมาจากหลุมพรางซึ่ง ...