อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก วันขอบคุณพระเจ้า

Tag: วันขอบคุณพระเจ้า

คำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อความรักที่มั่นคงของพระเจ้า

1
วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานวันขอบคุณพระเจ้าเพื่อความรักที่มั่นคงของพระเจ้า ความกตัญญูกตเวทีเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่ช่วยให้คุณไต่ระดับไปสู่ความสูงที่สูงขึ้น....

ขอบคุณพระเจ้าสวดมนต์สำหรับการรักษา

วันนี้เราจะมีส่วนร่วมในการสวดมนต์วันขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรักษา คุณเคยได้รับการรักษาให้หายจากโรคความอ่อนแอหรือความอ่อนแอ? คุณจะ ...

30 คำอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า

สดุดี 92: 1 เป็นเรื่องดีที่จะขอบพระคุณพระเจ้าและร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ข้า แต่ผู้สูงสุด: สรรเสริญและ ...

30 คำอธิษฐานวันเกิดที่ทรงพลัง

สดุดี 139: 13: เพราะเจ้าครอบครองบังเหียนของข้าเจ้าคลุมข้าไว้ในครรภ์มารดาของข้า 139: 14: ข้าจะสรรเสริญเจ้า สำหรับฉัน ...

30 คะแนนอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับปี 2020

สดุดี 100: 4-5 4 จงเข้าสู่ประตูเมืองของเขาด้วยการขอบพระคุณและเข้าไปในศาลของเขาด้วยการสรรเสริญจงขอบคุณเขาและอวยพรชื่อของเขา 5 สำหรับ ...

40 คำอธิษฐานขอบคุณสำหรับความสำเร็จหลังการสัมภาษณ์งาน

สดุดี 8: 1-9: 1 ข้า แต่พระเจ้าพระเจ้าของเราพระนามของพระองค์ยอดเยี่ยมเพียงใดในแผ่นดินโลก! ผู้ทรงตั้งสง่าราศีของพระองค์เหนือฟ้าสวรรค์ 2 ...

50 คะแนนการสวดมนต์วันขอบคุณพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์

แน่นอนว่าเป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระเจ้า เมื่อเราขอบพระคุณพระเจ้าเราเห็นเขามากขึ้นเรื่อย ๆ ...