อาทิตย์มกราคม 1, 2023
หน้าแรก แท็ก การล่าช้า

แท็ก: ล่าช้า

จุดอธิษฐานเพื่อทำลายอุปสรรคและอุปสรรคที่ล่าช้าพระพรและ...

1
วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อทำลายอุปสรรคและอุปสรรคที่ล่าช้าในการให้พรและความก้าวหน้า พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถต่อสู้เพื่อ...

จุดอธิษฐานต่อต้านอำนาจชะลอการแสดงความรุ่งโรจน์

วันนี้เราจะจัดการกับประเด็นการอธิษฐานต่อต้านอำนาจที่ล่าช้าในการสำแดงพระสิริ พระสัญญาของพระเจ้านั้นแน่นอนและถูกต้อง เดอะ...