อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก พ่อแม่

แท็ก: พ่อแม่

คำอธิษฐานสำหรับผู้ปกครองและเด็ก

0
วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานสำหรับผู้ปกครองและเด็ก การเดินทางของเด็กทุกคนในโลกนี้เริ่มต้นที่พ่อแม่ มัน...

ผู้ปกครองคำอธิษฐานควรพูดเพื่อลูก ๆ ในมหาวิทยาลัย

  โยบ 1: 5 และต่อมาเมื่อวันเทศกาลเลี้ยงของเขาหายไปโยบก็ใช้คนไปชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วลุกขึ้น ...

21 คะแนนการอธิษฐานสำหรับผู้ปกครอง

เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16 ให้เกียรติบิดาและมารดาของท่านดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่านไว้ เพื่อวันเวลาของเจ้าจะยืดเยื้อและ ...