อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก Blessings

แท็ก: พร

จุดอธิษฐานเพื่อความโปรดปรานและพรที่ไม่ธรรมดา

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อความโปรดปรานที่ไม่ธรรมดา พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่า จงไปเสียจากเมืองและญาติพี่น้องของท่าน...

จุดอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูพระสิริและพรของพระเจ้า

1
วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อการฟื้นฟูพระสิริและพรของพระเจ้า ฟื้นฟู หมายถึง นำกลับ กลับคืน ฟื้นฟู ...

จุดอธิษฐานเพื่อทำลายอุปสรรคและอุปสรรคที่ล่าช้าพระพรและ...

0
วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อทำลายอุปสรรคและอุปสรรคที่ล่าช้าในการให้พรและความก้าวหน้า พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถต่อสู้เพื่อ...

คำอธิษฐานตามพันธสัญญาเพื่อความโปรดปราน

  วันนี้เราจะจัดการกับคำสวดอ้อนวอนในพันธสัญญาเพื่อความโปรดปราน ความโปรดปรานของพระเจ้ายุติการทำงานในชีวิตของมนุษย์ ความโปรดปรานอาจเป็น...

จุดอธิษฐานต่อต้านวิญญาณแห่งการเบี่ยงเบน

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อต่อต้านการเบี่ยงเบนความสนใจ สำหรับผู้เชื่อหลายๆ คน ปัญหาไม่ได้ตอบคำอธิษฐาน แต่เป็นพลังที่เบี่ยงเบน...

จุดอธิษฐานเพื่อพรในปี 2020

ปีใหม่เพิ่งเริ่มและไม่เร็วเกินไปที่จะคาดหวังปาฏิหาริย์จากพระเจ้า คุณอาจมีพยานและส่วนน้อย ...

จุดสวดมนต์สำหรับพรสองส่วน

อิสยาห์ 61: 7 เพราะความอัปยศของเจ้าเจ้าจะเป็นสองเท่า และเพื่อความสับสนพวกเขาจะดีใจในส่วนของพวกเขาดังนั้นพวกเขาจะอยู่ในดินแดนของพวกเขา ...

30 คำอธิษฐานสำหรับพรการตั้งครรภ์

เฉลยธรรมบัญญัติ 28: 4 ความสุขจะเกิดจากร่างกายของเจ้าและผลแห่งพื้นดินของเจ้าและผลแห่งปศุสัตว์ของเจ้าจะเพิ่มขึ้น ...

300 คะแนนการอธิษฐานเพื่อพรทางการเงิน

เฉลยธรรมบัญญัติ 8:18: 18 แต่เจ้าจะระลึกถึงพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าเพราะว่าผู้นั้นเองที่ให้อำนาจแก่เจ้าเพื่อรับทรัพย์สมบัติเพื่อเขาจะได้ ...

ข้อพระคัมภีร์ 20 ข้อเกี่ยวกับพรและความเจริญรุ่งเรือง

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับพรและความเจริญรุ่งเรือง ความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือการที่เราได้รับพรและเจริญรุ่งเรือง 3 ยอห์น 2 โดยผ่านพระคริสต์เขาได้อวยพรเรา ...