อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก ประจำวัน

แท็ก: รายวัน

คำอธิษฐานประจำวันเพื่อพิชิตความกลัวและความวิตกกังวล

ความกลัวและความวิตกกังวลเป็นศัตรูอันตรายสองคนที่ทรมานชีวิตของมนุษย์ คุณเคยต้องตื่นขึ้นกระทันหันใน...

จุดอธิษฐานเพื่อพรทุกวัน

3
วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อขอพรทุกวัน แต่ละวันใหม่เต็มไปด้วยพระพร และพระเจ้าก็ทรงพระกรุณาพอที่จะ...

สวดมนต์ทุกวันสำหรับลูก ๆ ของฉัน

วันนี้เราจะจัดการกับการสวดอ้อนวอนทุกวันสำหรับลูก ๆ ของฉัน พระคัมภีร์กล่าวว่าเด็ก ๆ เป็นมรดกของพระผู้เป็นเจ้าพวกเขาเป็นของขวัญและ ...

บทสวดมนต์ที่มีประสิทธิภาพทุกวันเพื่อความสำเร็จในการทำงาน

วันนี้เราจะทำการสวดมนต์อย่างมีประสิทธิภาพทุกวันเพื่อความสำเร็จในการทำงาน การอธิษฐานควรเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวัน โดยไม่คำนึงถึง ...

30 คำอธิษฐานประจำวันเพื่อความเข้มแข็ง

0
สดุดี 46: 1-3: 1 พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของเราเป็นความช่วยเหลือในปัจจุบันที่มีปัญหา 2 เพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าโลกจะเป็น ...

60 คำอธิษฐานประจำวันสำหรับคำแนะนำอันศักดิ์สิทธิ์

สดุดี 5: 8: 8 ข้า แต่พระเจ้าขอทรงนำข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรมของพระองค์เพราะศัตรูของข้าพระองค์ เดินตรงไปตรงหน้าฉัน พระเจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงของฉัน ...

สวดมนต์ทุกวันสำหรับความคิดและการตั้งครรภ์

1 ยอห์น 5: 14-15: 14 และนี่คือความมั่นใจที่เรามีในตัวเขาว่าหากเราขอสิ่งใดตามความประสงค์ของเขาเขา ...

100 คำอธิษฐานประจำวันเพื่อความสำเร็จในชีวิต

1
ลูกา 18: 1: 1 และพระองค์ตรัสคำอุปมาแก่พวกเขาจนจบเรื่องนี้ว่ามนุษย์ควรสวดอ้อนวอนอยู่เสมอและอย่าเป็นลม การอธิษฐานคือ ...

สวดมนต์ตอนเช้าทุกวันสำหรับทุกคน

สดุดี 59:16: 16 แต่ข้าจะร้องเพลงด้วยฤทธิ์เดชของเจ้า เออข้าจะร้องเพลงด้วยความเมตตาของเจ้าในตอนเช้าเพราะเจ้าเคย ...

60 สวดมนต์ตอนเช้าทุกวันก่อนทำงาน

สดุดี 63: 1-3: 1 ข้า แต่พระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ฉันจะแสวงหาคุณ แต่เนิ่นๆวิญญาณของฉันกระหายหาคุณเนื้อของฉันโหยหาคุณใน ...