เสาร์ธันวาคม 31, 2022
หน้าแรก แท็ก กองทัพเรือ

แท็ก: marine

30 คะแนนการอธิษฐานอันตรายต่อสามีวิญญาณวิญญาณ

มัทธิว 12:43 เมื่อวิญญาณโสโครกออกไปจากชายคนนั้นแล้วเขาก็เดินไปในที่แห้งแล้งเพื่อแสวงหาที่หยุดพัก แต่ไม่พบเลย 12:44 จากนั้น ...

30 คำอธิษฐานสงครามแห่งจิตวิญญาณเพื่อต่อต้านวิญญาณทางทะเล

9
อพยพ 15: 3: 3 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นนักรบพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระนามของพระองค์ Marine Spirits เป็นวิญญาณชั่วร้ายแห่งท้องทะเล เหล่านี้คือ ...

20 คะแนนคำอธิษฐานในการปลดปล่อยจากน้ำทะเล

สดุดี 8: 4-8: 4 มนุษย์คืออะไรที่คุณนึกถึงเขา? และบุตรแห่งมนุษย์เจ้าไปเยี่ยมเขาหรือ 5 สำหรับคุณ ...