อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก พายุดีเปรสชัน

แท็ก: ภาวะซึมเศร้า

จุดอธิษฐานเพื่อเอาชนะวิญญาณแห่งการปฏิเสธและภาวะซึมเศร้า

0
วันนี้เราจะมาจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อเอาชนะวิญญาณแห่งการปฏิเสธและภาวะซึมเศร้า อาการซึมเศร้าเป็นเรื่องไม่ดี ทำให้เรา...

จุดอธิษฐานเพื่อเอาชนะภาวะซึมเศร้าในฐานะผู้เชื่อ

4
วันนี้เราจะจัดการกับประเด็นการอธิษฐานเพื่อเอาชนะภาวะซึมเศร้าในฐานะผู้เชื่อ อาการซึมเศร้าเป็นสภาวะทางจิตใจที่ผิดซึ่งส่งผลต่อ...

ข้อพระคัมภีร์เพื่ออธิษฐานเมื่อคุณรู้สึกถูกปฏิเสธ

วันนี้เราจะจัดการกับข้อพระคัมภีร์เพื่ออธิษฐานเมื่อคุณรู้สึกว่าถูกปฏิเสธ หากคุณเคยประสบกับการถูกปฏิเสธมาก่อน คุณจะเข้าใจ...

คำอธิษฐานที่จะพูดในช่วงเวลาแห่งความเหงาและความซึมเศร้า

2
ฮีบรู 13: 5: ให้การสนทนาของคุณไม่มีความโลภ และจงพอใจกับสิ่งต่าง ๆ ตามที่เจ้ามีอยู่เพราะเขาได้กล่าวว่าข้าจะไม่ ...