อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก คืน

Tag: คืน

คำอธิษฐานกลางดึก

0
วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานกลางดึกของศาสดา พระเจ้าออกแบบให้กลางคืนควรเป็นเวลาพักผ่อน พักฟื้น และพร้อม...

30 บทสวดมนต์ตอนกลางคืนอันทรงพลังเพื่อการปกป้อง

2 Kings 19:35 ต่อมาในคืนวันนั้นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ออกไปประหารที่ค่ายของ ...

คำสั่งจุดอธิษฐานตอนกลางคืน

อพยพ 12:12 เพราะเราจะผ่านแผ่นดินอียิปต์ในคืนนี้และเราจะประหารบุตรหัวปีทั้งหมดในประเทศอียิปต์ ...

คำอธิษฐาน Warfare 50 คืน

อพยพ 12:29 ต่อมาเมื่อเวลาเที่ยงคืนพระเยโฮวาห์ทรงประหารบุตรหัวปีทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ตั้งแต่ลูกหัวปี

คำอธิษฐานกลางคืนอันทรงพลังต่อต้านพลังมืด

มัทธิว 13:25: 25 แต่ในขณะที่มนุษย์หลับศัตรูของเขาก็มาหว่านข้าวละมานท่ามกลางข้าวสาลีและไปตามทางของเขา ช่วงกลางคืนคือสวรรค์ ...

คำอธิษฐานในตอนกลางคืนที่ต่อต้านวิญญาณงูส่วนที่ 2

ลูกา 10:19:19 ดูเถิดเราให้พลังแก่เจ้าในการเหยียบงูและแมงป่องและเหนือพลังทั้งหมดของศัตรูและไม่มีอะไร ...

คำอธิษฐานในตอนกลางคืนที่ต่อต้านวิญญาณงูส่วนที่ 1

อิสยาห์ 54:17: 17 ไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นต่อสู้เจ้าจะเจริญรุ่งเรือง และทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษาเจ้าจะต้องประณาม ....

50 คำอธิษฐานกลางคืนเพื่อต่อต้านความล่าช้าในการสมรส

สดุดี 65: 2: 2 ข้า แต่ผู้ที่ได้ยินคำอธิษฐานอย่างที่สุดเนื้อทั้งหลายจะมาถึงเจ้า คุณเป็นพี่ชายหรือน้องสาวคนเดียวคุณเชื่อพระเจ้า ...

สวดมนต์เพื่อความสำเร็จในฐานะศิษยาภิบาล 70 คืน

2 ทิโมธี 4:18: 18 และพระเจ้าจะทรงช่วยฉันให้พ้นจากการกระทำที่ชั่วร้ายทุกอย่างและจะรักษาฉันไว้ในอาณาจักรสวรรค์ของเขา: ใครจะเป็น ...

สวดมนต์ตอนกลางคืนเพื่อเติมเต็มชะตากรรมของคุณ

สดุดี 113: 5-8: 5 ผู้เป็นเหมือนพระเจ้าพระเจ้าของเราผู้ทรงสถิตอยู่เบื้องบน 6 ผู้ถ่อมตัวลงเพื่อให้เห็นสิ่งที่ ...