เสาร์ธันวาคม 31, 2022
หน้าแรก แท็ก ความผิดพลาดของรัฐมนตรี

แท็ก: รัฐมนตรีผิดพลาด

จุดอธิษฐานเพื่อต่อต้านข้อผิดพลาดของรัฐมนตรี

0
วันนี้เราจะจัดการกับประเด็นการอธิษฐานเพื่อต่อต้านข้อผิดพลาดของรัฐมนตรี ความผิดพลาดในงานรับใช้เป็นความผิดพลาดที่ผู้นำคริสตจักร ไม่ว่าบาทหลวง ผู้เผยแพร่ศาสนา หรือศาสดา...