หน้าแรก แท็ก ความก้าวหน้า

แท็ก: ความก้าวหน้า

10 ข้อพระคัมภีร์เพื่ออธิษฐานเมื่อคุณต้องการความก้าวหน้า

วันนี้เราจะมาพูดคุยกับข้อพระคัมภีร์ 10 ข้อเพื่ออธิษฐานเมื่อคุณต้องการ Breakthrough นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนต้องการ ที่ ...

คำอธิษฐานเพื่อการพัฒนาในปี 2021

  วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานเพื่อความก้าวหน้าในปี 2021 คุณพยายามมาหลายปีแล้วและดูเหมือนว่าทางออกคือ ...

คำอธิษฐานเพื่อการยกเลิกหนี้และความก้าวหน้าทางการเงิน

วันนี้เราจะจัดการกับคำอธิษฐานเพื่อการยกเลิกหนี้และความก้าวหน้าทางการเงิน ปัจจัยทั้งสองนี้เป็นสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังความพ่ายแพ้ของหลาย ๆ คนใน ...

คำอธิษฐานต่อความล้มเหลวที่ล้ำสมัยแห่งการพัฒนา

ความล้มเหลวที่ปลายสุดของความก้าวหน้ากำลังตกต่ำและน่าผิดหวัง มันลดระดับความสำเร็จของบุคคลเป็นอะไรและทำให้สำเร็จ ...

50 คะแนนการอธิษฐานเพื่ออดอาหารเพื่อการพัฒนา

  เฉลยธรรมบัญญัติ 28:11 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำให้เจ้ามีสิ่งของเหลือใช้ในผลของร่างกายของเจ้าและในผลของสัตว์เลี้ยงของเจ้า ...

30 คำอธิษฐานเพื่อความก้าวหน้าในความสัมพันธ์

อาโมส 3:3 สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ เว้นแต่จะตกลงกันไว้ เรารับใช้เทพเจ้าแห่งความก้าวหน้า ไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวคุณจะเป็นอย่างไร คุณยังสามารถ...

การอดอาหาร 4 วันและการอธิษฐานเพื่อชีวิตสมรสที่ก้าวหน้า

เอเฟซัส 6:12: 12 เพราะว่าเราไม่ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับอาณาเขตต่อต้านอำนาจต่อต้านผู้ปกครองแห่งความมืดของโลกนี้ ...

30 คะแนนการอธิษฐานเพื่อความโปรดปรานและการพัฒนา

อิสยาห์ 43:19: 19 ดูเถิดเราจะทำสิ่งใหม่ บัดนี้มันจะผลิออกมา คุณจะไม่รู้หรือ ฉันจะทำ ...

50 คำอธิษฐานของสงครามฝ่ายวิญญาณเพื่อการพัฒนาทางการเงิน

สดุดี 35:27: 27 ให้พวกเขาโห่ร้องด้วยความยินดีและยินดีที่สนับสนุนการกระทำอันชอบธรรมของฉันเออให้พวกเขาพูดอย่างต่อเนื่องว่าขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็น ...

50 คะแนนการอธิษฐานเพื่อการพัฒนา

ปัญญาจารย์ 10: 5-7: 5 มีความชั่วร้ายที่ฉันได้เห็นภายใต้ดวงอาทิตย์เป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผู้ปกครอง: 6 ความโง่เขลาคือ ...

คำอธิษฐานมากขึ้น

สวดมนต์ร้อน