อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก ข้อความ

แท็ก: ข้อความ

สดุดี 136 บทกวีข้อความโดยข้อ

ในการศึกษาบทเพลงสดุดีต่อไปวันนี้เราจะทำการตรวจสอบสดุดี 136 บทกวีข้อความโดยข้อ มันค่อนข้างจะ ...

สดุดี 107 บทกวีข้อความโดยข้อ

วันนี้เราจะพิจารณาบทเพลงสดุดี 107 ข้อกลอนโดยข้อ มันเป็นบทสวดยาว ๆ ที่มีข้อ 43 ทั้งหมด สดุดี ...

สดุดี 8 ข้อกลอนโดยข้อ

 วันนี้เราจะศึกษาสดุดี 8 ข้อความจากข้อหนึ่งถึงข้อ บทเพลงสดุดีเป็นบทเพลงที่แปดของพระธรรมสดุดี ...

สดุดี 6 บทกวีข้อความโดยข้อ

วันนี้เราจะดูสดุดี 6 ข้อความจากข้อหนึ่งถึงข้อ นี่คือสดุดีที่ 6 จากหนังสือสดุดี ....

สดุดี 86 บทกวีข้อความโดยข้อ

ขณะที่เราศึกษาบทเพลงสดุดีต่อไปวันนี้เราจะอธิบายบทสดุดี 86 โดยใช้ข้อกลอน บทเพลงของ ...

สดุดี 68 บทกวีข้อความโดยข้อ

ในการศึกษาเพลงสดุดีในวันนี้เราจะดูสดุดี 68 กลอนข้อความทีละข้อ สดุดี 68 กลอนข้อความโดยกลอน ...

สดุดี 13 บทกวีข้อความโดยข้อ

ในการศึกษาสดุดีวันนี้เราจะดูสดุดี 13 ข้อความทีละข้อ เพลงสดุดีสั้น ๆ พร้อม ...

สดุดี 22 บทกวีข้อความโดยข้อ

วันนี้เราจะศึกษาบทเพลงสดุดีบทที่ 22 โดยข้อ เช่นเดียวกับบทเพลงสดุดีอื่น ๆ บทเพลงสรรเสริญ 22 เป็นคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือใน ...

สดุดี 41 บทกวีข้อความโดยข้อ

วันนี้เราจะอธิบายสดุดี 41 บทกวีของข้อความโดยข้อ มีบทสดุดีหลายข้อในพระคัมภีร์ที่มีธีมที่แตกต่างกันซึ่งรวมอยู่ใน ...

สดุดี 40 บทกวีข้อความโดยข้อ

วันนี้เราจะมาดูสดุดี 40 กลอนข้อความทีละข้อ เป็นเพลงสดุดีที่มีหัวข้อหลักเรื่องหนึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วน ....