เสาร์ธันวาคม 31, 2022
หน้าแรก แท็ก การเอาชนะ

แท็ก: การเอาชนะ

30 คำอธิษฐานเพื่อเอาชนะอุปสรรค

4
มัทธิว 17:20: 20 และพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า `` เพราะความไม่เชื่อของคุณเพราะเราบอกคุณอย่างแท้จริงว่าถ้าคุณมีความเชื่อเหมือนเมล็ดพืช ...

จุดส่งมอบการอธิษฐานเพื่อเอาชนะวิญญาณแห่งศาสนา

2 โครินธ์ 11: 3-4: 3 แต่ฉันกลัวเกรงว่าจะไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตามเมื่องูล่อลวงอีฟผ่านความผิดของมันดังนั้นจิตใจของคุณจะเสียหาย ...

ข้อพระคัมภีร์ 30 ข้อเกี่ยวกับการเอาชนะความกลัว

ความกลัวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับศรัทธา ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเอาชนะความกลัวจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นและทำลายความกลัวของคุณ มารเข้าสู่ ...