เสาร์กันยายน 18, 2021
หน้าแรก แท็ก การอธิษฐาน

แท็ก: Prayer

30 คะแนนการอธิษฐานเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยที่แขนและขา

บทสวดมนต์นี้ชี้ให้เห็นถึงการรักษาโรคแขนและขาสำหรับผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่ขาอาการบาดเจ็บที่แขนและอัมพาต ...

10 คะแนนการอธิษฐานเพื่อรักษาอาการปวดข้อ

จุดอธิษฐานนี้สำหรับการรักษาอาการปวดข้อควรได้รับการอธิษฐานในขณะที่ทานยาที่จำเป็น เหตุผลสำหรับคำอธิษฐานนี้คือการสร้าง ...

โองการอันทรงพลัง 30 ข้อเกี่ยวกับการสวดอ้อนวอน

ในลูกา 18: 1 พระเยซูทรงให้คำอุปมาแก่เราว่ามนุษย์ควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอา เราได้รวบรวมข้อพระคัมภีร์ที่ทรงพลัง 30 ข้อ ...

10 การอธิษฐานคาทอลิกที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรักษาอาการปวดท้อง

คาทอลิกที่นี่หมายถึงร่างกายสากลของพระคริสต์ เราได้รวบรวมคำอธิษฐานคาทอลิกที่ทรงพลังสำหรับการรักษาอาการปวดท้องคำอธิษฐานนี้มีพลังมากที่สุด ...

10 การอธิษฐานเพื่อรักษาอาการปวดหัว

ด้วยพลังแห่งการอธิษฐานเราสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง เราสามารถทำปาฏิหาริย์ได้ทุกรูปแบบรวมถึงการรักษาโรคทุกประเภท

50 การอธิษฐานเพื่อสงครามชี้ให้เห็นถึงการเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บ

คะแนนการทำสงครามต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บและโรคภัยไข้เจ็บ ความเจ็บป่วยทุกอย่างเป็นการกดขี่มาร Acts10: 38 พระเยซูเสด็จมาเพื่อทำลายผลงานของ ...

21 คะแนนอธิษฐานเพื่อทิศทางอันศักดิ์สิทธิ์

อิสยาห์ 48:17: 17 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ไถ่ของเจ้าองค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ข้าคือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าที่สั่งสอนเจ้าเพื่อผลกำไร ...

30 คะแนนการอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อยและข้อพระคัมภีร์

โอบาดีห์ 17 17 แต่บนภูเขาศิโยนจะได้รับการช่วยให้รอดและจะมีความบริสุทธิ์ และวงศ์วานของยาโคบจะครอบครองสมบัติของพวกเขา มี ...

6 จุดอธิษฐานเพื่อความบริสุทธิ์

2 โครินธ์ 7: 1: 1 ด้วยเหตุนี้ผู้เป็นที่รักยิ่งสัญญาเหล่านี้ขอให้เราชำระตัวเองให้สะอาดจากความสกปรกทั้งหมดของเนื้อหนังและวิญญาณทำให้ความบริสุทธิ์สมบูรณ์ใน ...

50 คะแนนอธิษฐานเพื่อความเมตตาพร้อมข้อพระคัมภีร์

เสียงคร่ำครวญ 3: 22-23: 22 เป็นความเมตตาของพระเจ้าที่เราไม่ได้รับการเผาผลาญเพราะความเมตตาของพระองค์ไม่ล้มเหลว 23 มีใหม่ทุกเช้า: ...