อาทิตย์ธันวาคมฮิต, ฮิต
หน้าแรก แท็ก การฟื้นฟู

แท็ก: การฟื้นฟู

จุดอธิษฐานเพื่อไฟแห่งการฟื้นฟูเพื่อชีวิตคริสเตียน

0
วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อไฟแห่งการฟื้นฟูชีวิตคริสเตียน มีคริสเตียนมากมายที่ชีวิตฝ่ายวิญญาณมี...

30 คะแนนอธิษฐานในการฟื้นฟูด้วยข้อพระคัมภีร์

2 พงศาวดาร 7:14 ถ้าชนชาติของเราซึ่งเรียกตามนามของเราจะต้องถ่อมตัวลงอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเราแล้วหันจาก ...