อาทิตย์ตุลาคม 23, 2022
หน้าแรก แท็ก การปลดปล่อย

แท็ก: ปลดปล่อย

12 คะแนนอธิษฐานเพื่อเสรีภาพ

2
  วันนี้ เราได้รับการนำโดยพระวิญญาณของพระเจ้าให้จัดการกับคำอธิษฐานเพื่อเสรีภาพ เราจึงถวาย 12 คำอธิษฐาน...

คำอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อย

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่อการปลดปล่อย การปลดปล่อยหมายถึงเสรีภาพและอาจหมายถึงการครอบงำด้วย มันอยู่ในสันดาน ...