เสาร์ธันวาคม 31, 2022
หน้าแรก แท็ก การคืนชีพ

แท็ก: การฟื้นคืนชีพ

จุดอธิษฐานเพื่ออธิษฐานด้วยพลังแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้า

วันนี้เราจะจัดการกับจุดอธิษฐานเพื่ออธิษฐานด้วยพลังแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเจ้า การฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์หมายความว่าผู้เชื่อเป็น...

คำอธิษฐานในวันอีสเตอร์เป็นอำนาจของการฟื้นคืนชีพ

โรม 8:11: 11 แต่ถ้าพระวิญญาณของผู้ที่ปลุกพระเยซูขึ้นจากความตายสถิตอยู่ในคุณผู้ที่ปลุกพระคริสต์จาก ...