ศุกร์กันยายน 17, 2021
หน้าแรก แท็ก บทกวี

แท็ก: ข้อ

10 ข้อพระคัมภีร์ที่ควรอ่านเพื่อความกล้าหาญเมื่อกลัว

0
ฉันเข้าใจความรู้สึกอ่อนแอและหวาดกลัว บางครั้งอยากทำอะไรแย่ๆ แต่ขาด...

10 ข้อพระคัมภีร์ที่คุณต้องรู้เมื่ออธิษฐานขอความเมตตา

0
วันนี้เราจะมาพูดถึงข้อพระคัมภีร์ 10 ข้อที่คุณต้องรู้เมื่ออธิษฐานขอความเมตตา ความเมตตาในรูปธรรมคือการผสมผสาน...

10 ข้อพระคัมภีร์ที่คุณต้องอธิษฐานเมื่อคุณต้องการการรักษา

0
วันนี้เราจะจัดการกับข้อพระคัมภีร์ 10 ข้อที่คุณต้องอธิษฐานเมื่อคุณต้องการการรักษา พระวจนะของพระเจ้าคือ...

สดุดี 18 ความหมายของบทกวีโดยข้อ

0
  วันนี้เราจะมาพูดถึงสดุดี 18 ที่มีความหมายทีละข้อ สดุดีนี้เป็นการผสมผสานระหว่างวันขอบคุณพระเจ้าและการประเมินสิ่งที่พระเจ้า...

สดุดี 51 ความหมายของบทกวีโดยข้อ

0
วันนี้เราจะมาศึกษาสดุดี 51 ที่หมายถึงข้อต่อข้อ และเราเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยให้เราทำความยุติธรรมเพื่อ...

ข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเมตตา

0
วันนี้เราจะจัดการกับข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับความเมตตา ความเมตตาตามพจนานุกรมคือการแสดงความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือเป็นมิตร ...

Psalm100 ความหมายข้อโดยร้อยกรอง

วันนี้เราจะศึกษาบทเพลงสดุดี 100 ความหมายโดยข้อ เพลงสดุดี 100 เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเพลงสดุดีสำหรับวันขอบคุณพระเจ้าและคำแนะนำในการสรรเสริญ ...

สดุดี 21 บทกวีที่มีความหมายตามข้อ

วันนี้เราจะศึกษาบทเพลงสดุดี 21 การเชื่อมต่อของสดุดี 21 กับเพลงสดุดีก่อนหน้านี้ปรากฏชัดเจนโดยเปรียบเทียบ ...

สดุดี 18 มีความหมายโดย VERSE

เราจะศึกษาหนังสือบทเพลงสดุดี 18 ข้อในวันนี้ เช่นเดียวกับบทเพลงสดุดีอื่น ๆ บทเพลงสดุดี 18 ถูกเขียนขึ้นโดย ...

สดุดี 16 ความหมายของบทกวีตามข้อ

วันนี้เราจะตรวจสอบคำอธิษฐานสดุดี 16 หนังสือสดุดีนี้เหมือนกับหนังสือสดุดีอื่น ๆ ที่เขียนโดย ...